Friday, June 5, 2015

Pertanyaan/Sanggahan Pengikut Syiah ( Malaysia ) ( I )

Siapakah Penghulu Pemuda Syurga, Yazid, Muawiyah atau Syaidina Husein as?


Muga rahmat dan redza Allah dilimpahi keatas saudara.
Soalan itu semua orang tahu baik Suni maupun syiah. Tetapi pengikut Syiah tidak mengetaahui bahawa pengikut Syiah lah pengkhianat kepada Ali r.a , Hasan r.a dan juga Husain r.a sehingga ketiga-tiga kesayangan Rasulullah s.a.w itu di bunuh. Tetapi orang Syiah masih mau menyalahkan orang lain. Baca lah sejarah yang di tulis oleh orang Syiah sendiri mereka mengakui pengikut Syiah tidak boleh di harap.
” Ahmad Rasim an Nafis mengutipkan kepada kita beberapa pantun Husein r.a yang dikutip dari “al Ihtijaaj”; (2/24) dan peringatan beliau kepada Syi’ah (para pengikut) beliau yang telah mengundang beliau (dengan janji) hendak membelanya, tetapi kemudian meninggalkannya. Kata beliau: “Ketika itu mereka secara terus menerus merisaukan Abu Abdillah Husein, agar beliau tidak dapat menyelesaikan ibadah haji beliau. Lalu beliau berkata kepada mereka dengan murka: “Mengapa kalian tidak bersedia diam terhadapku dan mendengar tutur kataku? Sebenarnya saya mengajak kalian ke jalan lurus, sehingga orang-orang yang bersedia mengikutiku akan menjadi orang-orang yang beroleh bimbingan, sedang yang durhaka kepadaku akan menjadi orang-orang yang dibinasakan. Kalian semua telah berbuat durhaka terhadap perintahku, tidak mendengar ucapanku. Kiranya barang-barang yang kalian terima berlimpah barang haram, perut-perut kalian pun dipenuhi oleh barang haram, sehingga Allah menutup hati kalian. Celakalah kalian, mengapa kalian tiada bersedia tutup mulut? Mengapa tidak bersedia mendengar?” . . . , lalu para hadirin pun diam. Selanjutnya beliau a.s. berkata lagi: “Celakalah kalian wahai jemaah. Kalian campakkan apa-apa yang telah kalian serukan kepada kami. Kami dapati kalian dalam keadaan lemah, lalu kami pun menyeru kalian dengan siap siaga. Lalu kalian hunuskan pedang ke arah leher-leher kami. Kalian sulutkan bara api fitnah ke atas kami, sehingga menjadi peluang bagi musuh-musuh kami dan musuh kalian sendiri. Lalu kalian pun menjadi perintang orang-orang yang hendak melindungi kalian, dan pula menjadi tangan bagi musuh-musuh kalian. Tanpa adanya keadilan berlaku di antara kalian. Tak ada pula harapan kalian terhadap mereka kecuali harta duniawi haram yang akan kalian peroleh, kehidupan seorang pengecutlah yang kalian dambakan ….., alangkah buruk moral kalian. Sebenarnya kalianlah para pendurhaka di antara umat ini, kelompok paling jahat, pencampak al Kitab (Al Quran), sarana bisik-bisikan setan, golongan para pendosa, pemanipulasi Al Quran (Al Quran), pemadam sunah-sunah, dan pembunuh putra-putri para nabi, ‘Ala Khutha Husain; hal. 130-131.”
Doa Husain r.a atas mereka (syiah) sangat terkenal, beliau mengatakan sebelum wafatnya, “Ya Allah, apabila Engkau memberi mereka kenikmatan, maka cerai beraikanlah mereka, jadikanlah mereka menempuh jalan yang berbeda-beda, dan janganlah restui pemimpin mereka selamanya, karena mereka telah mengundang kami untuk menolong kami, namun ternyata kemudian memusuhi kami dan membunuh kami“ – Al Irsyad, hal 241. I’lam Al Wara li Ath Thibrisi, hal 949. (doa Husein Radhiyallahu anhu ini terjawab syiah sampai saat ini berpecah belah sedemikian rupa setiap kewafatan imam mereka, mereka berpecah belah satu dan lainnya, dan diantara mereka saling kafir mengkafirkan satu dengan lainnya).

Saudara baca lah link pada tajuk ( BERTULISAN WARNA PINK )

14. Mengenai Pembunuhan Cucunda Nabi s.a.w Husain r.a :

Pengkhianatan terhadap ahlul baitdi sini
Siapa menipu Imam Husain r.a : Di sini
Pembunuhan Imam Husain r.a  1-5 bermula di :  di sini

Terima kasih

( comments )

Terkait :