Saturday, September 16, 2017

Kufah, Sumber Malapetaka Umat

Kufah, Sumber Malapetaka Umat
A-KAELIA.LIVEJOURNAL.COM
Sebuah perdagangan antara Kufah - Najaf melalui Sungai Eufrat

Oleh: Nugra Abu Fatah
KUFAH, daerah Persia yang ditaklukkan Khalid bin Walid di masa khalifah Abu Bakar ra. Belakangan menyisakan catatan noda hitam panjang sejarah peradaban Islam. Kufah yang terletak antara Baghdad dan Basrah (Kuwait) telah melahirkan malapetaka buruk dalam tubuh umat Islam.