Friday, September 21, 2018

Ulama Syiah Meyakini Adanya Tahrif (Perubahan) Al Qur’an, Bukan Kitab Petunjuk Dan Kuasa Allah Tidak Berlaku Sekarang !

Ulama Syiah Ahli Debat Menjadi Senjata Makan Tuan;
Ulama Syiah meyakini adanya Tahrif (perubahan) Al Qur’an.
lihat 625 Comments

Abul Jauzaa Blog !! كن سلفياً على الجادة Bukti Pernyataan Ulama Syi'ah Murtada al qazwini (khatib di Iraq/Karbala dan Shia institute/Hawza),Bahwa Al Qur'an Kaum Muslimin Tidak Otentik From Shiah's TV Channel
Ustadz syiah terkenal Abdul Halim al Ghizie berkata bahwa Al Qur'an yang ada sekarang bukanlah Kitab Petunjuk tanpa Imam maksum untuk menjelaskan isinya.
Lihat 436 Comments

pendeta terkenal Irak Abbas Hilfi : Syiah Katakan Kuasa Allah Tidak Berlaku Sekarang
lihat 58 Comments

Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi) :  Syiah Dan Ilmu Hadis ? Bantahan Ilmiyah Dan Comprehensive.
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [1]
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [2]
Al Qur'an Di Mata Syi'ah [3]
Syiah Meminjam Qur’an Sunni
Syi'ah Percaya Al-Qur'an ? (Tanggapan untuk Kebohongan Haidar Bagir dalam Harian Republika 27 Januari 2012)
Haidar Bagir dan Tuduhan Tahrif Al Qur’an
Sumber ajaran syiah seri (satu)
Sumber ajaran syiah seri (dua)
Syiah dan Kitab-Kitab Perusak Kehormatan Rasulullah