Saturday, July 18, 2015

Neraka lebih Marah Kepada Ahlus Sunnah Daripada Kaum Nashrani [Kata Syi'ah]

Kitab : Kasyful Yaqin hal. 87
by : Dedengkot Al-Hilli

Riwayat (baca: riwayat dusta) yang mereka (Syi'ah) sandarkan atas nama Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Beliau bersabda kepada Ibn 'Abbas :

يابن عباس والذى بعثنى بالحق نبيا ان النار لاشد غضبا على مبغض على * ع * منها على من زعم ان لله ولدا 

"Wahai ibn 'Abbas, Demi Dzat Yang Mengutusku dengan Kebenaran sebagai Nabi. Sesungguhnya Neraka lebih keras marahnya (siksaannya) kepada musuh 'Ali daripada orang yang meyakini bahwa Allah mempunyai Anak"

  


Siapakah Musuh 'Ali? Dialah yang disebut Nashibi..
 
Siapakah Nashibi (Di Mata Syi'ah) ? Biarkan mereka sendiri yang menjawabnya..
 
 http://syiahali.wordpress.com/2011/10/13/cinta-dan-kebencian-pada-ahlulbait-tidak-bersatu/

  • Daripada Abi Abdillah as (Imam Ja’far al-Sadiq) berkata: Nasibi bukanlah orang yang menentang kami Ahlul-Bait, kerana anda tidak dapati seorang lelaki yang berkata: Aku membenci Muhammad dan keluarga Muhammad (ali Muhammad), tetapi nasibi adalah ORANG YANG MENENTANG KALIAN di dalam keadaan dia mengetahui sesungguhnya KALIAN MEWAKILKAN KAMI (tatawallu-na) dan sesungguhnya KALIAN ADALAH DARIPADA SYI'AH KAMI”
 
Siapakah yang menentang Syi'ah ??

Setiap Kaum Muslimin menentang Syi'ah, karena Syi'ah memang sesat dan menyesatkan..

Tidak akan pernah bersatu antara Agama Allah dengan agama setan..

Selamanya Ahlus Sunnah senantiasa berlepas diri dari Syi'ah sebagaimana berlepas dirinya Islam dari Yahudi..

Selamanya Ahlus Sunnah senantiasa membongkar kesesatan Syi'ah sebagai bentuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar..