Friday, May 17, 2019

Index “Kesesatan Syi’ah”


Index ”Ahlus Sunnah Wal Jama’ah”
Index "Bid'ah"
Index "Kesesatan Sufi (Tarekat)"

Apakah Syi'ah Memiliki Kitab Shahih?
Apakah Syi'ah Memiliki Kitab Shahih? [2]
Akidah Syiah Imamiyah : Tanya Jawab Mengenai Rusak dan Bahaya Akidah Syi’ah [edited version]
Akidah Syiah Imamiyah : Tanya Jawab Mengenai Rusak dan Bahaya Akidah Syi’ah [edited version]
Abu Hurairah Vs Jabir Al Ju'fi
Ahlul Bait Ahlus Sunnah Beda dengan Ahlul Bait Syiah
Adakah Ayat Al-Qur'an yang Mencela Sahabat?
Apakah Ajaran Imamah Ala Syi’ah Terdapat Dalam Al-Qur’an?
Analisa Terhadap Klaim Syi’ah Atas Hadits Ghadir Khum (Bagian 1/3 )
Analisa Terhadap Klaim Syi’ah Atas Hadits Ghadir Khum (Bagian 2/3 )
Analisa Terhadap Klaim Syi’ah Atas Hadits Ghadir Khum (Bagian 3/3 )
Ahlul-Bait Tidak Mengakui Wasiat Estafet Imamah dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam – ‘Aliy – Al-Hasan – Al-Husain – ‘Aliy bin Al-Husain – Muhammad bin ‘Aliy
‘Aliy bin Abi Thaalib : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam Tidak Pernah Berwasiat tentang Kepemimpinan Kepada Dirinya
Abu Bakar Tidak Sah Jadi Khalifah? Paparan Dibawah Ini " Menjungkirbalikkan " Fitnah-fitnah Keji Syi'ah dan Antek-anteknya !
Ahlul-Bait Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam
‘Aliy Berbaiat dan Ridlaa terhadap Kekhalifahan Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhum
Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu Mengakui ‘Umar bin Al-Khaththaab sebagai Pemimpin bagi Kaum Mukminiin (Amiirul-Mukminiin)
Aliy bin Abi Thaalib Berbaiat kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhumaa [2]
Almajlisi, Potret Ulama Senior Syi’ah
Ahlul-Bait Menyepakati Keputusan Abu Bakr Ash-Shiddiiq radliyallaahu ‘anhu dalam Masalah Tanah Fadak
Apa Kata Ulama Tentang SYIAH? Meraka Mengatakan, SYIAH BUKAN ISLAM..
Adakah Fiqh Madzhab Ja'fari ? Sikap Syi'ah Dalam Permasalan Fiqh
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [1]
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [2]
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [3]
Apa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ? Banyak sekali perbedaannya
Aqidah Syaba’iyya Dan Sejarah Benih Perpecahan Umat?
Asyura, Ekspresi Darah Kaum Syi'ah - AGAMA SESAT MENYESATKAN !
al-husain bin ‘ali bin abi thalib radliyallaahu ‘anhu
‘Asyura Membuka Kedok Syi’ah
Apakah Husein bin Ali menolak Baiat Kepada Yazid?
Ahlul Bait Nabi Mengecam Penghianatan Syiah di Karbala
Ali bin Abi Thalib pernah membakar sebagian dari orang syiah dan sebagian lagi melarikan diri dari pedang beliau
Asyura, Ekspresi Darah Kaum Syi'ah - AGAMA SESAT MENYESATKAN !
Aqidah Syaba’iyya Dan Sejarah Benih Perpecahan Umat?
Aqidah Syi'ah Mencela Sahabat = Mencela Qur'an = Mencela Hadits = Mencela Allah = Mencela Nabi = Mencela Ahlul Bait
Akidah Syiah Dari Sumber Langsung Kitab-Kitab Utama Karya Panutan Syiah Sendiri (Bagian 1)
Akidah Syiah Dari Sumber Langsung Kitab-Kitab Utama Karya Panutan Syiah Sendiri (Bagian 2)
Antara Negeri Haramain Dan Persia
Agama Syi’ah Mulai Terbentuk (Terorganisir) Pada Akhir Abad 3 H, Dengan Baru Memiliki Kitab Rujukan Tersendiri (Aqidah-Fiqih- Cara Ibadah-Dll), Yang Dibuat 200 Tahun Setelah Ja’far Shadiq Wafat. Sebelumnya Mereka Masih Sama Dengan Umat Islam (Ahlus Sunnah).
Apa Yang Terjadi Di Basrah Dan Sekitarnya Pada Tahun 260H – 350H?
‘Aisyah Ra Adalah Istri Nabi Shallallaahu ‘’Alaihi Wa Sallam Di Dunia Dan Di Akhirat, Yang Diberkahi Dan Al-Ifkul Akbar. Ali Ra Dan Fathimah Ra Mencintai ‘Aaisyah Ra.
Al Qur’an Syi’ah = Al Qur’an Umat Islam ?! Apa Kata “Ulama Syi’ah” ?
https://lamurkha.blogspot.com/2019/02/al-quran-syiah-al-quran-umat-islam-apa_25.html
Al Qur’an Al Karim Dalam Persepsi Syi’ah.
'Aqidah Syi'ah tentang Al-Qur'an
Al Quran Syiah Ternyata Berbeda
Al-Qur’an dan Kelompok Syiah
Al-Quran versi Syiah (Mushaf Fatimah)
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah:
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah [Kedua] Ayat al-Wilayah
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah [Ketiga] Ayat al-Mawaddah
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah [Keempat] Ayat al-Tabligh
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah [Kelima] Ayat al-Mubahalah
ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan hujah oleh syiah [Keenam]Ayat al-Selawat
Al Qur’an Al Karim Dalam Persepsi Syi’ah.
http://arifinbadri.com/al-quran-al-karim-dalam-persepsi-syiah/
Agama Syiah adalah Malapetaka Bagi Kaum Muslimin
Antara Yahudi dan Syiah, Mana Lebih Berperan
Apakah Fathimiyyun Memiliki Nasab Sampai Fatimah? Hasil Skenario Hebat Seorang Yahudi Munafiq (Maimun Al Qaddah) Yang Dekat Dengan Cucunya Ja’far Shadiq (Muhammad Bin Isma’il), Mengkloning Nama Anaknya (Abdullah) Sama Dengan Nama Cucu Ismail Bin Ja’far Shadiq (Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Bin Ja’far Shadiq) Dan Seterusnya.

Benarkah Ajaran Syi'ah Putus Sanad ? Masihkah Mahluk Syiah Khumainiyyah Berani Mengaku-Ngaku Sebagai Pewaris Ajaran Ahlul bait?
Bagaimana Mengikuti Keluarga Nabi ?
Bukti nyata kepalsuan Madzhab Syi’ah
Banyak Perawi Syiah Pemabuk Dan Dilaknat
Bahaya Besar Wilayatul Faqih
Bantahan Hadits Tsaqalain; Runtuhnya Ajaran Ghadir Khum Syiah
Bukti-bukti Pengkhianatan Kaum Syiah terhadap Ahlul Bait
Benarkah Imam Bukhari Mengambil Riwayat Dari Kaum Syiah?
Benarkah Imam Bukhari & Ahli Hadits Sunni Mengambil Periwayatan Dari Kaum Syiah ??? (Bagian Ketiga)
Bantahan Ustadz Firanda : Habib Husain Al-Atas (Pengasuh Radio RASIL), antara Syi'ah, Sunnah, atau Liberal ?!
Beda ‘Rukun’, Tapi Bisa Rukun (Tanggapan untuk Haidar Bagir)
Bukti Syi’ah = Yahudi ( Bahkan Lebih Keji ) ! Bantu Rusia di Suriah, Menlu Israel Juga Serukan Kerjasama dengan Iran dan Hizbullah
Belajar dari Abbasiyah: Syiah Berkuasa Saat Muslim Sunni Melemah
Bukti-bukti Pengkhianatan Kaum Syiah terhadap Ahlul Bait
Banyolan Kaum Syiah dalam Arba'in Husain rodhiyallohu'anhuma
Biarkan sejarah bersaksi…Yang Menaklukan Seluruh Negeri ...Seorang Sunni (Anti Syiah !) ...Yang Berkhianat Kepada al-Husein RA Dan lain-lain... Syi’ah !
Bantahan ilmiyyah terhadap Website/blogger “gelap” syi’ah ( tidak berani menampakan identitasnya)
Bualan Syi’ah Terkait Klaim Risalah Amman, Pengakuan Al-Azhar, Fiqh Ja’fari Dan Bagian Dari Islam.
https://lamurkha.blogspot.com/2019/02/bualan-syiah-terkait-risalah-amman.html
Benarkah Ahlul Bait mengetahui yang Ghaib?
Beberapa Rujukan-rujukan Agama Syi’ah
Bantahan Terhadap Syi’ah Dan Ingkar Sunnah: Sejarah Pengumpulan Al-Qur’an. Fungsi-Fungsi As-Sunnah (Hadits) Dalam Kaitannya Dengan Al-Qur’an
"Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu" Lebih Besar Dosanya Dari Dosa Syirik...

Cara Mudah Kenali Ajaran Syiah
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/05/cara-mudah-kenali-ajaran-syiah.html
Cara Syiah Menipu Kaum Muslimin
Contoh Tafsir Sesat Ala Syiah (Muqaddimah Ushulut Tafsir karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Pengungkapan kesesatan ini, salah satu faktor Syaikhul Islam dibenci Syiah)
http://lamurkha.blogspot.com/2015/07/contoh-tafsir-sesat-ala-syiah.html
Benarkah Syiah Mengikuti Ahlulbait

Definisi Rafidhah dan Pencetusnya
Dendam Syi’ah kepada ‘Aaisyah radliyallaahu ‘anhaa
Diantara Dusta Syi’ah Atas Nama Al-Imam Al-Bukhariy
Dialog Sunnah Syiah Syarafuddin As-Musawi
Diantara Tuduhan Keji Hasa As-Saqqaf Terhadap Mu’awiyyah [Tipikal Syiah Dimanapun seperti ini]
Diantara Tuduhan Keji Hasan As-Saqqaf Terhadap Mu’awiyyah (Abu Mikhnaf Luth bin Yahya Al-Azdiy, seorang gembong besar rafidhah. Khobarnya tidak dapat dijadikan hujjah di sisi para ‘ulama).
Dendam Kesumat Bangsa Majusi (Persia) Syi'ah Kepada Umat Islam Hingga Kini.
Daulah Imamiyyah Persia Syiah Khawarij
Dr Solah al-Khalidi: 'Mengapa Majusi Iran Lebih Berbahaya Dibanding Yahudi?
Debat Seru Sunni-Syiah (Mut’ah), Syiah Nya Keok!

'Elang' Qadisiyah Dan Penakluk Persia [Mudah-mudahan Saat Ini Ada Duplikatnya]

Fatwa Ulama Dan Habaib Hadhramaut : Syiah kekafiran diatas kekafiran !
Fatwa Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Tentang Pengkafiran Khumaini (Rujukan Taqlid Agung Pemerintah Iran)

Gerakan Tawwabin, Ketika Syiah Menyesali Pengkhiantan Mereka di Karbala
Gerakan Tawwabin, Ketika Syiah Menyesali Pengkhiantan Mereka di Karbala
Guru-Guru Terpenting Al-Imam Al-Bukhariy

Hegemoni Syi’ah
Syahrbanu, Iran dan Islam
Hapalan Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu
Hubungan 12 Imam Syiah Dengan ImamMazhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
Habib Salim Al-Muhdor: Mazhab Ahlul Bait Itu Bohong! Sekte Syiah, Mengaku Cinta Rasul Tapi Membenci Ahlul Bait
Hadits Tsaqalain : Ahlul-Bait Jaminan Keselamatan Dunia dan Akhirat
Haidar Bagir dan Tuduhan Tahrif Al Qur’an
Hakekat Imam Khomeini
Hinaan Al-Khomainiy terhadap Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam
Habib Abdullah Al-Haddad: Awas ada aliran sesat di hari Asyuro’!
Habib Abdullah Al-Haddad: Awas ada aliran sesat di hari Asyuro’!
Hakikat Pernikahan Imam Husain dan Syahzanan Putri Yazdrajid

Imam Husein Di Hati Kami
Imam Hasan, Imam Maksum Yang Dibenci Syiah, Mengapa Dia Membai'ah Muawiyah?
Imam Ali Bertaklid Buta Pada Abubakar As Shiddiq
Inilah Paham Takfir Syiah
Imam Ja’far Bin Muhammad Ash-Shadiq Menyebut Orang (Hatinya) Tidak Cinta Kepada Abu Bakar RA Dan Umar RA Adalah Ahli Neraka !
Imam Ja’far Ash-Shadiq Rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, Bukan Milik Syi’ah
Imam Ja'far Ash Shadiq, Imam Ahli Sunnah, Bukan Milik Syi'ah. Al Bukhari Tidak Meriwayatkan Satu Hadits Pun Dari Imam Ahlul Bait?
Iran bukanlah negara Islam tapi negara Syiah!!
Iran: "Pahlawan" dunia Islam atau penjahat kemanusiaan?
Iran Adalah Negara Islam Titik! ( Kata Orang Buta, Tuli, Kurang Waras Alias Gila Dan Kurang Akal )
Iran Adalah Negara Syiah Dengan Memakai Embel - Embel Islam
Imam Syafi’i Menggugat Syi’ah Rofidhoh
Ibnu Abbas, Ahlus Sunnah dan Syiah
Imam Hasan, Imam Maksum Yang Dibenci Syiah, Mengapa Dia Membai'ah Muawiyah?
Iran (Syi’ah) Kabut Gelap bagi Bangsa Arab dan Islam “Ya Allah, robeklah (hancurkanlah) Kerajaan Persia.” (HR. Baihaqi) ;“Jika Raja Persia telah runtuh, maka tidak akan mungkin ada Kerajaan Persia selanjutnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Idul Baqr, Potret Kebencian Syiah terhadap Umar?
Imam Bukhari Tidak Meriwayatkan Hadits Dari Ja'far Shadiq ?
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/imam-bukhari-tidak-meriwayatkan-hadits.html?m=0
Inilah Scan Al-Qur'an Iran (Syiah) yang Dibagi-bagikan di Indonesia
Inilah Cara Allah SWT "Bongkar" Abu Janda Syi’i Rafidhi Dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H : Membenarkan Hadits Ditulis (Dibuat) 200 Tahun Setelah Setelah Rasulullah Wafat ? Terpengaruh Syi’ah, Kitab-Kitab Syiah (Ditulis 200 Tahun Setelah Ja’far Shadiq Meninggal) Jika Menerapkan Ilmu Al Jarh Wat Ta`Dil, Tidak Tersisa Sedikitpun Dari Hadits Mereka (Sampah).

Jika Ikuti Kedustaan Syiah, Maka Ali Bin Abi Thalib dan Imam-Imam Syiah Telah Kafir
jika Syi’ah dikafirkan, sama artinya akan banyak sekali hadis Shahih Bukhari-Muslim yang mesti ditolak adalah perkataan yang batil
Jarh Perawi Syi'ah
Jangan Lawan Syiah Dengan Memaki Cukup Tunjukkan Kesesatan Mereka
Jawaban terhadap Kedustaan Muchtar Luthfi’ (Syiaher)
Jika Syi’ah Menguasai Al-Haramain (Makkah-Madinah), Akan Seperti Ini !

Konsep Batil (Validitas) Hadits Syiah, dari Cacat Ruwat hingga Cacat Sanad. Kaum Syiah, Golongan Pemalsu Hadits Terdepan. Syi'ah Percaya Al-Qur'an ?
Kaum Syiah, Golongan Pemalsu Hadits Terdepan
Konsep Batil Hadits Syiah, dari Cacat Ruwat hingga Cacat Sanad
Kitab Shahih Mazhab Syi'ah
Keujudan Abdullah Ibn Saba’ Dari Sumber Syiah
Konsep Imamah: Sumber Petaka Takfiri Syiah
Kritikan Syiah Zaidiah Terhadap Konsep ‘Ishmah Syiah Itsna’asyariah dan Syiah Isma’iliah
Keturunan Ali bin Abi Thalib radhiAllahu 'anhu Banyak Bernama “ 'Aisyah ( Radhiyallahu 'anha ) “, Kenapa Sekarang Menghujatnya/Menghindari Nama Aisyah ?
Kritik Tafsir Hadits ‘Ithrah Versi Syiah; Runtuhnya Ajaran Ghadir Khum
Keutamaan Abu Bakr dan ‘Umar yang Disebutkan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam di Depan ‘Aliy radliyallaahu ‘anhum
Kepalsuan Madzhab Ja’fari
Kesepakatan Umat (Ulama) Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim, Kitab Yang Paling Shahih Setelah Al-Qur’an,Kecuali Golongan Syi’ah/Taqiyaher/Kamuflaser Yang Tidak Mengakui Keberadaan Keduanya.
Kedudukan Shahih Bukhari Muslim [bagian I]
Khomainiy = Nasr Hamid Abu Zaid = Nasaruddin Umar, Al-Qur'an Tidak Sempurna ( Belum Tuntas ) !
Kamuflase Syiah di Gaza Dan al-Quds ( Palestina ) !
Bisakah ummat Islam mengandalkan Syi'ah untuk bebaskan al-Quds ?
Kaum Syi’ah (Lucu) Tidak Senang Dengan Julukan Rafidhah !
Kenapa Syiah Doyan Berkhianat?
Kebohongan Terbesar Dalam Sejarah Islam
Konspirasi Syi’ah Dalam Peristiwa Karbala
Konspirasi Rahasia Di Balik Tragedi Karbala dan Terbunuhnya Husain
Kajian Syi'ah-Tragedi Karbala-Habib Salim Muhdor, LC. (Materi A)
Kajian Syi'ah-Tragedi Karbala-Habib Salim Muhdor, LC. (Materi B)
Kajian Syi'ah-Tragedi Karbala-Habib Salim Muhdor, LC. (Tanya Jawab)
Kenapa Syiah Doyan Berkhianat?
Kufah, Sumber Malapetaka Umat
Kerap kafirkan Ibnu Taimiyah, Pengarang Kifayatul Akhyar Panen Teguran
Kenapa Syiah Membenci Ibnu Taimiyah ?
Keyakinan Orang Rofidhah Terhadap Najaf Dan Karbala, Dan Keutamaan Menziarahinya Menurut Mereka
Kedustaan Syi'ah Atas Kota Suci Makkah Dan Madinah
Kenapa Syiah Membenci Yazid bin Muawiyah? Padahal Husain Tidak Menolak Baiat Kepadanya, Bahkan Yazid Didoakan Ampunan Oleh Rasulullah
Kebohongan Terbesar Dalam Sejarah Islam
Keujudan Abdullah Ibn Saba’ Dari Sumber Syiah
Kenapa Agama Syi’ah Berpusat Di Iran & Kenapa Iran Sangat Benci Dengan Bangsa Arab???
Kemenangan Islam di Perang Qadisiyyah
Khilafah Imamiyah Produk Iran Dalam Rangka Neo Persia Raya, Bahaya Iran Rôfidhoh Terhadap Islâm & Kaum Muslimîn. Bukti Genosida Syiah Terhadap Kaum Sunni
Keluarga Nabi Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan As Sunnah.

Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya : Keempat (Malaysia)
Lima (5) strategi dan taktik penyebaran aliran Syi'ah di Indonesia, waspadalah!
Latarbelakang Pidato Rasulullah Dalam Peristiwa Ghadir yang Dikaburkan Kelompok Syiah. Ibnu Katsir: Tradisi Syiah pada Hari Asyura Hanya Pamer. Nubuwat Rasulullah tentang Syiah.
Literatur Peristiwa Karbala Yang Shahih Dan Sharih, Syi’ah Pembunuh Husein RA. Abu Mikhnaf Luth Bin Yahya Al-Azdiy, Seorang Gembong Besar Rafidhah.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/02/literatur-peristiwa-karbala-yang-shahih.html
lima strategi asas syi‘ah dalam berhujah dan jawapan ahl al-sunnah ke atasnya.
Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya : Pertama (Malaysia)
Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya : Kedua (Malaysia)
Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya : Ketiga (Malaysia)
Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya : Kelima (Malaysia)
Larangan Menafsirkan Al-Qur’an Dengan Pendapat Sendiri. Kaedah Penting Dalam Memahami Al Qur’an Dan Hadits.

Menyoal Validitas Hadits Syi’ah
Metodologi Kritik Hadits Dalam Pandangan Syiah Imamiyah
(Pelengkap)
Mengenal Perawi Syi'ah
Mana Riwayat Jabir Al Ju'fi?
Membongkar Argumentasi Syi'ah
Mengenal Syi’ah dari Kitab-Kitab Syi’ah
Memahami Kelainan Syiah, Sebuah Nota Kesepahaman
Menghujat Abu Hurairah, Syiah Menghujat Kitabnya Sendiri, Abu Hurairah Meriwayatkan Hadits Tsaqalain
Memandang Perang Shiffin Bukan dari Mata Pendengki
Muawiyah Dan Keutamaannya, Beliau Adalah Juru Tulis Rasulullah, Bahkan Dijanjikan Masuk Surga
Masih Ada Yang Bilang Syiah Tidak Sesat, Ngaji Dimana? Hindari Penyebutan Islam Sunni Dan Islam Syiah. Jangan Duduk-Duduk Dengan Syiah,Syiah Indonesia Menganggap Abu Bakar, Umar, Dan Utsman Bukan Pemimpin Yang Sah !
Manuskrip Perdebatan Imam Ja’far Ash Shadiq Dengan Orang Syiah
Mengenal Ahlus Sunnah,Imam Ja'far Ash-Shadiq Rahimahullah
Menguak Tabir Kesesatan Syiah
Mengapa Imam Al-Bukhari Menulis Kitab Shahihnya? Mengenal Sisi Lain Shahih Al-Bukhari
Musuh Utama Syi’ah
Menguak kesesatan syiah
Menguak Kesesatan Syiah
Mukmin itu Pasti Sunni, Tapi Muslim Bisa Saja Syi’i
Mendiamkan Syiah Sama dengan Menyembunyikan Al-Qur'an!
Mengungkap Pembunuh Husein Radhiyallahu 'Anhuma Ala Syi'ah (Kitab Syi’ah)
Mengungkap Dalang Pembunuhan Husain radhiyallahu ‘anhu
Membantah Secondprince, Mengungkap Pembunuh Husain R.A. Ala Syi'ah
Menjawab Tuduhan Dusta yang Mengatakan Bahwa Ahlussunnah Membunuh Al-Imam Husain
Majmu Fatawa : Pembunuhan Husain bin Ali bin Abu Thalib
Minhajussunnah: Menyikapi Pembunuhan Al Husein
Mengapa Husein Tidak Berbaiat kepada Yazid?
Masalah Pengingkaran Syi’ah Terhadap Keturunan Al-Hasan Radhiyallahu ‘Anhu
Mencintai Ahlul Bait Dan Sahabat Nabi Secara Proporsional
Memandang Perang Shiffin Bukan dari Mata Pendengki
Mantan Pemimpin Syiah Hizbullah: Pembantaian Muslim Aleppo Seperti (Dendam) Karbala. Mereka (Sunni) Anak Cucu Pembunuh Imam Husain ! Syi'ah Bashar, Hizbulata, Dan Rusia Pasti akan Kalah !
Majmu Fatawa : Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Yazid bin Muawiyah
Makam Muawiyah Oleh Syi’ah Dianggap Tempat Pembuangan Sampah
Mengenal Kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah
Mengenal Sedikit Agama Majusi dan Keberadaannya Sekarang di Iran Mencapai 20 Ribu Jiwa
Maka Tibalah Giliran Imperium Persia-Majusi Modern
Memahami Syiah Dengan Perspektif Persia. Siapakah Yang Dimaksud Dengan Orang-Orang Majusi?
Membongkar Kebohongan & Penyesatan Buku ”Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”
Mr. J Algar or Secondprince Syiahkah?
Masukan Untuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Terkait Risalah Amman
Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi) :  Syiah Dan Ilmu Hadis ? Bantahan Ilmiyah Dan Comprehensive.
Musa Kazhim al Habsyi : Syiah dan Ilmu Hadis
Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi), Kar-Bala (Haram Al-Husein) : AL-HUSEIN tak pernah MATI! Tak mungkin MATI! A-SYU-RA dan AR-BA-‘IN adalah setiap hari ! Labbayka YA HUSEIN ??!! Pembunuh Keji Husein Bin Ali RA Dan Ali Bin Abu Thalib RA Adalah Syi’ah Kufah (Keturunan Majusi-Persia, Tempat Keberadaan Abdullah Bin Saba’)
Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi) : Kesamaan Israel Dan Arab Saudi ? Bantahan Ilmiyah Dan Comprehensive.
Mengingatkan Kembali Pembantaian 30.000 Jiwa Lebih oleh Syiah di Depan Ka’bah

NU Garis Lurus : Rasulullah Saw Memerintahkan Membunuh Rofidhoh
Nubuwwah Persia Iran Negeri Syiah

Orang Syiah Menjadikan Al Quran Sebagai Beban Hidup dan Membacanya Sebagai Taqiyah

Pandangan syi'ah terhadap kesucian Al-Qur'an dan Hadits Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam
Perkataan Ajaib Rasulullah Tentang Syi’ah Yang Terbukti Hari Ini
Perayaan Tahunan Haul “Kesyahidan” Sayyidah Fathimah Az-Zahra Dimana Syiah Mendoktrin Radikalisme Bara Api Kebencian Bahwa Shahabat Nabi, Umar Bin Khathab Dibantu Para Shahabat Lain Adalah Pembunuh Fathimah Az-Zahra Binti Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam !!
Penjelasan Hadist Dua Belas Khalifah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam
Penodaan Syiah Terhadap Mazhab Fikih Ja’fari
Penulisan Alqur’an & Pengumpulannya
Pengakuan Haidar Bagir Tentang Sesatnya Syiah
Pendeta Syiah Ingin Merendahkan Imam Bukhari Dan Muslim, Akhirnya Justru Dia Yang Direndahkan ( Rupanya Taqiyaher Syiah Di Indonesia Meniru Mereka ! )
Pandangan Imam Khomeini Dalam Kitab Al-Hukumah Al-Islamiah Dan Kasyfu Al-Asrar
Penghianatan Syiah di Baghdad ( Kejadian Terulang Saat Ini )
Para shahabat adalah hujjah
Pertanyaan Besar Mengapa Syiah Husein ?
Peristiwa Karbala : Siapa Periwayatnya ?
Pertanyaan/Sanggahan Pengikut Syiah
(Malaysia) (I)
Pengkhianatan Syi’ah Kepada Husain Bin Ali
Perayaan Asyuro Syiah Tidak Ada Dalam Riwayat, Hanya Ada Tiga Hari Raya yang Dikenal dalam Islam
Peristiwa Karbala Dalam Pandangan Ahlussunnah Wal Jama’ah
Pembunuh Sayyidina Husain? ( Malaysia ) ( I )
Pertanyaan-Pertanyaan, Yang Tidak Mampu Dijawab Syi'ah
Pengkhianatan Syi’ah Kepada Al Hasan Dan Al Husain
Pembunuh Sayyidina Husain? (1)
Pembunuh Sayyidina Husain? (2)
Pembunuh Sayyidina Husain? (3)
Pembunuh Sayyidina Husain? (4)
Pembunuh Sayyidina Husain? (5)
Pertanyaan Besar Mengapa Syiah Husein ?
Pertanyaan & Fakta Sejarah Yang Membuat Risau Para Ulama Syiah
Pendustaan Syiah di Dalam Sejarah Islam
Pengkhianatan Syiah Sepanjang Sejarah
Perang Jamal, Bagaimana Kronologis Peperangan Tersebut, Siapa Dalang Terjadinya Peperangan?
Pesan Khalifah Umar Ketika Menaklukkan Yerusalem
Penasehat Presiden Iran Sebut Neo-Persia Telah Kembali Dengan Ibukotanya Baghdad. Manifestasi Pelampiasan Dendam Kesumat Terhadap Islam Dan Arab, Dibantu Komunis dan Kufar.
Pertanyaan Yang Membuat Syi’ah Laknatullah Marah Dan Terbongkar Taqiyahnya ! Beginikah Akhlak Pencinta Ahlul Bait? Hati Mereka Rafidhah !
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Percaya Sholat Sunni Ditolak Allah
Peristiwa Lama, Konspirasi Syi’ah Dan Sufi (Saat Ini Dibantu Komunis) Untuk Menjajah Arab (Syam) Dan Menyerang Ahlus Sunnah.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/12/peristiwa-lama-konspirasi-syiah-dan.html?m=0
Peran Dan Kontribusi Imam Al-Ghazali Dalam Menghadang Pemikiran Dan Kejahatan Syiah. Benarkah Tasawuf Ajaran Nabi, Perbedaan Pokoknya Dengan Ajaran Islam, Serta Taubatnya Dari Filsafat Dan Tasawuf.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/01/peran-dan-kontribusi-imam-al-ghazali.html
Penjelasan Hadits Al Kisa’, Bantahan Ayat Tathir Syiah (Bag. 2)
Pengakuan Haidar Bagir Tentang Sesatnya Syiah
http://lamurkha.blogspot.com/2015/01/pengakuan-haidar-bagir-tentang-sesatnya.html
Para Ulama Menyebut Daulah Fatimiyah (3H) Dengan Daulah Ubaidiyah (Ubaidullah Al-Mahdi). Tidak Ada Bukti Ilmiyah (Jahr Wat Ta’dil) Dari Ulama-Ulama Tsiqah Yang Hidup Diabad Ke 3H-7H Terkait Klaim Nasab Mereka Kepada Fathimah RA. Daulah Peneror Terkejam (Syi’ah Ismailiyah) Terhadap Ahlu Sunnah.
[Kenapa Dinasti Fathimiyyun yang besar dan mengklaim Memiliki Nasab Sampai Fatimah RA, saat ini tidak meninggalkan jejak keturunannya (terdata)?]

Riwayat Hadits Nabi Saw Dari Kitab Sunni Dan Syi'ah
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam Tidak Berwasiat tentang Kepemimpinan kepada ‘Ali radliyallaahu ‘anhu [2]
Riwayat Syi’ah dlm Shahihain (Bagian Pertama)
(tanggapan atas Habib Rizieq Shihab)
Riwayat Syi’ah dlm Shahihain (updated !!) (Bagian Kedua)
(tanggapan atas Habib Rizieq Shihab)
Revolusi iran Bukan Revolusi Islam
Rekayasa Sistematis Khomeini Dalam Menyatukan Sekte Syi'ah Dan Mengelabui Umat Islam
Rafidhah dan Syiah Lebih Berbahaya Daripada Yahudi dan Nashrani
Resensi Buku: Membongkar Kerapuhan Pondasi Agama Syiah
Renungan Untuk Syiah Di Hari Asyura, Mengapa Tidak Menangisi Ali Radhiyallahu’anhu?
Ritual Syiah Asyura: Cinta Keluarga Nabi atau Fanatik Dinasti Persi?
Ribuan Demonstran Iran (Pengikut Majusi): “Kami Tidak Menyembah Tuhan Orang Arab”
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam : Penduduk Yaman Umatnya Yang “Paling Pertama” Merasakan Segarnya Air Telaga Beliau. Siapakah Mereka ? Penduduk Asli Yaman Dan Bukan Aqidah Tanduk Setan, Syiah Rafidhah, Mu'tazillah, Khawaarij, Thoriqoh-Thoriqoh Ahlul-Bid'ah Shufiyyah Dan Perusak Aqidah Lainnya Yang Menjamur Di Abad 3 H.

Syiah dan Ilmu Hadis
Sanad Hadits, Pentingkah?
Syiah Menodai Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
Syi’ah, Jika Menerapkan Ilmu Al Jarh Wat Ta`Dil Sebagaimana Ahlus Sunnah, Maka Tidak Tersisa Sedikitpun Dari Hadits Mereka (Sampah). Mereka Banyak Berdusta Atas Ja`far Ash Shadiq, Menasabkan Dari Riwayat-Riwayat Yang Dibuat-Buat, Menukil Tanpa Sanad Atau Sanad Maudhu` (Dipalsukan) Atau Dhaif Atau Maqthu` (Terputus), Agama Masyayikh.
Sumber ajaran syiah seri (satu)
Sumber ajaran syiah seri (dua)
Syi’ah Tidak Pantas Disebut Mazhab
Sekilas tentang Perawi Utama Syi’ah : Jaabir Al-Ju’fiy, Zuraarah, dan Muhammad bin Muslim
Syi’ah dan Riwayat Hadits dalam Kitab Mereka [bagian 2]
Sekilas Tentang Pemikiran ‘Klenik’ Al-Kulainiy Dalam Kitab Al-Kaafiy
Syi’ah dan Riwayat Hadits dalam Kitab Mereka [bagian 2]
Syiah Berdusta: Bilakah Sayyidina Hasan Dilahirkan
Sikap Imam-imam Ahlul Bait terhadap Penghina Sahabat Rasulullah
Syiah dan Kitab-Kitab Perusak Kehormatan Rasulullah
Syi'ah termasuk dalam klasifikasi /golongan Kafir Harbi (Klasifikasi Kafir http://www.habibrizieq.com/2015/01/klasifikasi-kafir.html)
Syiah adalah bagian dari madzhab dalam islam? Yang bener saja, ini lho fatwa-fatwa agama syiah, bagi yang belum pernah membacanya..
Syiah Sang Pendusta
Syi'ah di Indonesia Sering Lakukan Kebohongan Publik
Syiah Dari Konsep Imamahnya
Siapa Penggagas Agama Syiah?
Siapakah Al Imam Ja'Far Ash Shadiq
Sesatkah Syi’ah Ja’fariyah dan Pantaskah Syi'ah Disebut Mazhab ?
Sejarah Tafsir dan Perkembangannya
Syiah Meminjam Qur’an Sunni
Syi'ah Percaya Al-Qur'an ? (Tanggapan untuk Kebohongan Haidar Bagir dalam Harian Republika 27 Januari 2012)
Syi’ah Itu Sesat Juragan (Sebuah Masukan untuk Bapak Profesor Umar Syihab dan Bapak Profesor Din Syamsuddin)
Siapa Sahabat yang Murtad di Hadits Bukhari No. 3.100?
Shalahuddin Al-Ayyubi Pahlawan Besar Islam, Penumpas Syi’ah Penakluk Jerusalem
Syaikh Al Qaradhawi: Iran adalah Kuffar, Musuh Seluruh Umat Islam
Siapa Bilang Perdebatan Sunni-Syiah Sudah Usang
Sikap Kita Terhadap Syiah
Syaikhul Azhar Sayyid Dr. Muhammad Thanthawi (Dan Lainnya) : Penghina Istri Dan Sahabat Nabi Keluar dari Islam
Sekilas Tentang Pemikiran Khumaini
Syiah Persia Majusi Bangkit Balas Dendam (Bagian Pertama)
Syiah Persia Majusi Bangkit Balas Dendam (Bagian Kedua)
Syiah Musuh Yahudi? Jawab 10 Pertanyaan Ini Dulu, Bro! Kontradiksi Syiah, Berasal dari Yahudi Tapi Berkoar Lawan Yahudi
Syiah Mencela Aisyah, Abu Hurairah, Wahabi, Salafi
Syiahisasi dan Stigma Wahabi.Politisasi Isu Wahabi Sebagai Pemecah Belah Umat !
Syiah Majusi Merayakan Nowruz Nairuz Majusi
Siapa Pembunuh Saidina Hussain r.a
(Malaysia) (2)
Siapa hakikat pembunuh Husein
Siapa Sebenarnya yang Menipu Imam Husein? Imam Husein ditipu?
Syiah adalah Pembunuh Sayyidina Husain di Karbala (1)
Syiah adalah pembunuh sayyidina husain di karbala (2)
Sikap Yazid terhadap terbunuhnya al husain
Syiah Bantai Husain Asyura Karbala Irak [Goresan Pena Tanya Syiah Part 17]
Salim Muhdor : "Yazid Bukan Pembunuh Imam Husein"
Syiah Meratapi Kematian Husain, Padahal ORANG SYIAH Yang Membunuh Husein Di Karbala
Sepintas Lalu Tentang Ibnu Ishak
Sebelum Ada “ Tuduhan Wahabi (Salafi) “ , Sejak 14 H Kejahatan Takfiri Syiah Mendominasi Sejarah Islam ! Hegemoni Syi’ah Sejak Hasan Al ‘Askari  Imam Ke-11).
Syi'ah di Indonesia Sering Lakukan Kebohongan Publik
Syi’ah Di Indonesia Bukan Hanya Tafdhili, Tafad Tapi Ekstrim Bahkan Takfiri
Syiah Mencintai Husein?? Itu Dusta Belaka, Bahkan Syiah Berterimakasih Kepada Pembunuh Husein, Dan Husain Terbunuh Karena Tipudaya Orang Syiah..
Syiah Mengaku Syiah Khawarij Bunuh Ali
Sama-sama Wafat Terbunuh, Kenapa Husein Diratapi Namun Ali Tidak?
‘Syi’ah, Dahulu Dipenuhi Dengan Pengkhianatan Yang Memalukan Dan Hari Ini Tenggelam Dalam Darah–Darah Yang Disucikan’
Syiah Sang Pendusta
Syiah dan Imperium Persia
Sentimen Kebangsaan Syiah Shafawi dan hubungannya dengan kisah pernikahan Imam Husain dan Syahzanan binti Yazdrajid
Sentimen Kebangsaan Syiah Shafawi Dan Hubungannya Dengan Kisah Pernikahan Imam Husain Dan Syahzanan Binti Yazdrajid. Antara Syiah Shafawi Dan Syiah ‘Alawi
Selamanya Iran Pecundang, Lewat Video Ini Syiah Bermimpi Hancurkan Arab Saudi Dalam Hitungan Hari ?! “Ya Allah, Robeklah (Hancurkanlah) Kerajaan Persia.” (HR. Baihaqi)
Syiah Majusi Qadariyyah Dibenam Bumi
Syi’ah Meyakini Kesucian Al-Qur’an Al Karim Yang Ada Saat Ini ?
Syahadat Non Islam Sekte Syi’ah
Syi’ah Dan Aswaja Bicara Tentang DALIL

Terbukti Syi’ah Lahir Dari Rahim Yahudi.
Tokoh-Tokoh Syi’ah Kebingungan Terkait Kitab Suci,Kitab Hadits Dan Al Mahdinya. 3 Ayat Yang Mengguncang Akidah Syi'ah.
Tsaqalain secondprince beserta bantahannya.
Takfiri Syiah (ABI) Jadi Bunglon Di Kantor Deputi VI Kemenko Polhukam, Dengan Memutar Balikan Dan Menyembunyikan Kejahatan Takfirinya Terhadap Al-Qur'an, Istri Dan Sahabat Nabi Serta Ahlus Sunnah !
Tanggapan Habib Husein bin Hamid Alatas ( Radio Rasil ) Terhadap Tulisan Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja
Tokoh-tokoh Ahlul Bait di Indonesia bersuara lantang menentang Syi’ah.
Ternyata Marja' Syiah Khamenei Alumnus Universitas Komunis Di Rusia
Tanggapan Atas Artikel “Distorsi Sejarah dalam Serial Muawiyah, Hasan dan Husein”
Teka-Teki Pembunuh Al-Husain bin ‘Aliy radliyallaahu ‘anhumaa Akhirnya Terjawab
Terungkap: Para Pendeta Syi’ah Menipu Ummat Dengan Sorban Hitam Bahwa Mereka Adalah Ahlul Bait. Mereka Bukanlah Orang Arab (Dari Jazirah Arab, Tidak Menggunakan Laqab Arabnya), Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Ahlul Bait??
Terungkap! Alasan Kekalahan Iran Sepanjang Peperangan Adalah Karena Do'a Rasulullah SAW
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/terungkap-alasan-kekalahan-iran.html
Ternyata Syiah Imamiyah Lebih Percaya Tafsir Al-‘Ayasyi Dibanding Al-Quran. Tafsir Al-Qumi, Rujukan Syiah Yang Menuduh Al-Quran Menyelisihi Wahyu Allah
Taqiyyah Ala Bung Haidar
Tafsir Ngawur Ala Syiah Disebarkan Ke Masyarakat Sunni
http://lamurkha.blogspot.com/2015/05/tafsir-ngawur-ala-syiah-disebarkan-ke.html?m=0

Ustadz Farid Achmad Okbah: Syiah lebih jahat dari Israel
Untuk Mereka Yang Memberi Gelar Ahlussunnah Dengan Nawashib
Utusan Yang Mengguncang Singgasana Persia
Ulama Syiah Melarang Siaran Langsung Dan Mensensor Diri Sendiri Dikarenakan Ceramah Mereka Yang Penuh Kekufuran Tersebar Ke Seluruh Dunia !
Ulama Syiah Meyakini Adanya Tahrif (Perubahan) Al Qur’an, Bukan Kitab Petunjuk Dan Kuasa Allah Tidak Berlaku Sekarang !

Wow! Imam Bukhari Menyamakan Syiah dengan Yahudi
Web Dungu Syi'ah Recehan (syiahali.wp) Meng-KAFIR-kan Ulamanya Sendiri

Yang Tersisa Dari Karbala
Yahudi Dan Syiah (Dr. Ihsan Ilahi Dhahir)

12 Orang yg diklaim Syiah Imamiyah sbg Imam Ahlu Bait mereka adlh..
173 File Video ( Data & Fakta Langsung Dari Sumbernya ) Membongkar Bahaya Ajaran Syiah
100 Perawi Syiah Di Bukhari?
13 Pertanyaan yang Membuat Syiah Tidak becus menjawab

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Al Qur’an dan Hadits
Sejarah Penulisan hadits Masa Rasulullah Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam dan Shahabat Radhiyallahu'Anhu
Sunnah/Hadits Itu Dibuat Setelah Rasulullah Wafat?? Ini Adalah Anggapan Yang Keliru Dan Konyol, Hadits Shahih Dari Rasul Adalah Wahyu Dari Allah
Menangkis Propaganda Anti Hadis (Tulisan Lain)
Bantahan Terhadap Syi’ah Dan Ingkar Sunnah: Sejarah Pengumpulan Al-Qur’an. Fungsi-Fungsi As-Sunnah (Hadits) Dalam Kaitannya Dengan Al-Qur’an
Kritik Hadits Menurut Tinjauan Ali Musthofa Ya’kub
Bentuk-Bentuk Perendahan Sunnah Nabi shallallahu 'alihi wa sallam - Golongan Al Qur’aniun (Inkar Sunnah)
Telaah atas kritik Orientalis terhadap Hadits (Hadith Criticism) oleh 3 orientalis: Ignaz Goldziher, Joseph Schacht dan G.H.A Juynboll
Bantahan Terhadap Syi’ah Dan Ingkar Sunnah: Sejarah Pengumpulan Al-Qur’an. Fungsi-Fungsi As-Sunnah (Hadits) Dalam Kaitannya Dengan Al-Qur’an
Apakah Imam Madzhab Itu Lebih Tahu Seluruh Hadits Daripada Ulama Setelahnya? Akidah Imam Yang Empat Itu Adalah Satu… Yaitu Akidah Yang Benar..!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Muawiyah RA
Al Isra’ Ayat 33: Muawiyah Menuntut Hukum Qisas Ke Atas Pembunuh Khalifah Usman.
‘Aliy bin Abi Thaalib : Mu’aawiyyah adalah Saudara Seiman, Sama dengan Dirinya
Dialog Indah antara Aisyah, Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum
Fitnah Terhadap Daulah Bani Umayyah
Imam Ali: Andai Saja Muawiyah Mau Menukar 1 Orangnya Dengan 10 Syiahku
Imam Hasan, Imam Maksum Yang Dibenci Syiah, Mengapa Dia Membai'ah Muawiyah?
Keutamaan Mu'awiyah Bin Abu Sufyan (Bantahan Untuk Syiah)
Kisah Tahkim Yang Palsu
Keutamaan Muawiyah, Kaum Anshar dan Siapa ( Dimana Posisi ) Kita ? ( Bagian Pertama )
Keutamaan Muawiyah, Kaum Anshar dan Siapa ( Dimana Posisi ) Kita ? ( Bagian Kedua )
Kitab Syiah: Bagaimana pandangan Imam Ali terhadap Muawiyah?
Muawiyah Bin Abi Sufyan Raja Terbaik Dalam Islam (Ust.Abd.Hakim Abdat) Dan Khalifah Yang Haq (Syaikh Adnan Al Ar'ur). (Datar Artikel terkait Keutamaan Muawiyah RA).
Memandang Perang Shiffin Bukan dari Mata Pendengki
Mengenal Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu 'anhuma
Majmu Fatawa: Kedudukan Muawiyah dan Amr Bin Ash
Makam Muawiyah Oleh Syi’ah Dianggap Tempat Pembuangan Sampah
Meneliti 5 Riwayat Hadits Yang Menghujat Sahabat Mu'awiyah
Menghujat Abu Hurairah, Syiah Menghujat Kitabnya Sendiri, Apakah Imam Syiah Menjadi Antek Muawiyah?
Muawiyah Dan Keutamaannya, Beliau Adalah Juru Tulis Rasulullah, Bahkan Dijanjikan Masuk Surg
Meluruskan Pemahaman Tentang Shahabat Mu’awiyah Radhiallahu ‘Anhu
Muawiyah, Gerbang Kehormatan Sahabat
[Mengenang Kembali] Muawiyyah Ibnu Abu Sofyan
Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Pemimpin Cerdas yang Mendapat Banyak Fitnah
Pembelaan Salafi Ahlussunnah terhadap Kehormatan Shahabat Nabi, Mu’awiyah bin Abi Sufyan (1): SIAPA KITA, SIAPA MU’AWIYAH?
Pembelaan Salafi Ahlussunnah terhadap Kehormatan Shahabat Nabi, Mu’awiyah bin Abi Sufyan (2): KONSPIRASI MENCABIK KEHORMATAN MU’AWIYAH BIN ABI SOFYAN
Pembelaan Salafi Ahlussunnah Terhadap Kehormatan Shahabat Nabi, Mu’awiyah bin Abi Sufyan (3): KEUTAMAAN MU’AWIYAH KESEPAKATAN AHLUSSUNAH SEPANJANG ZAMAN
Sesungguhnya Mu'awiyyah Radhiyallaahu 'Anhu Lebih Baik Bagiku Daripada Mereka Yang Mengaku-Ngaku Sebagai Syi'ahku!!!!
Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Mu'awiyah Dan Pertikaiannya Dengan Ali
Surat kepada Abu Hasan ( Penggugat ) : Muawiyah r.a – 1
Tanggapan Atas Artikel “Distorsi Sejarah dalam Serial Muawiyah, Hasan dan Husein”


●●●●●●●●●●●●●●●●●●