Monday, July 15, 2019

“Doktor UIN JKT” Arrazy Hasyim Lc. M.Fils, Merasa Busung Dada Dengan Muktamar (Dhiror) Shufi Chechnya, Yang Mengklaim Aqidah Asy'ariyah Dan Maturidiyah Sebagai Ahlus Sunnah

Mengenal Aqidah Asy'ariah & Maturidiah ! (Dr.Arrazi Hasyim,Ma) (lihat 550 Comments)

Tarekat Sufiyah dan Aliran Kebatinan - Buya Arrazy Hasyim (lihat 49 Comments)

Sanggahannya :