Monday, March 30, 2015

Syiah adalah pembunuh sayyidina husain di karbala ( 2 )

[ lihat juga buku inilah faktanya, meluruskan sejarah umat islam sejak wafat Nabi shalalllahu alaihi wassalam hingga terbunuhnya al-Husaun RA, Dr. ‘Utsman bin Muhammad al-Khamis, Pustaka Imam Syafi’i]

Kesimpangsiuran Pembunuh Husein bin Ali di Karbala

Banyak versi yang berkembang soal peristiwa di karbala, termasuk pelaku pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun, banyak kalangan berbeda pendapat soal ini. Sumber Syiah menyebutkan,  pembunuhnya adalah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan dari Dinasti Umayyah. Sebab, saat itu ia memimpin pasukan Umayah untuk menaklukkan daerah di sekitarnya.

Namun,  ada versi lain yang menyatakan, penyebutan nama Yazid sebagai pelaku pembunuh Husain karena adanya kekesalan orang Syiah terhadap Muawiyah yang sejak dulu menginginkan jabatan Khalifah. Karena itulah, mereka menuduh Yazid sebagai pelakunya.
Dalam kitab Umdat at-Thalib fi Anshab Abi Thalib ditegaskan, tuduhan terhadap Yazid sebagai dalang pembunuhan Husain bin Ali  sangat tidak tepat. Sebab, banyak bukti yang membantah tuduhan tersebut.

Imam Ath-Thabari dalam kitab sejarahnya yang berjudul Tarikhu al-Umam wa al-Muluk atau Tarikh Thabari mengutip pernyataan Muawiyah yang berpesan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah,” Adapun Husain bin Ali, penduduk Irak sekali-kali tidak akan melepaskannya sehingga mereka mengeluarkanya untuk memberontak.  Sekiranya ia keluar memberontak terhadapmu dan engkau dapat menangkapnya, maafkanlah dia karena beliau mempunyai pertalian rahim yang erat dengan kita dan juga mempunyai hak yang sangat besar.”
Riwayat yang mengatakan pihak Yazid sebagai pembunuh Husain di Karbala itu berasal dari Abu Mikhnaf Lut bin Yahya, demikian disebutkan dalam kitab A’yanusy Syiah jilid 1 halaman 127.

Tapi, hal ini dibantah oleh sejumlah ahli sejarah lain. Imam Zahabi dalam mizan al-I’tidal menjelaskan, ketika peristiwa Karbala ini terjadi, Abu Mikhnaf belum lahir.” dia (Abu Mikhnaf) meninggal dunia pada 170 H,” serunya. “ia adalah pembohong besar,” ungkap Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Al-Laaliu Al-Masnuu’ah.

Redaktur: Shabra Syatila
Jika dilihat dari sudut riwayat pula , cerita -
cerita berkenaan peristiwa Karbala itu tidak lebih
dari hikayat yang tidak mampu bertahan apabila diuji
dengan batu menguji sistem riwayat. Ini ialah kerana
tidak ada seorang pun pewarta kisah tersebut terdiri
daripada orang – orang yang menjadi saksi mata kepala
bagi peristiwa ini . Pewarta paling awal bagi
peristiwa Karbala ini ialah Abu Mukhnaf Lut bin Yahya
yang hidup di kurun ke 2H ! Boleh dikatakan 90% dari
kisah-kisah daripada peristiwa Karbala adalah berpunca
daripada Abu Mukhhaf Lut bin Yahya ini. Dia adalah
seorang yang telah dihukum oleh tokoh-tokoh ilmu rijal
sebagai seorang Syiah yang ” hangus” atau Syiah pekat
, pembohong dan pereka banyak hadis – hadis palsu .
Dia telah menulis beberapa buah buku yang memuatkan
cerita – cerita perang saudara di permulaan Islam
seperti peperangan Jamal, Siffin , perang di Naharwan
juga pertempuran di medan Karbala yang terkenal dengan
nama ” Maqtal Abi Mikhnaf ”
Buku – buku tersebut penuh dengan gambaran – gambaran
yang berlebih-lebihan dan benar-benar mencerminkan
method ahli cerita. Banyak pula cerita – cerita itu
hasil rekaannya sendiri. Kumpulan tulisan Abi Mikhnaf
inilah yang menjadi sumber rujukan utama at Thabari
dalam tarikhnya yang terkenal dengan ” Tarikhu Al Uman
Wa Al Muluk” atau ” Tarikh Thabari “. Di dalam
kitabnya itu Thabari seringkali mengulangi kata – kata
“Qaala Abu Mikhnaf ” yakni ” Berkata Abu Mikhnaf “.
Ahli – ahli sejarah yang datang kemudian pula
bersandar terus kepada Thabari dan dengan itu cereka -
cereka Abu Mikhnaf ini semakin mendapat tempat di
dalam sejarah .
Ketika peristiwa Karbala ini berlaku Abu Mikhnaf belum
lagi wujud di dunia ini . Imam Zahabi mengatakan , ”
Dia ( Abu Mikhnaf ) mati pada tahun 170H”. Ada pula
yang mengatakan dia mati pada tahun 157H. Ertinya
lebih kurang 100 tahun selepas berlakunya peristiwa
Karbala itu .
Sekarang marilah pula kita melihat kedudukan Abu
Mikhnaf ini pada pandangan tokoh – tokoh Ilmu Rijal
kerana dengan bercerminkan Ilmu Rijal kita dapat
melihat rupa paras sebenar pewarta sesuatu cerita.
Mukanya akan kelihatan kepada kita melalui cermin ini
, sama ada cantik atau hodoh. Imam Zahabi dalam ”
Mizan Al I’tidal ” menulis tentang Abu Mikhnaf ini
katanya , ” Tidak boleh dipercayai “. Abu Halim dan
lain – lain ulama jarh dan ta’dil telah
meninggalkannya ( tidak menerima riwayatnya ).
Daaraqutni berkata, “Dia seorang yang lemah” . Ibnu
Ma’in berkata : “Dia seorang yang tidak boleh
dipercayai”. Murrah berkata, “Dia seorang yang tidak
bernilai “, dan Ibu Adiy berkata : “Dia adalah seorang
Syiah yang hangus, ahli mereka cerita “.
Imam As Suyuti di dalam Al Laaliu Al Masnuu’ah
menghukum Abu Mikhnaf dan seorang lagi ahli cerita
sepertinya iaitu Al Kalbi dengan berkata : ” Lut ( Abu
Mikhnaf ) dan Al Kalbi adalah dua orang pendusta
besar”. Pengarang ” Taajul Arus ” pula memperkenalkan
Abu Mikhnaf dengan mengatakan : ” Dia adalah seorang
ahli cerita Syiah, rosak dan ditinggalkan riwayatnya
“. Berkenaan dengan Muhammad As Saaib Al Kalbi pula
Ibnu Hibban berkata : ” Kalbi adalah seorang Saba’i (
orang yang mengikut jejak langkah Abdullah bin Saba’
dan pengikutnya )”. Dia adalah dari kalangan orang -
orang yang berfahaman bahawa Ali tidak mati bahkan dia
akan datang ke dunia ini dan akan memenuhinya dengan
keadilan sebagaimana telah dipenuhi dunia ini sebelum
itu dengan kezaliman. Ibnu Ma’in berkata : ” Kalbi ini
seorang yang tidak boleh dipercayai”. Jazajani dan
lain – lain berkata : ” Dia adalah seorang pendusta
besar”. Daaraqutni dan sekumpulan besar ulama
menghukum dia sebagai “matruk” ( orang yang tidak
diterima pewartaannya ). Imam A’masy pula berkata : ”
Waspadalah daripada saba’i ini kerana saya mendapati
ramai ulama menyenaraikannya dalam golongan pendusta
“.
Begitu juga kedudukan anaknya Hisyam. Dia adalah
seorang yang tidak diterima periwayatannya oleh ulama
Rijal , bahkan mereka telah menghukumnya sebagai
pendusta besar. Ringkasnya beginilah kedudukan dan
latar belakang pewarta-pewarta kisah Karbala. Jadi
bagaimanakah akan diterima cerita orang – orang yang
seperti ini ?
Bukti sokongan keempat yang menunjukkan pembunuh -
pembunuh Sayyidina Husain dan orang – orang yang
menghadapi beliau dengan lengkap bersenjata sebagai
musuh itu adalah Syiah Kufah dapat juga dipastikan
melalui nama yang disebutkan oleh Sayyidina Husain dan
yang ditujukan ucapannya, kepadanya seperti :
i. Sulaiman bin Surad Khuza’i
ii. Musaiyyab bin Najabah
iii. Abdullah bin Sa’ad
iv. Abdullah bin Wall
v. Rafa’ah bin Syaddad
vi. Syabat bin Rab’i
vii. Hajjar bin Abjar
viii. Yazid bin Harits
ix. Urwah bin Qais
x. Amar bin Hajjaj
xi. Hur bin Yazid
Al Majlisi sendiri mengakui bahawa orang – orang
mukmin dan Syiah seperti Sulaiman bin Surad Khuza’i,
Musaiyyab bin Najabah, Rafa’ah bin Syaddad , Habib bin
Mudzaahir dan lain – lain itulah yang mengutuskan
surat pertama kepada Sayyidina Husain dengan
menyebutkan di dalamnya Sayyidina Muawiyah sebagai “Al
Jabbar Al ‘ Anid” ( diktator yang keras kepala ).
Di antara yang ditulis oleh mereka ialah , ” Sekarang
kami tidak mempunyai imam dan ketua . Tuan datanglah
kepada kami. Kami akan memberikan sepenuh-penuh taat
setia kepada tuan. Sebaik sahaja tuan datang, kami
akan menghalau keluar Nu’man bin Basyir Gabenor Kufah
daripada Kufah ini. Wassalam “. ( Jilaau Al Uyun ,
m.s. 356 ).
Perkara yang sama juga tersebut di dalam kitab
‘Muntaha al Aamaal’ jilid 1 m.s. 303. Lihat juga
‘Tarikh At Thabari’ jilid 4 m.s. 261 – 262 , ‘Al Kamil
Fi At Tarikh’ jilid 3 m.s. 266 .
Surat ini disampaikan oleh Abdullah bin Sab’un Al
Hamdani dan Abdullah bin Wall kepada Sayyidina Husain.
Selepas surat ini pembesar – pembesar Kufah dan orang
- orang kenamaannya yang mana bilangan mereka adalah
seramai 150 orang , mengirimkan pula surat kepada
beliau melalui Qais bin Mushir, Abdullah bin Syaddad
dan Ammar bin Abdullah. Dua hari selepas itu penduduk
Kufah menghantarkan pula surat kepada beliau melalui
Hani’ bin Hani’ As Sabi’i dan Sa’id bin Abdullah Al
Hanafi . Di antara kandungan surat itu ialah :
Selepas Bismillah, ” Bahawa segeralah sampai kepada
kalangan teman – teman dan pengikut – pengikut tuan.
Semua kami telah pun bersiap sedia menanti tuan “.
Selepas itu Syabats bin Rab’i , Hajjar bin Abjar ,
Yazid bin Harits , Urwah bin Qais , Amar bin Hajjaj
dan Muhamamd bin Umair At Tamimi pula mengirimkan
surat yang lebih kurang isi kandungannya dengan surat
- surat yang lalu. ( ‘Jilaau Al Uyun’, m.s. 357,
‘Muntaha Al Aamal’ jilid 1, m.s. 303, ‘Tarikh At
Thabari’, jilid.4 m.s. 262, dan Al Kamil Fi At Tarikh,
jilid m.s. 267 )
Walaupun begitu Sayyidina Husain masih teragak – agak
menyambut seruan mereka sehinggalah sampai surat -
surat mereka kepada beliau sebanyak lebih kurang
12,000 pucuk dan terlalu ramai pula datang orang -
orang yang diutuskan oleh penduduk Kufah. Pada ketika
itu barulah Sayyidina Husain membalas surat – surat
mereka dengan menulis begini :-
” Surat ini adalah daripada Husain bin Ali kepada
orang – orang Mukmin dan Muslim dari kalangan Syiah.
Surat tuan – tuan telah pun saya terima semuanya.
Sekarang saya hantarkan kepercayaan saya kepada Muslim
bin ‘Aqil kepadamu. Nanti kalau dia menuliskkan surat
kepada saya tentang pengutus – pengutus surat – surat
tersebut adalah dari orang – orang yang mulia,
bijaksana dan bertanggungjawab, maka insya Allah
dengan segera saya akan datang kepadamu”. ( ‘Jilaau Al
Uyun’ , m.s. 357, ‘Muntaha Al Aamal’ , jilid 1, m.s.
303; ‘Tarikh At Thabari’ jilid 4 , m.s. 262; ‘Al Kamil
Fi At Tarikh’ jilid 3, m.s. 267 )
Apabila menyebut nama orang – orang ini mungkin ada
orang berkata bahawa, ” Mereka itu sebenarnya adalah
orang – orang yang setia kepada Ibn Ziad dan kerajaan.
Mereka hanya menyamar sebagai Syiah, bukannya Syiah
yang sebenar, semata – mata untuk memerangkap
Sayyidina Husain. Kerana itulah mudah sekali mereka
mengarahkan pemberontak – pemberontak yang berkumpul
di hadapan kediaman Gabenor Ibn Ziad di Kufah dan
kemudian tampil pula di medan Karbala untuk menentang
dan memerangi Husain, seterusnya membunuh beliau dan
orang – orang yang ikut serta dengan beliau “.
Maka sebagai jawapannya kita akan berkata , ” Alasan
seperti ini mungkin boleh diterima oleh orang – orang
Ahlus Sunnah dan juga orang – orang yang tidak
mempunyai kepercayaan tentang Imamah. Tetapi orang -
orang yang mempercayai para Imam itu mempunyai satu
buku daftar nama – nama ‘syiah’ berserta nama – nama
ayah mereka, andaian ini tertolak sama sekali. Kerana
itulah di dalam ‘Kitab Al Kafi’ jilid 1 m.s. 223
dinukilkan kata – kata Imam Ar Ridha bahawa , ” Kami
memang mengenali seseorang apabila kami melihatnya
sama ada ia seorang mukmin atau ia seorang munafik,
dan sesungguhnya ‘syiah’ kami tertulis nama mereka
bersama nama – nama ayah mereka (dalam buku catatan
yang ada pada kami )”.
Demikian juga tersebut di dalam kitab ‘Al Ihtijaj
Thabarsi ‘ tentang ciri – ciri seseorang Imam bahawa,
” Padanya ada satu daftar yang tertulis di dalamnya
nama – nama ‘syiah’nya hingga qiamat” . ( ‘Al Ihtijaj’
, jilid 2 , m.s. 437 ).
Jadi bagaimanakah Sayyidina Husain yang dipercayai
sebagai imam oleh orang – orang Syiah itu tidak akan
mengetahui pula ‘syiah’nya ( pengikutnya ) yang
menjemput beliau untuk memberontak itu ? Masakan
beliau akan mendedahkan diri kepada bahaya yang
mengancam negara beliau dan ahli keluarganya sendiri
di dalam perjalanan itu !
Bukti sokongan kelima yang menunjukkan pembunuh -
pembunuh Sayyidina Husain adalah orang – orang Syiah
Kufah adalah nasihat orang – orang tua dari kalangan
sahabat dan juga sanak saudara beliau agar tidak
terpengaruh dengan golongan Syiah itu . Mereka
mengingatkan Sayyidina Husain tentang pengkhianatan
dan kebiadaban Syiah terhadap abang dan ayah beliau
pada masa – masa yang lalu .
Sebagai contohnya di sini akan dikemukakan nasihat
beberapa sahabat beliau. Di antaranya ialah :-
a) Abu Sa’ id Al Khudri menceritakan bahawa, ” Husain
telah mendorong saya supaya memberontak. Maka saya pun
berkata kepadanya; Bertaqwalah kepada Allah di dalam
hatimu. Tetaplah duduk di rumahmu dan janganlah engkau
memberontak terhadap Imammu ( Khalifah Yazid )”. ( ‘Al
Bidayah Wa An Nihayah’, jilid 8 , m.s. 163 )
b) Abu Waqid Al Laitsi menceritakan tindakannya
menghalang Sayyidina Husain untuk berangkat ke Kufah
dengan katanya, ” Maka aku menahannya daripada keluar
memberontak dengan nama Allah kerana orang yang
memberontak bukan dengan sebab yang wajar adalah orang
yang keluar membunuh diri sendiri “. ( Ibid , m.s. 163
)
c) Jaabir bin Abdillah berkata , ” Aku telah
menasihati Husain dengan kataku; Bertaqwalah kepada
Allah dan janganlah engkau memperlagakan sebahagian
orang dengan sebahagian yang lain “. ( Ibid ).
d) Sementara Ibn Umar yang dipanggil dengan gelaran ‘
Syeikh As Sahabah ‘ pula menasihati Sayyidina Husain
dengan katanya, ” Bertaqwalah kepada Allah. Janganlah
engkau memecah belahkan perpaduan ummat Islam”. (
‘Tarikh At Thabari’ , jilid 4, m.s. 254 )
e) Ibn Abbas yang dianggap sebagai orang tua dari
kalangan Ahlul Bait pada masa itu juga puas menasihati
Sayyidina Husain seperti juga orang – orang lain
tetapi tidak didengar oleh Sayyidina Husain. Mengikut
apa yang dikemukakan oleh At Thabari, sampai begini
kata – kata Ibn Abbas, ” Demi Allah! Kalau aku yakin
engkau akan menurut kata – kataku dengan menyentap
rambutmu dan memegang tengkokmu sehingga semua orang
melihat keadaan itu, nescaya aku lakukan”. (‘Tarikh At
Thabari’ , jilid 4 , m.s. 288 )
Aku Bakar bin Al Harits bin Hisyam pula menasihati
Sayyidina Husain dengan katanya , ” Bagaimana engkau
akan berangkat demi menyahut jemputan orang – orang
yang telah memberontak dan menderhaka terhadap ayah
dan abangmu. Bukankah engkau sendiri telah menyaksikan
apa yang telah mereka lakukan terhadap abangmu sesudah
ayahmu? Apakah dengan mereka engkau akan memerangi
penduduk Syam dan Iraq yang lebih kuat daripadamu dan
cukup lengkap pula senjata mereka ? Bukankah mereka
itu orang – orang yang pernah menarik diri daripada
berbai’ah kepadanya sehingga sebak dada ayahmu oleh
kemarahan , padahal seorang yang lebih berpengaruh ,
lebih perkasa dan lebih dipatuhi ramai?” ( ‘Al Mas’ud
Muruju Az Zahab’ , jilid 3 m.s. 69 – 70 )
Hadis – hadis Syiah yang diriwayatkan daripada Imam -
imam maksum juga membuktikan bahawa pembunuhan
Sayyidina Husain dan keluarganya dari awal hingga
akhir telah berlaku di tangan orang – orang Syiah dan
kerana ini mereka terpaksa menderita bencana dan
malapetaka besar hingga ke hari ini . Di dalam ” Usul
Kafi ” tersebut satu riwayat daripada Abu Hamzah Ats
Tsumali katanya, ” Aku mendengar Muhammad Al Baqir
berkata , ” Wahai Tsabit ! Sesungguhnya Allah
Tabarakawataala telah menentukan kemunculan Imam Mahdi
pada tahun 70H tetapi apabila Husain terbunuh maka
murkalah Allah ke atas penduduk bumi lalu ditundakan
kemunculannya kepada tahun 140H. Kami ceritakan kepada
kamu tetapi kamu heboh – hebohkan cerita kami. Kamu
singkapkan tabir rahsia kerana itulah Allah tidak
menentukan lagi waktu kemunculannya kepada kita “.
Berkata Abu Hamzah, ” Maka aku kemukakan perkara ini
kepada Jaafar As Shadiq, oleh beliau diakui bahawa
memang begitulah yang terjadi “. (‘Al usul Min Al
Kafi’ , jilid 1, m.s. 368 )
Daripada hadis Syiah ini dapat difahamkan bahawa
pembunuh – pembunuh Sayyidina Husain itu sememangnya
orang – orang Syiah . Jika tidak tentulah kemunculan
Imam Mahdi pada tahun 70H yang ditentukan Tuhan itu
tidak ditundakan kerana tidakkah kemunculan Imam Mahdi
itu merupakan nikmat dan rahmat kepada golongan Syiah
? Bukankah mengikut kepercayaan Syiah kedatangan Imam
Mahdi akan menghadiahkan kerajaan dan pemerintahan
kepada orang – orang Syiah di seluruh dunia ? Kalaulah
pembunuh – pembunuh Sayyidina Husain itu bukan Syiah ,
kenapa pula mereka dihadang daripada mendapat nikmat
itu ? Bukankah dengan mengatakan begitu bererti kita
mencabar keadilan Tuhan yang dicanang oleh golongan
Syiah sebagai Rukun Iman mereka ? Kenapa pula orang
lain yang membuat onar tetapi yang menanggung rugi
ialah Syiah ?
Ya, mungkinlah ada satu lagi jalan hadapan kita untuk
melepaskan Syiah daripada pembunuhan Sayyidina Husain
iaitu kerana terbunuhnya Husain itu Tuhan begitu murka
sehingga tidak dapat membezakan lagi siapa ‘ kekasih’
dan siapa ‘ musuh’ Nya sehingga telah memutuskan
keberuntungan kepada pihak musuh dan kerugian pula
kepada pihak kekasih dengan menundakan kemunculan Imam
Mahdi!!!
Untuk dikatakan Yazid melalui Gabenor Ubaidullah bin
Ziad dan panglimanya Umar membunuh Sayyidina Husain,
selain daripada ianya bercanggah dengan kenyataan -
kenyataan dan bukti – bukti yang telah dikemukakan
sebelum ini, ia juga bercanggah dan bertentangan
dengan pesanan yang telah diberikan oleh Muawiyah
kepada Yazid tentang Sayyidina Husain dan pesanan itu
dicatatkan oleh Thabari di dalam ” Tarikh”nya bahawa,
” Adapun Husain bin Ali maka penduduk Iraq sekali -
kali tidak akan melepaskannya sehinggalah mereka
mengeluarkannya untuk memberontak. Maka sekiranya ia
keluar memberontak terhadapmu dan engkau dapat
menangkapnya maka maafkan lah dia kerana beliau
mempunyai pertalian rahim yang sangat hampir dengan
kita dan juga mempunyai hak yang sangat besar”. (
‘Tarikh At Thabari’ , jilid 4 , ms 238 )
Di tempat yang lain dinukilkan begini , ” Sekiranya
engkau menangkapnya maka maafkanlah dia kerana jika
aku sendiri menghadapi perkara ini necsaya aku
memaafkan dia juga “. ( Ibid jilid 4 m.s. 239 )
Perkara yang sama juga telah disebutkan oleh Mullah
Baqir di dalam kitabnya ” Jilaau Al Uyun “. Walaupun
selepas mengemukakan pesanan ini Mulla Baqir
menyatakan pendapatnya bahawa wasiat yang diberikan
oleh Muawiyah kepada Yazid itu bukanlah kerana
memikirkan Sayyidina Husain tetapi untuk menjaga
kerajaan Yazid. Kerananya Muawiyah telah pun
mengetahui bahawa dengan membunuh Sayyidina Husain
akan hancurlah kerajaan Yazid. Tetapi ini tidak lebih
daripada dakwaan semata – mata tanpa disokong oleh
dalil yang kukuh dan memberikan kunci ilmu ghaib pula
kepada Muawiyah . Kalaulah Muawiyah memang berniat
begitu, kenapakah beliau tidak mengatakan terus terang
kepada Yazid bahawa, ” Jangan sekali – kali engkau
membunuh Husain kerana pembunuhannya menandakan
kehancuran kerajaanmu”. Walau bagaimanapun pesanan
Muawiyah itu telah dikemukakan juga oleh beliau
seperti mana ahli – ahli sejarah yang lain.
Yazid pula di dalam pesanannya terhadap gabenornya Ibn
Ziad menekankan begini : ” “Saya mendapat tahu bahawa
Husain telah pun menuju ke Iraq. Oleh itu berkawallah
di kawasan – kawasan perbatasan negeri. Sesiapa yang
diragui , tahanlah dia dan sesiapa yang tertuduh
tangkaplah dia. Tetapi jangan engkau perangi kecuali
orang yang memerangimu dan tulislah selalu kepadaku
tentang apa yang berlaku. Wassalam “. ( ‘Al Bidayah Wa
An Nihayah’ , jilid 8 m.s. 165 )
Pesanan ini menunjukkan tindakan Yazid yang bijaksana
sebagai pemimpin negara yang mahukan keamanan dan
ketenteraman di dalam negaranya. Begitu juga terdapat
arahan di dalamnya kepada Gabenor Ibnu Ziad supaya
tidak memulakan perang terhadap pihak lawannya dan
jika diserang pula, maka langkah – langkah yang
mempertahankan diri perlulah diambil. Kata – kata
Yazid yang berbunyi , “Tetapi janganlah engkau perangi
kecuali orang yang memerangimu” , merobohkan sama
sekali cerita palsu yang memuatkan kezaliman dan
kekejaman oleh pihak kerajaan Yazid terhadap Sayyidina
Husain. Begitu juga mana mungkin kekejaman dan
tindakan yang melampau terhadap rombongan Sayyidina
Husain itu dilakukan oleh Ibn Ziad, gabenor Yazid di
Kufah dalam keadaan terdapat pula surat daripada
Marwan, bekas Gabenor Madinah, kepadanya yang berpesan
dengan sungguh – sungguh berbunyi :
” Sesungguhnya Husain bin Ali anak Fatimah telah pun
menuju ke arahmu dan Fatimah adalah anak perempuan
Rasulullah s.a.w. Demi Allah ! Tidak ada seorang pun
yang lebih dikasihi kami daripada Husain. Semoga Allah
menyelamatkannya . Oleh itu waspadalah. Jangan
sekali-kali kerana kemarahan engkau melakukan sesuatu
yang tidak dapat diubati dan tidak dapat dilupakan
oleh ummat sampai akhir zaman. Wassalam”. ( ‘Al
Bidayah Wa An Nihayah’, jilid 8, m.s. 165; ‘Naasikhu
At Tawarikh’, jilid 6 , m.s. 212 ).
Surat ini selain daripada menunjukkan betapa kasihnya
Marwan kepada Sayyidina Husain dan betapa kuatnya
peringatan yang diberikannya kepada Ibn Ziad telah
menidakkan segala cerita – cerita palsu yang
dihubungkan kepada Ibnu Ziad . Dengan adanya pesanan -
pesanan dan arahan – arahan seperti ini daripada
pemimpin agung dan pemimpin – pemimpin yang lain, mana
mungkin seorang pemimpin bawahan seperti Ibn Ziad
sanggup melanggarnya .
Selain dari itu kalaulah Yazid bertanggungjawab di
dalam pembunuhan Sayyidina Husain itu maka mengapakah
pula rombongan – rombongan sanak – saudara Sayyidina
Husain yang masih hidup selepas peristiwa Karbala itu
dibawa oleh bala tentera Yazid ke Syam dengan penuh
penghormatan ? ( Al Akhbaru At Thiwal m.s. 200 )
Zainab saudara Sayyidina Husain misalnya, setelah
berada di Syam dan mendapat bermacam – macam kemudahan
dan layanan yang baik daripada pihak kerajaan Yazid
tidak mahu lagi pergi kemana – mana hatta pulang ke
Madinah apa lagi akan pergi ke Iraq atau Kufah . Ali
Zainal Abidin pula dilaporkan oleh ahli – ahli sejarah
sebagai seorang yang amat setia kepada Yazid dan tidak
terlibat dalam mana – mana pemberontakan oleh mana -
mana pihak sesudah itu sama ada pemberontakan oleh
pihak Ibnu Zubair atau pihak Mukhtar bin Abi Ubaid Ats
Tsaqafi (yang bangkit memberontak dengan alasan
membela Ahlul Bait !)
———— ——— ——— ——— ——–
Umar bin Saad telah dikaitkan dengan pembunuhan
Sayyidina Husain kerana beliau adalah anak kepada
salah sahabat agung Rasulullah s.a.w. , Saad bin Abi
Waqqas r.a. Kejujuran dan kebaikan Umar bin Saad ini
dapat kita lihat di celah – celah kitab sejarah yang
bercampur baur di antara kebenaran dan kebatilan.
Muslim bin ‘Aqil mengamanahkan kepadanya untuk
menyampaikan pesan kepada Sayyidina Husain (sebelum
sampai ke Kufah) tentang kecurangan golongan Syiah
yang sebelum itu telahpun mengadakan janji setia
dengannya. Umar bin Saad telah menyampaikan amanah
Muslim bin ‘Aqil itu kepada Sayyidina Husain. ( Akbary
At Thiwal m.s. 354 ). Selepas mendapat maklumat ini
Sayyidina Husain tidak mahu lagi meneruskan
perjalanannya ke Kufah dan terus membelok ke kiri
mengambil jalan Syam atau Karbala yang berada di jalan
yang menuju ke Syam, bukan jalan yang menuju ke
Kufah. Sementara Ibnu Ziad pula dengan senang hati
membenarkan Umar bin Saad yang diketahuinya sangat
bersimpati dan kasih kepada Husain untuk membawa
amanah Muslim bin ‘Aqil kepada Husain yang sedang
dalam perjalanan ke Kufah itu ( Al Bidayah Wa An
Nihayah).
Ini jelas menunjukkan bahawa Sayyidina Husain telahpun
membatalkan maksud asalnya untuk memberontak terhadap
kerajaan Yazid dan telahpun menunjukkan kesediaanya
untuk berbai’ah kepada Yazid. Ini jelas kita lihat di
dalam kitab – kitab sejarah di mana Sayyidina Husain
telah diberi pilihan oleh pihak kerajaan ( melalui
Umar bin Saad) bahawa sama ada beliau berpatah balik
ke Mekah atau pergi kemana – mana perbatasan negeri
atau mengalihkan arah tujuannya ke Syam untuk
berbai’ah kepada Yazid .
Jika salah satu daripada tiga perkara ini dipilih oleh
Sayyidina Husain, beliau dan rombongannya tidak akan
sekali kali diganggu dan diceroboh , apalagi akan
dibunuh. ( (Umdau At Thalib Fi Ansab Aal Thalib, m.s.
179; At Thabari jilid 4 m.s 313 )
Tidak mungkin sama sekali kita menerima Umar bin Saad
telah melakukan keganasan dan penghinaan sebegitu rupa
sebagaimana yang dinyatakan di dalam buku – buku
sejarah kerana kerana bertentangan dengan riwayat
oleh Abu Mikhnaq Lut bin Yahya sendiri bahawa perawi
berkata , ” Seolah – olah aku masih lagi nampak
airmata Umar bin Saad yang mengalir membasahi pipi dan
janggutnya”. ( Tarikh At Thabari jilid 4 m.s. 245 )
Orang yang sekejam dan seganas seperti yang
digambarkan oleh sejarah itu tidak mungkin akan
menangisi kematian orang yang dibunuhnya sampai begitu
sekali bahkan sebaliknya tangisannya itu menunjukkan
kesedihannya yang amat sangat di atas kematian
Sayyidina Husain yang telah dibunuh secara aniaya itu
.
Selain dari itu Umar bin Saad ini telah disebut oleh
Ibn Saad di dalam ” Thabaqat “nya dalam senarai
thabaqah yang pertama dari kalangan tabiin penduduk
Madinah .
Hafidz Ibn Hajar pula menyenaraikan nama – nama orang
- orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Kata
Hafidz Ibn Hajar, ” Umar bin Saad bin Abi Waqqas Az
Zuhri Abu Hafas Al Madani” tinggal di Kufah. Beliau
telah meriwayatkan hadis daripada ayahnya dan dari Abi
Sa’id Al Khudri. Sementara orang – orang yang
meriwayatkan hadis – hadis daripadanya ialah anaknya
Ibrahim dan cucunya Abu Bakar bin Hafas, Abu Ishaq
As-Sabi’i , Aizar bin Hiraits, Yazid bin Abi Maryam,
Qatadah, Suhri , Yazid bin Abi Habib dan lain – lain
lagi .
‘Ijli berkata, ” Beliau meriwayatkan beberapa hadis
daripada ayahnya dan beliau adalah seorang tabii yang
tsiqah ( yang dipercayai ) “. ( Tahzibu At Tahzib
jilid7 m.s 396 )
Kenyataan Hafidz Ibn Hajar ini menunjukkan bahawa Umar
bin Saad adalah seorang yang dipercayai oleh ulama
mutaqaddimin yang digolongkan sebagai orang – orang
yang kepercayaan dalam periwayatan mereka . Sekiranya
keganasan dan kezalimannya terhadap Sayyidina Husain
dan rombongannya memang benar – benar berlaku seperti
yang digambarkan oleh buku – buku sejarah maka
bagaimanakah orang – orang besar yang merupakan
tonggak dalam periwayatan hadis menerimanya sebagai
seorang yang adil lagi tsiqah ? Kenyataan ini juga
menunjukkan bahawa kisah – kisah kezaliman yang
dihubungkan kepada Umar bin Saad ini belum lagi
popular pada ketika itu dan tidak diterima oleh ahli
ilmu dan cerdik pandai Islam .
Sebenarnya, orang – orang Syiah yang ikut serta dalam
rombongan Sayyidina Husain sebagai pengiring mereka
seramai lebih kurang 60 orang itu tidak akan senang
hati dengan keputusan Sayyidina Husain untuk membai’ah
Yazid kerana bila Sayyidina Husain berbaiah kepada
Yazid mereka sudah pasti akan dibunuh. Sekiranya ini
terjadi akan musnahlah segala perancangan mereka untuk
menghancurkan perpaduan umat Islam pada ketika itu
iaitu dengan tertangkapnya orang – orang yang terlibat
dalam pemberontakan tersebut dan dengan terkumpulnya
seluruh baiah kepada Yazid .
Apa yang kita ketahui hari ini sebagai peristiwa
Karbala yang menyayatkan hati setiap Muslim yang
cintakan Rasulullah s.a.w dan Ahlul Baitnya sebenarnya
disebabkan oleh golongan Syiah yang mengiringi
Sayyidina Husain di samping golongan Syiah yang datang
dari Kufah . Merekalah yang bertanggungjawab membunuh
Sayyidina Husain dengan tujuan untuk terus
mengharubirukan suasana dan memecah belahkan kesatuan
umat . Untuk mencapai tujuan ini mereka telah
mencanangkan Yazid sebagai orang yang bertanggungjawab
terhadap pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala.
Begitulah perangai mereka , setelah membunuh seseorang
mereka letakkan dosa pembunuhan itu ke atas orang
lain. Sebagai buktinya, kita boleh lihat kenyataan
seorang pengarang sejarah Syiah di dalam bukunya ”
Umdatu At Talib ” di mana beliau menulis begini :
” Setelah mendengar berita pembunuhan Muslim , maka
Husain mahu berpatah balik tetapi anak – anak ‘ Aqil
enggan berbuat begitu . Maka beliaupun terus mara ke
hadapan sehingga sampai tidak jauh dari Kufah . Di
situ beliau berhadapan dengan Hur bin Yazid Ar Riahi
(seorang Syiah ) dengan 1,000 pasukan berkudanya .
Husain enggan meneruskan perjalananannya ke Kufah dan
beliau membelok ke arah Syam dengan maksud untuk
menemui Yazid bin Muawiyah tetapi bila beliau sampai
di Karbala beliau ditahan dari meneruskan
perjalanannya ke Syam dan dipaksa supaya pergi ke
Kufah menurut perintah Ubaidullah bin Ziad tetapi
Husain tetap enggan dan tetap memilih jalan yang
membawa mereka ke Syam “.
( Umdatu At Thalib Fi Ansab
aal Abi Thalib, m.s. 179 )
Kalaupun dikatakan juga Yazid yang bertanggungjawab ke
atas pembunuhan Sayyidina Husain dan sebahagian ahli
rombongannya ke Kufah itu ( walaupun sebelum ini telah
terbukti bahawa Yazid bebas daripada tuduhan
pembunuhan itu ) maka bukankah ada juga hujah bagi
Yazid untuk bertindak demikian berdasarkan perintah
Nabi s.a.w. di dalam sabdanya yang bermaksud :
” Apabila telah dibai’ahkan dua khalifah maka bunuhlah
yang terkemudian daripada dua itu “. (Sahih Muslim )
Begitu juga Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud :
” Jika seseorang tampil untuk menentang seseorang
khalifah ( yang sudah dilantik ) dengan mendakwa
sebagai khalifah , maka penggallah leher orang yang
mendakwa khalifah itu “.(Muslim, Abu Daud , Nasai,
Ahmad , Ibn Majah )
Nabi s.a.w. . juga bersabda bermaksud :
” Sesiapa juga yang datang kepadamu dalam keadaan kamu
sudah berbai’ah kepada seseorang, dia mahu memecahkan
perpaduan kamu atau menyelerakkan perpaduan di antara
kamu, maka bunuhlah dia “. ( Sahih Muslim )
Begitu juga Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud :
” Nanti akan berlaku fitnah yang besar- besar. Maka
jika ada sesiapa mahu menyelerakkan urusan umat ini
ketika mana mereka telahpun bersepakat, maka
penggallah lehernya dengan pedang , biar siapapun dia
itu “. ( Muslim )
Mungkin ada yang terkeliru apabila melihat kedudukan
Sayyidina Husain yang begitu istimewa berbanding
Yazid, maka haruslah Sayyidina Husain memberontak
terhadap Yazid. Kekeliruan seperti ini seharusnya akan
hilang dengan adanya hadis-hadis daripada Rasulullah
s.a.w.. seperti yang bermaksud :
” Turutlah dan taatilah ( pemerintahmu ) walaupun
dilantik memerintah kamu seorang hamba Habsyi yang
kepalanya bagaikan buah anggur “. ( Bukhari , Muslim,
Nasai, Ahmad, Ibn Majah )
Begitu juga menurut apa yang diriwayatkan oleh Ubadah
bin As Shamit bahawa , “Rasulullah s.a.w. memanggil
kami dan kami berbai’ah kepadanya untuk menurut dan
mematuhi pemerintah”.
Sama ada kami suka atau tidak suka, sama ada sukar
ataupun mudah untuk kami menurutinya dan sehingga kami
mengorbankan apa saja untuknya, kami juga berbai’ah
untuk tidak menentang pemerintah kecualilah jika
pemerintah itu melakukan kekufuran secara
terang-terangan dan kamu pula mempunyai bukti yang
terang daripada Allah tentangnya . ( Sahih Bukhari &
Muslim )
Kedua – dua hadis ini menjelaskan bahawa seseorang
pemimpin itu wajib ditaati dan tidak boleh memberontak
terhadapnya biar dalam keadaan bagaimana sekalipun
kecualilah jika pemerintah itu telah melakukan
kekufuran secara terang – terangan seperti yang
tersebut di dalam hadis ini . Oleh itu di manakah
letaknya kewajaran menentang beliau (Yazid) dan
memberontak terhadapnya ?
Berdasarkan hadis – hadis ini juga tidakkah wajar bagi
Yazid bertindak menghalang pemberontakan yang berlaku
( walaupun usaha ini sampai menumpahkan darah ) ? Jika
diandaikan Sayyidina Husain berada di tempat Yazid
sebagai khalifah maka apakah yang seharusnya beliau
lakukan ke atas pemberontak yang mahu merampas kuasa
daripadanya ? Bukankah dia akan bertindak
mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah yang
telah dibai’ahkan oleh umat dengan menumpaskan
pemberontakan yang berlaku walaupun dengan menumpahkan
darah mereka. Jika beliau bertindak begitu , bukankah
kita tetap akan berkata , ” Bahawa beliau tidak
melampaui batas dalam tindakannya itu kerana
sememangnya ada perintah Rasulullah s.a.w berhubung
dengan tindakan terhadap pemberontakan atau orang yang
mendakwa sebagai khalifah setelah diberikan ba’iah
kepada seseorang sebagai khalifah sebelumnya ?”
Kerana itulah kita lihat dalam sejarah tidak ada
seorangpun sahabat yang turut serta dalam
pemberontakan yang dicetuskan oleh Sayyidina Husain,
bahkan mereka telah berusaha sedaya upaya menghalang
Sayyidina Husain dari maksudnya itu . Perlu diingat
bahawa pada masa itu terdapat masih ramai lagi sahabat
Rasulullah s.a.w. ( Syeikh Muhammad Al Khudhari Bey -
Itmamu AL Qafa’ Fi Seerati Al Khulafa’, m.s 14 )
Demikian juga dari kalangan sanak – saudaranya hanya
sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang ikut
serta dalam rombongan itu . Iparnya Abdullah bin
Jaafar At Thayyan, suami kepada saudara perempuan
Sayyidina Husain yang bernama Zainab, telah bercerai
dengan isterinya kerana berbeza pendapat dengan
isterinya dan tidak bersetuju dengan maksud Sayyidina
Husain itu.
Disini mungkin pula timbul persoalan iaitu , kenapa
pula kita mengambil kenyataan dari riwayat yang
menyatakan pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain adalah
Syiah Kufah dan bukannya pihak Yazid sebagimana yang
sering didengari dan disebarkan selama ini?
Maka untuk menjawab persoalan ini kita akan berkata
bahawa , ” Riwayat yang mengatakan pihak Yazid sebagai
pembunuh Sayyidina Husain di Karbala itu 90%
daripadanya adalah berpunca daripada Abu Mikhnaf Lut
bin Yahya dan orang – orang seperti Muhammad bin As
Saaib Al Kalbi dan anaknya Hisyam yang telah dikenali
oleh ulama Rijal sebagai orang – orang Syiah. Bahkan
mereka disebutkan sebagai ” Saba’i ” (pengikut
Abdullah Ibn Saba’ )”
Riwayat-riwayat yang menyebutkan Syiah Kufah sebagai
pihak yang bertanggungjawab dalam pembunuhan Sayyidina
Husain itu juga diriwayatkan oleh Syiah . Bahkan
kenyataan – kenyataan ini tersebut di dalam kitab -
kitab mereka yang ” asal “.
Jadi kedua – dua riwayat ini adalah berpunca daripada
Syiah (pengikut Ibn Saba’ yang terkutuk itu) , mereka
menyimpan bersama mereka fakta yang sebenarnya tetapi
untuk mengelirukan umat Islam terutamanya golongan
Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan umat manusia seluruhnya,
mereka mencipta kisah – kisah yang menggambarkan
Yazid sebagai pihak yang bertanggungjawab di dalam
pembunuhan itu . Orang – orang dari kalangan mereka
seperti Abu Mikhnaf Lut bin Yahya, Al Kalbi, Al Waqidi
dan lain – lain mencipta kisah ini untuk dikemukakan
kepada ahli – ahli sejarah Ahlus Sunnah Wal Jamaah
seperti At Thabari dan lain – lain .
Dan apa yang dikemukakan oleh Thabari itu telah
mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat kerana
beliau dipercayai sebagai orang Ahlus Sunnah wal
Jamaah yang bersikap sederhana dalam penyusunan kitab
sejarahnya. Dengan begitu , berjayalah puak-puak Syiah
ini dalam perancangan mereka yang halus itu. Berabad
lamanya mereka berpesta keriangan lantaran tertipunya
Ahlus Sunnah dan manusia semuanya .
Walau bagaimanapun , kebenaran tetap akan terserlah
jua akhirnya. Seperti matahari yang ditutupi awan
tebal untuk beberapa lama tetapi akhirnya tetap akan
memancarkan sinarnya yang terang .
Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang terperangkap
dengan tipu daya Syiah ini adalah golongan yang
meninggalkan dua sumber yang dijamin oleh Rasulullah
s.a.w . iaitu Al-Quran dan Al Hadis .
Mereka itu sebenarnya adalah orang – orang yang malang
kerana menganggap Al-Quran dan As Sunnah tidak
berperanan dalam mengemukakan fakta – fakta sejarah
sepertimana peranannya di dalam mengemukakan hukum -
hukum agama .
Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh
dengan kedua – duanya , sama sekali mereka tidak akan
terkeliru dan terpedaya dengan kepalsuan sejarah yang
disebarkan oleh musuh – musuh Islam.
Di dalam Sahih Bukhari misalnya akan kita temui
riwayat dari Ibn Umar yang dengan jelas mengatakan
golongan Syiah Kufah atau orang Iraq lah yang telah
membunuh cucu Rasulullah s.a.w., Sayyidina Husain,
iaitu ketika beliau ditanya oleh seorang penduduk Iraq
tentang apakah fidyahya orang yang berihram yang
membunuh lalat ? Maka sebagai menjawabnya beliau
berkata, ” Orang Iraq bertanya tentang membunuh lalat
padahal mereka telah membunuh cucu Rasulullah s.a.w .
( Sahih Bukhari , jilid 1, m.s 530 )
Riwayat ini menunjukkan bahawa para sahabat yang masih
hidup pada ketika itu tidak menganggap pembunuhan
Sayyidina Husain di Karbala berlaku mengikut perintah
Yazid bahkan mereka menganggap orang Iraq atau orang-
orang Kufahlah yang bertanggungjawab membunuh
Sayyidina Husain, kerana itulah sikap mereka terhadap
Yazid dapat dilihat dengan jelas iaitu mereka tetap
setia kepadanya dan tidak terlibat dalam pemberontakan
- pemberontakan terhadapnya yang dicetuskan oleh Ibn
Zubair atau Mukhtar bin Abi’ Ubaid Ats Tsaqafi .
Di zaman kemudian daripada generasi sahabat pula ,
walaupun sudah agak meluas tersebarnya riwayat -
riwayat yang menuduh Yazid sebagai pembunuh Sayyidina
Husain, namun rata-rata masyarakat pada masa itu masih
tidak terpedaya dengannya . Sebagai contohnya dapat
dilihat pada pandangan Imam Ghazali tentang Yazid dan
juga orang yang membunuh atau menyuruh membunuh
Sayyidina Husain. Kata beliau , ” Dan Yazid, Islamnya
baik, tidak benar pendapat yang mengatakan beliau
membunuh Sayyidina Husain atau beliau menyuruh orang
membunuhnya atau beliau senang hati dengan pembunuhan
itu . Oleh itu , apabila tidak benar pembunuhan itu
dilakukannya , maka haramlah berprasangka buruk
terhadapnya . Allah s.w.t berfirman bermaksud :
” Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebahagian dari prasangka itu adalah dosa “.
Nabi S.A.W. bersabda :
” Sesungguhnya Allah mengharamkan darah, harta dan
kehormatan setiap orang Muslim ( dari dicerobohi) ”
Orang yang menyangka Yazid telah memerintahkan supaya
membunuh Sayyidina Husain dan senang hati pula dengan
pembunuhannya adalah terlalu bodoh kerana orang -
orang besar, menteri – menteri dan raja – raja yang
terbunuh di zamannya tidak diketahuinya siapakah
pembunuhnya, yang memerintahkan pembunuhan, siapa yang
senang hati dan siapa pula yang tidak senang hati,
walaupun pembunuhan itu berlaku tidak jauh daripada
tempatnya dan semasa hidupnya, bagaimana pula dia akan
mengetahui pembunuhan yang telah berlaku di satu
negeri yang jauh dan pada satu masa yang telah lama
pula ? Bagaimana dia mengetahui peristiwa yang telah
berlaku hampir 400 tahun yang lampau di suatu tempat
yang jauh ditambah pula oleh adanya perasaan ta’sub
dan cerita – cerita palsu berhubung dengan peristiwa
ini ?
Tentu sekali peristiwa ini tidak dapat diketahui
hakikatnya sama sekali dan apabila kita tidak
mengetahui hakikatnya, maka wajiblah kita menyimpan
sangka baik terhadap setiap orang Islam – Imam Al
Ghazali ( Ihya’ Ulummuddin jilid 7 m.s 488 dan Ibn
Khallikan – Wafayaatu Al A’yan jilid 3 m.s 288 – 289 )
Begitulah pendapat Imam Ghazali dan juga muridnya
Ibnul Arabi di dalam bukunya ” Al Awaasim Min Al
Qawaasim “. Dengan meletakkannya di hadapan semua
kenyataan – kenyataan sebelum ini, hendaknya tidak ada
lagi orang yang ragu tentang bersihnya Yazid daripada
tuduhan liar ini dan terungkaplah sudah rahsia
pembunuh – pembunuh sebenar Sayyidina Husain di
Karbala .
Seorang penyair Urdu berkata :
qarib he abltoroze mehsyar
chupe ga kusyton/ka khun kiunkar
agar na boli/zubane khaujar
lahu pukarelga aasetin ka
bermaksud :
hari mashyur sudahpun hampir
darah orang – orang terbunuh takkan tersembunyi lagi
kalaupun lidah khanjar tidak berkata
percikan darah di lengan – lengan baju pasti akan
menjadi saksi
Dan akhir sekali renungi firman Allah S.W.T. ini yang
bermaksud :
” Dan ingatlah ) ketika kamu membunuh seorang manusia
lalu kamu saling tuduh menuduh tentang pembunuhan itu
dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini
kamu sembunyikan “. ( Al Baqarah : 72 )

Seorang ulama Syiah kontemporer, Prof. Abd. Rasul Ghaffari menjelaskan dalam kitabnya Karamaatul Imam Al Husein bahwa Yazid bin Muawiyah tidak menyetujui pembunuhan Imam Husein oleh bala tentaranya. Bahkan menurut keterangan dari ulama Syiah ini, Yazid bin Muawiyah murka kepada As-Syamru bin Dzul Jausyan,qabbahahullah, sang pembunuh Imam Husein. 
Namun anehnya kaum Syiah jutru melaknat Yazid bin Muawiyah yang sama sekali tidak memiliki saham dalam pembunuhan Imam Husein radhiyallahu anhu.
Berikut ini scan kitabnya:

                                Terjemahan:

Syamr masuk menemui Yazid untuk meminta imbalan, ia berkata, "Penuhilah kendaraanku dengan perak dan emas, karena saya telah membunuh manusia terbaik"
Syamr melihat Yazid dengan penuh curiga, Yazid berkata, "Penuhilah kendaraanmu dengan kayu bakar dan api, celaka kamu, jika kamu tahu bahwa dia adalah manusia terbaik, kenapa kamu justru membunuhnya dan membawa kepalanya kepadaku?! Menjauhlah dariku, tidak ada imbalan dariku kepadamu!" 
Setelah itu, Yazid memukulnya dengan gagang pedangnya. Kemudian Syamr yang terlaknat itu keluar dengan ketakutan, ia telah rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sangat besar.
(lppimakassar.com)