Friday, February 19, 2016

Definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Lain, Sebagai Pembanding/Kajian ( Bagian 2 )

2.Definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Menyesatkan ( ? )
Dalam artikel yang menyesatkan
Golongan Ahlussunnah menurut Imam al-Baghdadi
Oleh DR. ASMADI MOHAMED NAIM
SAYA membaca tulisan mengenai makna atau definisi Ahlu al-sunnah wal Jamaah (ASWJ) daripada seorang penulis mingguan pada pertengahan November 2009 lepas. Penulis mengutip definisi Ahlussunnah yang ditulis oleh Imam al-Baghdadi (wafat429H) dalam kitabnya, al-Farq Baina al-Firaq.
Namun malangnya perkataan al-turuq al-sifatiah atau ‘jalan-jalan sifat’ dalam definisi tersebut diabaikan. Walhal, itulah antara perkara yang penting untuk menentukan sama ada tauhid yang mensyarahkan sifat-sifat 20 adalah sesuatu yang baru atau sememangnya sudah lama.

Pada saya, ada sedikit masalah ‘ketidakjujuran ilmu’, bila dia tidak menerangkan secukupnya maksud al-Baghdadi apabila mensyarahkan pengertian ASWJ.
Demikian juga, ada sebuah lagi penulisan yang menceritakan aliran pemikiran tauhid di Nusantara, yang merujuk bahawa aliran yang mensyarahkan Sifat 20 hanyalah muncul selepas tahun 1,000 Hijrah melalui Imam Sanusi dengan kitabnya Umm al-Barahin.
Penulis tidak merujuk kemunculan metod tersebut kepada penyusunnya yang sebenar iaitu Abu Hassan al-Asy’ari (wafat324H) yang muncul pada akhir kurun ke 3 Hijrah. Ini masalah ‘sikap amanah’ dalam penulisan.
Dalam kesempatan ini, saya hanya mahu menjelaskan siapakah Ahlussunnah menurut penulisan Imam al-Baghdadi yang telah menjadi rujukan definisi ASWJ supaya pembaca dapat memahaminya secara jelas.
Beliau menyatakan (hal.19): “Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra’y (Ibu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis; dan ulama fikah mereka, penghafal al-Quran mereka, perawi hadis daripada mereka, dan ulama hadis di kalangan mereka, semuanya sepakat atas keesaan Pencipta, keesaan sifat-sifat-Nya, keadilan-Nya, hikmah-Nya dan nama-nama-Nya dan pada bab kenabian dan kepimpinan, hukum hudud dan pada perkara usuluddin.”
Seterusnya, Imam al-Baghdadi Rahimahullah memperincikan lapan golongan yang termasuk dalam Ahlusunnah wal Jamaah (lihat bukunya dari halaman 240-243):
lGolongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa’ad (khabar gembira) dan wa’id (ancaman seksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas daripada fahaman ta’til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT), dan bebas daripada bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu.
Golongan kedua ialah imam-imam fiqh sama ada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadis. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas daripada fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta’til’ (menafikan sifat-sifat Allah).  ………..
Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza’i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa daripada ahli bidaah dan hawa nafsu.
lGolongan ketiga ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadis dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab al-jarh wa al-ta’dil (kredibiliti seorang rawi) dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa daripada ahli bidaah dan nafsu yang menyesatkan.
lGolongan keempat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastera Arab, nahu dan saraf. Mereka berada atas jalan pakar bahasa seperti al-Khalil (wafat175H), Abu ‘Amr bin al-’Ala (wafat 145), Sibawaih (wafat 180H), al-Farra’ (wafat 207H), al-Akhfash (wafat 215H), al-Asma’i, al-Mazini (wafat 236H), Abu Ubaid (wafat 224H) dan seluruh imam-imam Nahu sama ada ulama-ulama Kufah atau Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu daripada bidaah al-Qadariah, atau Rafidhah atau Khawarij.Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia daripada golongan Ahlussunnah walaupun kata-katanya adalah ‘hujah’ dalam ilmu bahasa dan Nahu.
lGolongan kelima, antaranya ialah mereka yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis qiraat untuk al-Quran dan jenis-jenis tafsiran al-Quran, penakwilannya berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah, tanpa berpegang dengan takwilan ahli nafsu yang sesat.
lGolongan keenam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka reda dengan hidup yang ringkas, mereka mengetahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik persiapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka ‘membeli’ pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan pentasybihan (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakal kepada-Nya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya.
Golongan ketujuh ialah, antaranya kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang-orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam, mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka Mazhab ASWJ. (
lGolongan kelapan ialah, antaranya kebanyakan negara-negara yang secara kebiasaannya terdapat syiar ASWJ, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli hawa-nafsu yang sesat.

Itulah huraian sebenar al-Imam Abdul Qahir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi. Rupanya, ramai sebenarnya yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah. Ia berbeza dengan pandangan yang meminoritikan dan mengeksklusifkan ASWJ hanya untuk golongannya sahaja, dengan tuduhan sesat dan bidaah pada perkara remeh-temeh seperti qunut, talkin, zikir selepas solat, berdoa beramai-ramai dan sebagainya.
Lihat kata Imam al-Baghdadi tentang perkara-perkara cabang (hal. 19): “Mereka (ASWJ) hanya khilaf mengenai halal dan haram pada cabang hukum, bukanlah khilaf tersebut mengundang kepada sesat dan fasik; mereka adalah puak yang terselamat, kerana mereka bersatu pada keesaan Pencipta dan qidam-Nya, qidam segala sifatnya sejak azali, dan harus melihat-Nya tanpa sebarang perumpamaan dan gangguan, serta yakin terhadap isi kandungan kitab-Nya dan rasul-Nya, dan mengikut segala syariat Islam dan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh al-Quran, dan mengharamkan segala yang diharam oleh al-Quran serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman pada hari kebangkitan dan perhitungan, dan soal dua Malaikat dalam kubur, beriman dengan telaga Kauthar dan Timbangan.
Semoga masyarakat Islam tidak terbelenggu dengan perpecahan yang lebih parah, lantaran perkara-perkara tersebut.
Banyak masa yang perlu digunakan untuk memperbetulkan generasi muda yang menyongsang arus dengan pelbagai gejala sosial. Wallahu a’lam.
Dikirim dalam Pandangan Ulama'Siapa Wahabi
Komentarku ( Mahrus ali )
Anda menyatakan :
Demikian juga, ada sebuah lagi penulisan yang menceritakan aliran pemikiran tauhid di Nusantara, yang merujuk bahawa aliran yang mensyarahkan Sifat 20 hanyalah muncul selepas tahun 1,000 Hijrah melalui Imam Sanusi dengan kitabnya Umm al-Barahin.
Penulis tidak merujuk kemunculan metod tersebut kepada penyusunnya yang sebenar iaitu Abu Hassan al-Asy’ari (wafat324H) yang muncul pada akhir kurun ke 3 Hijrah. Ini masalah ‘sikap amanah’ dalam penulisan.
Komentarku ( Mahrus ali ) :
Walaupun begitu sifat wajib 20 adalah bid`ah – ajaran  sesat, mana dalilnya bahwa Allah mempunya sifat wajib 20 . Komete riset ilmiyah dan fatwa Saudi Arabia juga mengeluarkan pernyataan sbb :
وَأَمَّا اْلقَوْلُ بِأَنَّهَا عِشْرُوْنَ أَوْ سَبْعٌ أَوْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ فَلاَ أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاْلإِجْمَاعِ، وَاْلكِتَابُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَإِلَيْكَ نُسْخَةٌ مِنَ [اْلعَقِيْدَةِ اْلوَاسِطِيَّةِ] لِشَيْخِ اْلإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةِ ، وَشَرْحِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ خَلِيْلٍ الْهَرَّاسِ ، وَنُسْخَةِ مِنَ [التَّدَمُّرِيَّةِ] وَ [الْحَمَوِيَّةِ] كِلاَهُمَا لِشَيْخِ اْلإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةِ ، وَاْلكُتُبُ الثَّلاَثَةُ الْمَذْكُورة قَدْ أَوْضَحَتْ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اْلأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالرَّدِّ عَلىَ مُخَالِفِيْهِمْ.

Adapun pernyataan bahwa sifat wajib bagi Allah 20, 7 atau 13 , maka tiada dalilnya , bahkan menyalahi al Quran , hadis dan Ijma`. Kitab yang kamu sebut tidak layak dibuat pegangan . Silahkan kamu baca  kitab Al akidah al wasitiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah , syarah Syekh M.Kholil Al Harras dan kitab Attadammuriyah dan hamawiyah  karya  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah . Tiga  kitab tsb menerangkan madzhab ahlus sunnah tentang asma` dan sifat Allah dan jawaban  bagi orang –orang yang bertentangan dengannya .
Wabillahit taufiq , semoga sholawat dan salam di sampaikan kepada nabi kita Muhammad  , keluarga dan sahabatnya .
 Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiyah dan Fatwa Saudi
Syekh Abd Aziz bin Abdillah bin Baz .
DR. ASMADI MOHAMED NAIM menyatakan :
Beliau menyatakan (hal.19): “Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra’y (Ibu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis .
Arabnya sbb :
فَامَّا الْفِرْقَة الثَّالِثَةُ وَالْسَّبْعُوْن فَهِي أَهْلُ الْسُّنَّة وَالْجَمَاعَة مِن فْرِيْقَى الْرَّأْي وَالْحَدِيْثِ دُوْن مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ
Komentarku ( Mahrus ali ) :
Maksud ahl al-ra’y adalah orang yang menggunakan akal pikirannya dlm beragama dan ini di golongkan sebagai  ah lus sunnah wal jama`ah menurut Al baghdadi itu . Menurut saya sendiri beragama  itu harus berlandaskan hadis dan al quran . Bukan pendapat manusia yang mungkin benar atau keliru.
 Dalam http://fuad.wordpress.com/ adav artikel sbb :
Muhammad_Fuad menulis sbb :
Mei 6, 2011
APABILA HADITS BERTENTANGAN DENGAN PENDAPAT- PRINSIP-PRINSIP IMAM ASY-SYAFI’I DALAM BERAGAMA
Sumber: Blog Abang Dani
Inilah prinsip imam syafi’i dalam beragama, harap orang-orang yang mengaku bermadzhab syafi’i mengikuti prinsip imam mereka ini:
Imam Syafi’i telah berwasiat emas kepada kita semua apabila ada hadits yang bertentangan dengan pendapat kita, maka hendaknya kita mendahulukan hadits dan berani meralat pendapat kita.
Imam Ibnu Rojab berkata: “Adalah Imam Syafi’i sangat keras dalam hal ini, beliau selalu mewasiatkan kepada para pengikutnya untuk mengikuti kebenaran apabila telah nampak kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima sunnah apabila datang kepada mereka sekalipun menyelisihi pendapat beliau”.[1]
Syaikh Jamaluddin Al-Qosimi juga berkata: “Imam Syafi’i sangat mengangungkan Sunnah, mendahulukan sunnah daripada akal, kapan saja sampai kepada beliau sebuah hadits maka beliau tidak melampui kandungan hadits tersebut”.[2]
Banyak sekali bukti akan hal itu. Cukuplah sebagian nukilan berikut sebagi bukti akan hal itu:
1. Robi’ (salah seorang murid senior Syafi’i) berkata: “Saya pernah mendengar Imam Syafi’i meriwayatkan suatu hadits, lalu ada seorang yang hadir bertanya kepada beliau: “Apakah engkau berpendapat dengan hadits ini wahai Abu Abdillah? Beliau menjawab:
مَتَى رَوَيْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَلَمْ آخُذْ بِهِ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلِيْ قَدْ ذَهَبَ
“Kapan saja saya meriwayatkan sebuah hadits shohih dari Rasulullah kemudian saya tidak mengambilnya, maka saksikanlah  bahwa akalku telah hilang”.[3]
2. Imam Syafi’i juga berkata:
يَا ابْنَ أَسَدٍ اقْضِ عَلَيَّ حَيِيْتُ أَوْ مُتُّ أَنَّ كُلََّ حَدِيْثٍ يَصِحُّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فَإِنِّيْ أَقُوْلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْنِيْ
“Wahai Ibnu Asad, putuskanlah atasku, baik aku masih hidup atau setelah wafat bahwa setiap hadits yang shahih dari Rasulullah, maka sesungguhnya itulah pendapatku sekalipun hadits tersebut belum sampai kepadaku”.[4]
3. Al-Humaidi (salah seorang murid Syafi’i) berkata: “Suatu kali Imam Syafi’i meriwayatkan suatu hadits, lalu saya bertanya kepada beliau: Apakah engkau berpendapat dengan hadits tersebut? Maka beliau menjawab:
رَأَيْتَنِيْ خَرَجْتُ مِنْ كَنِيْسَةٍ، أَوْ عَلَيَّ زُنَّارٌ، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثًا لاَ أَقُوْلُ بِهِ وَلاَ أُقَوِّيْهِ؟
“Apakah kamu melihatku keluar dari gereja atau memakai pakaian para pendeta sehingga bila aku mendengar sebuah hadits Rasulullah, aku tidak berpendapat dengan hadits tersebut dan tidak mendukungnya?!!”.[5]
“Dalam ucapan ini terdapat bantahan yang jelas bagi para ahli taklid yang taklid buta pada imam atau madzhab tertentu sehingga ketika didatangkan kepada mereka hadits Nabi yang shahih, mereka berpaling seraya mengatakan: Kami bermazdhab Syafi’i, atau madzhab kami Abu Hanifah dan sebagainya.
Lihatlah bagaimana Imam Syafi’i merasa heran dan mengingkari seorang yang bertanya kepadanya: Apakah engkau akan mengambil hadits yang engkau riwayatkan? Perhatikanlah wahai saudaraku bagaimana jawaban Imam Syafi’i, beliau menyamakan orang yang meninggalkan hadits dengan orang Nashrani yang kafir?!!!”.[6]
4. Imam Syafi’i berkata: “
إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ
“Apabila ada hadits shohih maka itulah madzhabku”.[7]
Ucapan emas dan berharga ini memberikan beberapa faedah kepada kita:
a. Madzhab Imam Syafi’i dan pendapat beliau adalah berputar bersama hadits Nabi. Oleh karena itu, seringkali beliau menggantungkan pendapatnya dengan shahihnya suatu hadits seperti ucapannya “Apabila hadits Dhuba’ah shahih maka aku bependapat dengannya”, “Apabila hadits tentang anjuran mandi setelah memandikan mayit shohih maka aku berpendapat dengannya” dan banyak lagi lainnya sehingga dikumpulkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitab berjudul “Al-Minhah Fiima ‘Allaqo Syafi’i Al-Qoula Fiihi Ala Sihhah”.[8]
b. Hadits yang lemah dan palsu bukanlah madzhab Imam Syafi’i, karena beliau mensyaratkan shohih.
Imam Nawawi berkata menjelaskan keadaan Imam Syafi’i: “Beliau sangat berpegang teguh dengan hadits shahih dan berpaling dari hadits-hadits palsu dan lemah. Kami tidak mendapati seorangpun dari fuqoha’ yang perhatian dalam berhujjah dalam memilah antara hadits shohih dan dho’if seperti perhatian beliau. Hal ini sangatlah nampak sekali dalam kitab-kitabnya, sekalipun kebanyakan sahabat kami tidak menempuh metode beliau”.[9]
Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata setelah menyebutkan beberapa contoh kehati-hatian beliau dalam menerima riwayat hadits: “Madzhab beliau ini sesuai dengan madzhab para ulama ahli hadits dahulu”.[10]
c. Imam Syafi’i tidak mensyratakan suatu hadits itu harus mutawatir, tetapi cukup dengan shohih saja, bahkan beliau membantah secara keras orang-orang yang menolak hadits shohih dengan alasan bahwa derajatnya hanya ahad bukan mutawatir!!
Demikianlah beberapa contoh pengagungan beliau terhadap sunnah Nabi dan peringatan keras beliau terhadap menolak Sunnah Nabi. Maka ambilah pelajaran wahai orang yang berakal!!.
Komentarku ( Mahrus ali )
 Jadi berpendapat dalam beragama  bukan ajaran yang benar , lihat Imam Bukhari sendiri berkata :
بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ )
Nabi SAW ditanya tentang sesuatu yang tiada dalilnya dalam al Quran  lalu beliau berkata  :” Tidak tahu “  atau tidak menjawab hingga wahyu diturunkan . Beliau tidak berpendapat atau menggunakan  qiyas  karena Allah berfirman :
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,[11]
بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ *
Nabi  S.A.W.   mengajari umatnya  lelaki atau perempuan dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya tidak menggunakan  pendapat atau perumpamaan . [12]

Banyak ayat yang melarang berpendapat dalam beragama  sbb :
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.[13]
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Qur'an)", Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Qur'an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[14]
 Muhammad pun tidak berani berbuat atiuran agama  sebab beliau tidak memiliki hak untuk itu . Allah menerangkan :
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.[15]
. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih [16]
  Dan masih banyak ayat – ayat yang mengharuskan berpegangan dalil dalam beragama  bukan dengan pegangan pendapat orang yang mungkin menyesatkan atau meluruskan .
DR. ASMADI MOHAMED NAIM menulis lagi :
lGolongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa’ad (khabar gembira) dan wa’id (ancaman seksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas daripada fahaman ta’til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT), dan bebas daripada bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu.
Arabnya  sbb :
الفرق بين الفرق لعبد القاهر - (ج 1 / ص 208)
صِنْفٌ مِنْهُم أَحَاطُوْا عِلْمًا بِأَبْوَابِ الْتَّوْحِيْدِ وَالْنُّبُوَّةِ وَأَحْكَامِ الْوَعْد وَالْوَعِيد، وَالْثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَشُرُوْط الِإِجْتِهَادِ، وَالْإِمَامَة، وَالزَّْعَامَةِ، وَسَلَكُوْا فِي هَذَا الْنَّّوْعِ مِن الْعِلْمِ طُرُقَ الْصِّفَاتِيَّةِ مِن الْمُتَكَلِّمِيْنَ الََّذِيْنَ تَبَرَّءُوْا مِن التَّشْبِيْهِ وَالْتَّعْطِيْل، وَمِن بِدَعِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْجَْهِمِيَّةِ وَالنَّجَارِيّةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْضَّالََّّةِ
Komentarku ( Mahrus ali )
Ada  kekeliruan  terjemahan   yaitu  kalimat :
وَالْثَّوَابِ وَالْعِقَابِ
Beliau mengartikan : ), pahala dan balasan
. Arti seperti itu kurang pas . Mestinya  pahala  dan siksaan . Bukan  balasan yang mungkin di artikan  pahala atau siksa .
Lalu berijtihad dan sarat – saratnya  di masukkan dalam  ajaran aswaja > Ini yang tidak memiliki dalil , mana dalilnya ijtihad , tidak ada dalil . Seluruh dalil ijtihad telah saya  teliti dan seluruh jalurnya lemah . Sebab  , ijtihad adalah sama dengan berpendapat .  Disini tidak perlu saya ulas lagi , tapi anda boleh lihat dlm bab hukum Ijtihad dalam blog saya ini .
DR. ASMADI MOHAMED NAIM  menulis  sbb :
Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas daripada fahaman ta’til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT), dan bebas daripada bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu

Komentarku ( Mahrus ali )
 Apakah tidak mengerti bahwa Ilmu kalam  itu di benci oleh ulama  ahlus sunnah , lantas anda masukkan termasuk golongan ahlus sunnah .
Imam Syafi'i pernah berkata, "Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya."

Al-Muzani berkata, "Merupakan madzhab Imam Syafi'i membenci kesibukan dalam ilmu kalam.
Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam." Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma,lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring berkeliling di antara kabilahkabilahdengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang
meninggalkan alQur'an dan Sunnah dan memilih ilmu kalam.


قَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ " أَكْثَرُ النَّاسِ شَكًّا عِنْدَ الْمَوْتِ أَهْلُ الْكَلَامِ "
Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, " Paling  banyak orang yang  ragu  ketika   mati  adalah orang ahli ilmu kalam [17]
بْنُ وَاصِلٍ الحموي كَانَ يَقُولُ : " أَسْتَلْقِي عَلَى قَفَايَ وَأَضَعُ الْمِلْحَفَةَ عَلَى نِصْفِ وَجْهِي ثُمَّ أَذْكُرُ الْمَقَالَاتِ وَحُجَجَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَاعْتِرَاضَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدِي شَيْءٌ "
Ben Wasil  Al Hamwi  berkata: "aku berbaring dengan belakang kepalaku  dan meletakkan selimut di setengah  wajahku,  kemudian aku ingat artikel dan argumen ini dan itu, dan jawaban  mereka dan mereka  sampai  fajar terbit , tiada  satupun yang bisa di buat keputusan yang  pas . " [18]
وَكَذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرازي قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي أَقْسَامِ اللَّذَّاتِ ] : " لَقَدْ تَأَمَّلْت الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا وَرَأَيْت أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ


Seperti halnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi mengatakan dalam bukunya yang di karang di bagian kesenangan]:
 "Saya merenungkan pendekatan cara verbal dan filosofis, namun aku tidak melihat nya bisa menyembuhkan orang sakit atau menyegarkan orang yang haus. Saya melihat gaya jalan terdekat adalah  Quran [19]

  Lalu Al baghdadi menyatakan  orang yang punya sepesialisasi dalam ilmu kalam adalah ahlus sunnah yang selamat . Di antara para sahabat jarang yang ahli dalam ilmu kalam . Mereka hanya berpegangan kepada al quran dan hadis dan ini lebih layak untuk di ikuti dan bagi mereka yang ahli dalam ilmu kalam  sering debat dan kebanyakan mereka menyimpang .
  Pembagian aswaja yang delapan itupun tidak memiliki dalil , bid`ah sekali dan lebih baik di simpan dari pada  di publikasikan lalu menyesatkan orang banyak.
DR. ASMADI MOHAMED NAIM menulis lagi :
Golongan kedua ialah imam-imam fiqh sama ada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadis. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas daripada fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta’til’ (menafikan sifat-sifat Allah).  ………..
Komentarku ( Mahrus ali )
Arabnya sbb :
وَالصِّنْف الْثَّانِي مِنْهُم: أَئِمَّة الْفِقْه مَن فَرِيْقَي الْرَّأْي وَالْحَدِيْث، مَن الَّذِيْن اعْتَقَدُوْا فِي أُصُوْل الْدِّيْن مَذَاهِب الْصِّفَاتِيَّة فِي الْلَّه وَفِي صِفَاتِه الْأَزَلِيَّة، وَتَبَرَّءُوْا مِن الْقَدَر وَالَإِعْتَزَال، وَأَثْبَتُوْا رُؤْيَة الْلَّه تَعَالَى بِالْأَبْصَار مِن غَيْر تَشْبِيْه وَلَا تَعْطِيْل،
Lalu di potong dan tidak di terjemahkan . Pada  hal sangat penting . . Kalimatnya sbb :

وَأَثْبَتُوْا الْحَشْر مَن الْقُبُوْر، مَع إِثْبَات الْسُّؤَال فِي الْقَبْر، زَمَع إِثْبَات الحُزض وَالْصِّرَاط وَالْشَّفَاعَة وَغُفْرَان الْذُّنُوب الَّتِى دُوْن الْشِّرْك.
وَقَالُوْا: بِدَوَام نَعِيْم الْجَنَّة عَلَى أَهْلِهَا، وَدَوَام عَذَاب الْنَّار عَلَى الْكَفَرَة،
وَقَالُوْا: بِإِمَامَة أَبِي بَكْر، وَعُمَر، وَعُثْمَان، وَعَلَي، وَأَحْسِنُوَا الْثَّنَاء عَلَى الْسَّلَف الْصَّالِح مِن الْأُمَّة، وَرَأَوُا وُجُوْب الْجُمُعَة خَلْف الْأَئِمَّة الَّذِيْن تَبَرَّءُوْا مِن أَهْل الْأَهْوَاء الْضَّالَّة، ورِوَّأَوا وُجُوْب اسْتِنْبَاط أَحْكَام الْشَرِيعَة مِن الْقُرْآَن وَالْسُّنَّة وَمَن إِجْمَاع الْصَّحَابَة، وَرَأَوُا جَوَاز الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن، وَوُقُوْع الْطَّلَاق الثَّلَاث، وَرَأَوُا تَحْرِيْم الْمُتْعَة، وَرَأَوُا وُجُوْب طَاعَة الْسُّلْطَان فِيْمَا لَيْس بِمَعْصِيَة.
    Komentarku ( Mahrus ali )
Saya kurang sreg dengan tokoh – tokoh fikih , sebab mereka selalu menggunakan pendapat dalam beragama  . Saya  suka dengan tokoh ahli hadis  dan al quran . Ini lebih saya tekankan kepada  pembaca .
DR. ASMADI MOHAMED NAIM menulis lagi sbb :
Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza’i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa daripada ahli bidaah dan hawa nafsu.

Komentarku ( Mahrus ali )
Arabnya sbb :

الفرق بين الفرق لعبد القاهر - (ج 1 / ص 209)
وَيَدْخُل فِي هَذِه الْجَمَاعَة أَصْحَابُ مَالِك وَالْشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِي وَالْثَّوْرِي وَأَبُو حَنِيْفَة وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَصْحَابُ أَبِي ثَوْر وَأَصْحَابُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَهْل الْظَّاهِر وَسَائِر الْفُقَهَاء الَّذِيْن اعْتَقَدُوْا فِي الْأَبْوَاب الْعَقْلِيَّة أُصُوْل الْصِّفَاتِيَّّة، وَلَم يَخْلِطُوْا فِقْهَه بِشَيْءٍ مِن بِدَعِ أَهْلِ الْأَهْوَاء الْضَّالَّة.
Terjemahan yang benar dari kalimat yang di polas kuning .
Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa daripada  bida`ah orang – orang  orang  yang suka mengikuti hawa nafsu.. Maksudnya bid`ah ahli hawa nafsu adalah bid`ahnya Syi`ah , Qadariyah , Jabariyah , Mu`tazilah dll  seperti muludan , haul , asyura`an  dll .
Begitu  juga kesalahan dalam terjemahan yang ketiga ada  di kalimat tsb .
DR. ASMADI MOHAMED NAIM menulis lagi  sbb : 
lGolongan keenam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka reda dengan hidup yang ringkas, mereka mengetahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik persiapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka ‘membeli’ pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan pentasybihan (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakal kepada-Nya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya. ( Kurang )
Komentarku ( Mahrus ali )
Arabnya sbb :
الْصِّنْف الْسَّادِسُ مِنْهُم الزُّهَّاد الصُّوْفِيَّة الَّذِيْن ابُْصِرُوا فَاقْتَصَُرُوا وَاخْتُبِرُوا فَاعْتَبرَُوْا وَرَضُوْا بِالْمَقْدُوْر وَقَنِعُوْا بِالْمَيْسُور وَعَلِمُوْا ان الْسَّمْع وَالْبَصَر وَالْفُؤَاد كُلُّ اوْلَئِك مَسْئُوْل عَن الْخَيْر وَالشَّر وَمُحَاسَب عَلَى مَثَاقِيْل الذَّر فَاعَدُّوَا خَيْرَ الِاعْتِدَاد لِيَوْم الْمَعَاد وَجَرَى كَلَامُهِم فِى طَرِيِقَى الْعِبَارَة وَالاشَارَة عَلَى سِمْت اهْل الْحَدِيْث دُوْن مَن يَشْتَرِى لَهْو الْحَدِيْث لَا يَعْمَلُوْن الْخَيْر رِيَاء وَلَا يَتْرَكُوْنه حَيَاءً دِيْنُهُم الْتَّوْحِيْدُ وَنَفْىُ التَّشْبِيْه وَمَذْهَبُهُم الْتَّفْوِيْض الَى الْلَّه تَعَالَى وَالتَّوَكُّل عَلَيْه وَالتَّسْلِيْم لامْرِه وَالْقَنَاعَة بِمَا رُزِقُوْا وَالْإِعْرَاض عَن الِاعْتِرَاض عَلَيْه {ذَلِك فَضْل الْلَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاء وَالْلَّه ذُو الْفَضْل الْعَظِيْم}.
Ada kekeliruan terjemah  sbb “
الَّذِيْن ابْصُرُوا فَاقْصُرُوا وَاخْتَبَرُوا فَاعْتَبِرُوْا وَرَضُوْا بِالْمَقْدُوْر وَقَنِعُوْا بِالْمَيْسُور
maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan mereka reda dengan hidup yang ringkas,
Mestinyaq sbb : Mereka di beri pandangan hati , lalu bisa merasa puas , di beri cobaan lalu bisa mengambil pelajaran , rida apa yang di takdirkan dan puas dengan apa adanya .
دِيْنُهُم الْتَّوْحِيْدُ
Agama mereka hanya satu
Arti sebenarnya adalah : Agama mereka tauhid .
وَمُحَاسَب عَلَى مَثَاقِيْل الذَّر
; menghisab dengan neraca zarah-zarah,

 Mestinya  : Di hisap sekalipun seberat dzarrah .
Lalu kalimat ini di tinggalkan :
وَالْإِعْرَاض عَن الِاعْتِرَاض عَلَيْه {ذَلِك فَضْل الْلَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاء وَالْلَّه ذُو الْفَضْل الْعَظِيْم}.
Dan  tidak suka perotes kepada Allah . Itulah karunia Allah yang di berikan kepada orang yang di kehendaki . Allah Maha pemberi karunia yang agung .
Kita kembali kepada hadis bahwa  golongan yang selamat adalah yang mengikuti Nabi dan sahabatnya ketika beliau masih hidup .
افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً
           Kaum yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan . Seluruhnya di neraka kecuali satu kelompok. Dan kaum Nasrani  terpecah menjadi 72 sekte  seluruh nya di neraka kecuali satu. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Para sahabat berkata : “Wahai Rasulullah ! Siapakah  golongan yang selamat?  Rasul bersabda : “  مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي  Orang yang  berpegangan kepada  prilakuku dan sahabat –sahabatku sekarang “. [20]
72 golongan tsb tidak konsis dalam menjalankan al Quran dan hadis , bahkan kalau perlu  keduanya di tolak bilabertentangan dengan budaya ,pendapat ulama `  mazhab ,apalagi imamnya  .jadi seolah  hadis dan al Qur an di taruh di belakang  dengan alasan ,kita belum mampu belajar atau mengambil keputusan hukum dari keduanya .  Kita katakan kepada mereka  :”Para sahabat itu tidak semuanya   pandai,menguasai hadis , tapi juga banyak yang bodoh , tapi mereka  tidak bermazhab dan langsung  mengamalkan keduanya .


[1] Al-Farqu Baina Nashihah wa Ta’yir hlm. 9.

[2]  Syarh Al-Arba’in Al-Ajluniyyah hlm. 262.

[3] Al-Faqih wal Mutafaqqih 1/389 oleh al-Khothib al-Baghdadi.

[4] Al-I’tiqod hlm. 133 oleh al-Baihaqi.

[5] Manaqib Syafi’i 1/475 oleh al-Baihaqi.

[6] Silsilah Atsar Shahihah hlm. 25.

[7]  Hilyatul Auliya’ 9/170 oleh Abu Nu’aim dan dishohihkan an-Nawawi dalam Al-Majmu’ 1/63. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Ucapan ini masyhur dari beliau”. (Tawali Ta’sis hlm. 109). Dan as-Subki memiliki kitab khusus tentang ucapan ini berjudul “Makna Qoulil Imam Al-Muthollibi Idha Shohhal Haditsu Fahuwa Madzhabi”.

[8] Lihat Tawali Ta’sis hlm. 109 oleh Ibnu Hajar, Mu’jam Al-Mushonnafat Al-Waridah fi Fathil Bari hlm. 415 oleh Syaikhuna Masyhur bin Hasan Salman.

[9] Al-Majmu’ 1/28.

[10] Risalah Al-Baihaqi ila al-Juwaini sebagaimana dalam Thobaqot Syafi’iyyah 5/81.

[11] Annisa` 10.
[12] Sahih Bukhori
[13] Atthur 33
[14] Ahqaf 8
[15] Syura 21
[16] Zumar 3
[17] Fatawa Ibnu taimiyah 296/1
[18] Majmu`Fatawa Ibnu Taimiyah  - (c 1 / hal 296)

[19] Fatawa Ibnu Taimiyah Jumlah - (c 1 / hal 303)
[20] Lihat Tafsir Al Baidhowi 470/2. Qurthubi 159/4. Addurul mantsur / 289/2. Abus suud 206/3. Al baghowi 333/1. Fathul qadir  370/1. Kasyfud dhunun 1039/1. Annasafi 355/1. Ruhul  maani  68/8.  HR Abu D awud 3980. Tirmidzi / Iman /25064. Ibnu Majah /3981. Ahmad Baqi musnad muktsirin /8046.Dalam riwayat lain di sebut , golongan yang selamat adalah al jamaah. Penyusun kitab Misbahuz zujajah berkata : Sanad hadis sahih , perawi – perawinya terpercaya. Abu Ya`la  Al maushili  meriwayatkannya.Lihat misbahuz zujajah  3041. Ia juga di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya  6138. Imam  Tirmidzi menyatakan  hadis tsb hasan  sahih .

Madzhab Syafi'i = Aqidah Asy'ari ???

Rabu, februari 10, 2016
Abu Hanifah Ibnu Yasin menulis
Siapa yang tidak mengenal Al Imam Ibnu Khuzaimah, shahib kitab Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin khuzaimah bin Al Mughirah yang berkunyah dengan Abu Bakr. Tajuddin As Subki memulai biografi beliau, kalimat pertama yang beliau lontarkan ialah "Seorang Mujtahid Muthlaq". Beliau adalah salah satu ulama besar bermadzhab Syafi'i pada thabaqat ketiga (yang wafat antara tahun 300-400 H) pengarang banyak kitab, dan sangat panjang pujian ulama terhadap beliau (Thabaqat Asy Syafi'iyyah Al Kubra hal. 84 jilid 3 terbitan DKi)
Aqidah beliau ?
Beliau mengabarkan sendiri bagaimana aqidah beliau di kitab beliau : Kitab At Tauhid wa Istbat Shifaat Ar Rabb 'Azza wa Jalla. Di Kitab tersebut beliau menetapkan sejumlah sifat sifat yang tinggi bagi Allah, yang tidak ditetapkan oleh madzhab Asy'ariyyah. Beliau menetapkan bagi Allah sifat wajah, sifat mata, sifat kedua tangan, sifat nuzul, sifat beristiwa diatas Al 'Arsy, sifat kalam, dan juga beliau menetapkan bahwa Al Qur'an kalamullah (bukan kalam nafsi, ibaroh, atau hikayah 'anillah seperti versi Asy'ariyyah dan Kullabiyyah), sifat tertawa dll.
Al Muzanni, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Yahya Al Muzanni, murid Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i di Mesir. Beliau pun tidak beraqidah dengan aqidah Asy'ariyyah, bahkan beliau berakidah sebagaimana para ulama sebelum beliau termasuk gurunya, beliau berkata tentang Allah di kitab beliau Syarhus Sunnah :
عال على عرشه
"Allah tinggi diatas 'arsy-Nya" (Syarhus Sunnah hal. 81terbitan Dar Al Minhaj)
Maka jelaslah perbedaan yang tajam antara aqidah beliau dengan aqidah Asy'ariyyah.
Al Imam Asy Syafi'i sendiri pun tidak beraqidah dengan aqidah Asy'ari. Beliau beraqidah sebagaimana para ulama sebagaimana tiga generasi awal. Dan ini juga sebagai peringatan bagi mereka yang masih terus membuat kedustaan atas nama Al Imam Muhammad bin Idris asy Syafi'i, bagaimana mungkin beliau beraqidah dengan aqidah seseorang yang baru lahir 56 tahun setelah beliau wafat ?! Asy Syafi'i wafat tahun 204 H, sedangkan Abul Hasan Al Asy'ari lahir tahun 260 H
Para ulama yang belajar langsung kepada Al Imam Syafi'i pun tidak ada yang beraqidah dengan aqidah Asy'ariyyah. Sebut saja semisal : Ahmad bin Sinan, Al Muzanni, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Khalid Al Baghdadi, Abu Ja'far Ath Thabari, Ahmad bin 'Amr bin Abdillah Al Mishri Al Faqih dll dari seluruh murid Asy Syafi'i, TIDAK ADA SATUPUN DARI MEREKA YANG BERAQIDAH ASY'ARI.
Begitu juga dengan para ulama Syafi'iyyah lainnya semisal Khathib Al Bahgdadi, Al Isma'iliy, Ibnu 'Adi dll dari kibar Syafi'iyyah yang tidak beraqidah dengan aqidah Asy'ariyyah. Bahkan Al Khatib Al Baghdadi memiliki sebuah kitab yaitu Al Kalam Fis Sifat, dimana dalam kitab ini beliau membantah kaum mu'atthilah dengan memberikan faidah aqidah yang sangat penting yang beliau tuangkan dalam kitab tersebut :
القول في الذات كالقول في الصفات والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر
Demikian pula dengan Al Imam Asy syirazi asy syafi'i, beliau bahkan membantah aqidah Asy'ariyyah di kitab beliau Al Luma' dalam bahasan : Al Kalam Fil Al Amri wa Nahyi, dimana beliau menetapkan sebagaimana penetapan para ulama ushul fiqih dari kalangan Ahlus Sunnah bahwa Al Amr memiliki shighah yang maudhu'ah dalam bahasa, sesuatu hal yang diingkari oleh Asy'ariyah karena penetapan mereka bahwa kalamullah adalah kalam nafsi. (Al Luma' fi Ushul Al Fiqhi hal. 13 terbitan DKi)
Dalam bidang hadits pun para ulama Syafi'iyyah seperti ingin membedakan antara Asya'iroh dan Syafi'iyyah sebagaimana. Al Imam Al Bilqini. Beliau berkata :
"Sebagian para hafizh muta-akkhirin mengutip pendapat semisal pendapat Ibnu Shalah dari sekelompok ulama madzhab Syafi'i seperti Abu Ishaq Asy Syirozi ....... dan mayoritas Ahli kalam dari Asy'ariyyah. (Tadribur Rawi hal. 188 jilid 2 terbitan Dar Al 'Ishmah)
Dan lain lain yang sangat kentara perbedaan antara madzhab Syafi'i dan Asy'ari. Benar saya tidak menafikan banyak ulama syafi'iyyah yang beraqidah dengan aqidah Asy'ari, akan tetapi menggeneralisirkan hal tersebut adalah sebuah kekeliruan besar.
Taman Sakinah Tambun


Artikel terkait untuk pendalaman :
Hanya Satu Jalan Menuju Allah Azza Wa Jalla
Siapakah Ahl As-Sunnah
Makna Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Siapakah Ahlussunnah Wal Jama’ah?
Prof. Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni : Siapakah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah?
Silsilah Ulama Ahlus Sunnah
As-Sunnah dan Akal
Ciri-ciri Aqidah dan Karakteristik Pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah
Sebagian Pokok-Pokok 'Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah - Komparasi Antara Klaim dan Realitas
Aqidah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ahlussunnah Wal Jama’ah [Bukti Otentik Dari Surat Beliau Kepada Penduduk Al-Qashim]
Imam Syafi’i : Sang Pembela Sunnah dan Hadits Nabi dan Biografi Singkat Imam Ahmad bin Hanbal
Abul-Hasan Al-Asy’ariy Bertaubat ke ‘Aqidah Asy’ariyyah atau Salafiyyah ?
Hakikat Yang Terlupakan Dari Imam Asy-Syafi'i Dan Kesamaan Aqidah Imam Empat
Sebagian ‘Aqidah Para Imam Ahli Hadits
Al-Imam Abul-Hasan Al-Asy’ariy, Asyaa’irah (Asy’ariyyah), dan Bahasan Pemalsuan Kitab Al-Ibaanah ‘an Ushuulid-Diyaanah
Bermadzhab Syafi’i, Berakidah Asy’ari
Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya : Mengingkari Aqidah Syi’ah
Imam An-Nawawi, Sang Penulis Kitab Hadits Arbain
Bentuk-Bentuk Perendahan Sunnah Nabi shallallahu 'alihi wa sallam - Golongan Al Qur’aniun ( Inkar Sunnah )
Makna Ahlussunnah Wal Jama’ah
Mengenal Manhaj Salaf
MULIA DENGAN MANHAJ SALAF: MELURUSKAN PEMAHAMAN HABIB RIZIEQ SHIHAB
Sejarah Istilah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah: Meluruskan Pemahaman Habib Rizieq Shihab
Abul-Hasan Al-Asy’ariy Bertaubat ke ‘Aqidah Asy’ariyyah atau Salafiyyah ?