Saturday, May 7, 2016

Suriah Akan Mengubah Dunia, Fahamkah Anda ?!!

5 May 2016 
abu Hamzah al Sanuwi
Syaikh Dr. Nabil al-Awadhi dalam video ini menerangkan rahasia dibalik pembantaian terhadap muslim di suria, oleh Syiah Basyar Asad, Rusia dan Syiah Iran, serta dukungan Amerika dan Barat yang mendiamkan pembantaian tersebut.
penjelasan Syaikh Nabil dengan anilisanya yang tajam, dan keimanannya yang kuat serta dalil-dalil hadits yang disampaikannya membuat bulu kuduk berdiri, dan membuat kita semakin mengerti apa yang terjadi.
silakan simak