Friday, June 17, 2016

Benang Tipis: Antara Kemudahan Islam Dan Bermudah-Mudahan Dalam Mengamalkan Syariat Islam

Sesungguhnya Islamm itu mudah, ikhwah...

Meluruskan Pemahaman tentang Kemudahan 
Dalam Islam


A. Pengantar

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah dan menganjurkan kemudahan. Hal ini sangat dimaklumi bersama. Hanya saja masalahnya, banyak orang salah paham dan meletakkan kemudahan ini bukan pada tempatnya,  sehingga dengan dimotori oleh hawa nafsu dia mencari pendapat-pendapat yang paling ringan dan ganjil dengan alasan penyesuaian zaman dan kemudahan Islam sekalipun pendapat tersebut sangat lemah dan bertentangan dengan dalil-dalil yang shohih. Lalu, bila mereka diingkari, dengan entengnya mereka akan mengeluarkan senjata ampuhnya:

Kufur Nikmat; Kisah Si Lepra, Si Botak, Dan Si Buta. Pikirkan,Syukurilah Dan Tanyakan Pada Hatimu !


Kufur Nikmat; Kisah Si Lepra, Si Botak, dan Si Buta

Hidup adalah ujian, dan tidak ada ruang dalam segala sisi dalam hidup dan kehidupan ini hampa dari ujian. Sang Penguji adalah Sang Pencipta yang hanya pada-Nya wajib beribadah: Allah subhanau wa ta'ala (SWT).