Sunday, August 25, 2019

Jawaban Ilmiyah untuk (Tuduhan) Asyariyyun

●Setiap orang  yang memahami dengan benar (haq) : Makna (tafsir) Surat Al An'am ayat 153 dan Hadits terpecahnya Umat menjadi 73 golongan (satu golongan yang selamat), Memahami (khouf) makna Surat Al-A’raf: 33 ("Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu" Lebih Besar Dosanya Dari Dosa Syirik), Memahami manhaj Para Sahabat dan Tiga generasi terbaik setelah Nabi (shalafus shalih), Pemahaman yang benar (haq) terkait masalah Bid'ah (perkara baru) dan Ittiba', Meyakini Allah di Al Arsy, pada hakekatnya orang tersebut lurus Tauhidnya (Aqidahmya).

Jawaban Ilmiyah untuk (Tuduhan) Asyariyyun
Masalah Bid’ah
Maulid
Sufi (Tasawwuf)
Golongan Yang Selamat (Al-Firqatun An-Najiyyah) :
Pembagian Tauhid Menjadi Tiga
Siapakah Ulama ?
Keberadaan Allah (Al Arsy)
Muktamar Sufiyah (Sufi Syi’ah) Chechnya
Asy’ariyyah
Tanduk Setan :
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah :
Syaikh Al Albani Rahimahullah
Syiah Rafidhah Dan Karbala:
Kerajaan Saudi Arabia
Yaman
Ayat-ayat Mutasyabihat
Tuduhan-Tuduhan Bathil

Masalah Bid’ah

●Bahasan Sangat Lengkap terkait "Masalah Bid'ah", Simak ucapan ulama2 Besar dan antum ambil kesimpulan, mana yang Haq.
●Nasihat Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin Dan Syaikh Ali Hasan Al Halabi Bagi Pelaku Bid'ah. Hakikat Bid’ah Oleh As-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki, Habib Umar Bin Hafidz Dan Muti Mesir DR. Ali Jum'ah, DR. M. Quraish Shihab, Buya Yahya, Ust. Abdul Somad LC , Ust. Adi Hidayat, Habib Novel, Dan Habib Rizieq Sihab, Abdullah Hadromi.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/nasihat-syaikh-muhammad-bin-shalih-al.html?m=0
●Rangkuman Pemahaman "Bid'ah"
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/index-bidah.html?m=0
●Untuk Penuduh Salafi Mudah Mengkafirkan (Mati Ketawa Ala Buya Yahya)
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/untuk-penuduh-salafi-mudah-mengkafirkan.html?m=0 

Maulid

●Silahkan Baca, Semua Pendapat yang Pro-Kontra dimasukan. Silahkan anda simpulkan. Perlu siapkan satu drum gahwa. afwan
●Kajian Lengkap Pro-Kontra Hakikat Mencintai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Dan Maulid Nabi. Sampai Akhir Abad Ketiga Hijriyah Tidak Pernah Ada Perayaan Maulid. Pro-Maulid Merujuk Pendapat Ulama Setelah Abad Kelima Hijriyah.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/04/kajian-lengkap-pro-kontra-hakikat7.html
●Apakah Perayaan Maulid Nabi Sebuah Ketaatan (Taqarrub) Kepada Allah ?
http://lamurkha.blogspot.com/2018/11/apakah-perayaan-maulid-nabi-sebuah.html
●Rangkuman Pemahaman "Bid'ah"
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/index-bidah.html?m=0

Sufi (Tasawwuf)

●Sufi lebih mengutamakan Khurafat dibandingkan kisah para Sahabat, yang sehari-hari bersama Nabi.
●Index "Kesesatan Sufi (Tarekat)" (bahasan sangat lengkap)
http://lamurkha.blogspot.com/2019/05/index-kesesatan-sufi.html?m=0
●Tahayul Dan Kurafat, Kedustaan Atas Nama Syariat. Kejahilan Yang Tidak Dilakukan Oleh Tiga Generasi Terbaik Setelah Nabi.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/03/tahayul-dan-kurafat-kedustaan-atas-nama.html?m=0
●Inilah Kang Said Yang Dulu (Salafiyyun) : Sekilas Tentang KH Prof DR Said Aqiel Siroj MA.
[Dalam muqoddimah disertasi tersebut beliau (Prof DR Said Aqiel Siradj) telah mentaqrir dan menetapkan landasan-landasan aqidah salaf (salafi), disertasinya mengecam (menyesatkan)  kaum sufi (tasawwuf), beliau sering menukil perkataan-perkataan Ibnu Taimiyyah, pernyataannya dalam disertasinya persis sama dengan penjelasan Muhammad bin Abdil Wahhaab rahimahumallah. Beliau Mengecam Ibnu ‘Arobi dan Abu Hamid Al-Ghozaali. DR Said Aqiel juga menegaskan bahwasanya diantara musuh-musuh kaum muslimin Indonesia adalah gerakan kristenisasi, sekuler, sekte-sekte yang sesat seperti Syi’ah dan kaum sufi.]
http://lamurkha.blogspot.com/2015/09/inilah-kang-said-yang-dulu-sekilas.html?m=0
●KH Afifuddin Muhajir: Pemikiran Said Aqil Merusak NU, Imam Al-Ghazali Dicap Batil
http://lamurkha.blogspot.com/2016/05/kh-afifuddin-muhajir-pemikiran-said.html?m=0
●Siapa Wali Kutub Dan Wali Ghauts?
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/04/siapa-wali-kutub-dan-wali-ghauts.html
●Siapakah Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/09/siapakah-wali-allah-subhanahu-wa-taala.html
●Sufi lebih mengutamakan Khurafat dibandingkan kisah para Sahabat, yang sehari-hari bersama Nabi, juga tiga generasi terbaik setelah Nabi.
●Tahayul Dan Kurafat, Kedustaan Atas Nama Syariat. Kejahilan Yang Tidak Dilakukan Oleh Tiga Generasi Terbaik Setelah Nabi.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/03/tahayul-dan-kurafat-kedustaan-atas-nama.html?m=0
●3 (Tiga) Golongan (Orang) Yang Tidak Dapat Dipercaya Sama Sekali Dalam Masalah Agama : 1. Orang Sufi, 2. Tukang Kisah (Qashash) 3. Seorang Ahli Bid’ah Membantah Ahli Bid’ah.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/04/3-tiga-golongan-orang-yang-tidak-dapat.html?m=0
●Arab Saudi Melarang Sufi (Tasawuf) : Tarekat Tijaniah, Qadiriyah Dan Naqsyabandiyah, Makanya Tidak Ada Aliran Sesat. Indonesia Perlu Lembaga Semacam Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta.
https://lamurkha.blogspot.com/2019/04/arab-saudi-melarang-sufi-tasawuf.html
●Peran Dan Kontribusi Imam Al-Ghazali Dalam Menghadang Pemikiran Dan Kejahatan Syiah. Benarkah Tasawuf Ajaran Nabi, Perbedaan Pokoknya Dengan Ajaran Islam, Serta Taubatnya Dari Filsafat Dan Tasawuf.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/01/peran-dan-kontribusi-imam-al-ghazali.html?m=0
●Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani Berakidah Salafush Soleh (Akidah Para Sahabat) Dalam Masalah Masalah Tauhid, Al-Asma` Wa Ash-Shifat, Takdir, Hari Akhir, Dan Kesesatan Syi’ah. Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Tulen. Kitabnya Yang Terkenal, Al Ghunyah Li Thalibi Dan Futuh Al-Ghaib.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/06/syaikh-abdul-qadir-al-jailani-berakidah.html?m=0
●Syeikh Abdul Qadir Jailani Dan Syiah
http://lamurkha.blogspot.com/2017/12/syeikh-abdul-qadir-jailani-dan-syiah.html?m=0
●Ritual Nyeleneh Sufi, Apakah Nabi Dan Tiga Generasi Terbaik Setelahnya Mengajarkan (Ittiba’) Seperti Ini ? Gemar Popularitas Dan Kedustaan.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/04/ritual-nyeleneh-sufi-apakah-nabi.html?m=0
●Kebodohan Akan Menghalangi Seseorang Untuk Menerima Kebenaran. Bahwasanya Hati Nurani Setiap Orang Lebih Menyukai Dan Menginginkan Kebenaran Ketimbang Kebathilan.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/03/kebodohan-akan-menghalangi-seseorang.html
●Membongkar Kedok Sufisme Di Hadramaut (Penulis Dan Kata Pengantarnya Para Ahlul Bait)
http://lamurkha.blogspot.com/2017/10/membongkar-kedok-sufisme-di-hadramaut.html?m=0
●Membongkar Kesesatan Sufi, Tarekat, Dan Tasawuf
http://lamurkha.blogspot.co.id/2018/03/membongkar-kesesatan-sufi-tarekat-dan.html
●Pesta Tarekat Sufi (Tasawuf) Hilang Kewarasan
http://lamurkha.blogspot.com/2017/10/pesta-tarekat-sufi-tasawuf-hilang.html?m=0
●SUFI Kalau Tidak Dusta Rugi (Dusta Hasanah)
https://lamurkha.blogspot.com/2018/11/sufi-kalau-tidak-dusta-rugi-dusta.html
●Sufi, Benarkah Itu Ajaran Nabi?
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/01/sufi-benarkah-itu-ajaran-nabi.html

Golongan Yang Selamat (Al-Firqatun An-Najiyyah)

●Siapakah Golongan Yang Selamat (Al-Firqatun An-Najiyyah) ? Simak Dan Bandingkan Penjelasan Dua Doktor “UI Madinah” Dan “UIN Jakarta”
●Mana Jalan Yang Harus Ditempuh ? Antara Jalan Allah Atau Jalan Iblis Dan Pengikutnya.
●Untuk Pendengki Salafi Dan MPU Aceh, Bisa Jawab 5 (Lima) Pertanyaan Yang Paling Mendasar Dibawah Ini ?
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/untuk-pendengki-salafi-wahabi-bisa.html?m=0
●lihat point (5) :
Sebutkan “Kesesatan Salafi” terkait masalah Ushul (Utama) secara ilmiyah (dengan dalil yang Shahih dan Sharih) yang “Menyelisihi” Manhaj Sahabat (dan Shalafus Shalih, tiga generasi terbaik setelah Nabi) ?
●Habib Rizieq Shihab Mau Paksakan Aswajasisasi Di Indonesia, Yang Lain Bagaimana ? Mana Yang Lebih Ittiba : Salafi (Ahlus Sunnah) Atau ASWAJA ? Mari Kita Kaji Secara Ilmiyyah Dengan Dalil Yang Shahih Dan Sharih Tanpa Kebencian Dan Vested Interested. Saudi Arabia Negeri Ahlus Sunnah, Berkoalisi Dengan Malaysia Memerangi Syiah !
http://lamurkha.blogspot.com/2016/08/habib-rizieq-shihab-mau-paksakan.html?m=0
●Dakwah Bil Kitabah, Bukan Dominan Bil Lisan. Dakwah Bil Youtube, Berpotensi Negatif Untuk Jadi Alat Provokasi. Rahasia Produktivitas Menulis Para Ulama Salaf.
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/03/dakwah-bil-kitabah-bukan-dominan-bil.html
●[Video] Nasehat Dari Ulama Kepada Da’i Salafy: Waspadalah Senang Untuk Tampil Di Televisi (YouTube), Sarana Berbahaya Memaparkan Diri Kepada Fitnah Ketenaran
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/11/video-nasehat-dari-ulama-kepada-dai.html
●Untuk Penuduh Salafi Mudah Mengkafirkan (Mati Ketawa Ala Buya Yahya)
●Tolong Bantu Tafsirkan, dengan Dalil yang Shahih dan Sharih, Qur'an S. Al An'am 153 dan Hadits 73 Golongan.

Pembagian Tauhid Menjadi Tiga

●Asy’ariyyun Gagal Faham Tentang Tauhid Dibagi 3 (Tiga)

Siapakah Ulama ?

●Ungkapan-Ungkapan Primitif (Radikal), Bukan Bagian Dari Islam (Ulama ?) : Menghina Sunnah Nabi ?, Berkata Kasar Kepada Kelompok Lain, Narasi Radikal Vs Moderat, Perang Ideologi,  Ashobiyah Atau Fanatik Golongan (Chauvinisme Ormas), Memecah Belah Umat, Mengendoser Narasi-Narasi Perang Saudara, Berasyik- masyuk dg Kufar dan Syi'ah ? Mengekploitasi Kehebatan Ormasnya (Paling Ditakuti), Provokasi Merebut Masjid-Masjid, Tidak Berani Mengungkap Yang Haq Atas Manhajnya (Ittiba) Dan Lain-Lain.Kalian Akan Dipimpin Oleh Orang (ulama) Yang Seperti Kalian.Di Arab Saudi, Ulamanya Sibuk Mengamalkan Sunnah Nabi, Menulis Kitab, Benci Kemusyrikan, Tidak Gemar Bicara Kotor Dan Menghujat, Al-Wala' Wal Bara'nya Jelas.
●Siapakah yang Pantas Disebut Ulama (Orang Alim) ?
http://lamurkha.blogspot.com/2015/10/siapakah-yang-pantas-disebut-ulama.html?m=
●Ciri-ciri Ulama Ahlusunnah Dan Ulama Rabbani Pelita Ummat
http://lamurkha.blogspot.com/2017/11/ciri-ciri-ulama-ahlusunnah-dan-ulama.html?m=0
●Ulama Rabbani Dalam Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnah
http://lamurkha.blogspot.com/2016/08/ulama-rabbani-dalam-perspektif-al-quran.html?m=0
●Ketika Banyak Ulama Yang Membingungkan,Carilah Ilmu Syar'i Di Madinah
http://lamurkha.blogspot.com/2018/02/ketika-banyak-ulama-yang.html
●Ketika Ilmu (ulama)  Diangkat Dan Kebodohan Merajalela
http://lamurkha.blogspot.com/2016/09/ketika-ilmu-diangkat-dan-kebodohan.html
●Kebodohan Akan Menghalangi Seseorang Untuk Menerima Kebenaran. Bahwasanya Hati Nurani Setiap Orang Lebih Menyukai Dan Menginginkan Kebenaran Ketimbang Kebathilan.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/03/kebodohan-akan-menghalangi-seseorang.html
●Hadist: Jika Engkau Tak Malu, Perbuatlah Sesukamu
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/06/hadist-jika-engkau-tak-malu-perbuatlah.html
●Kebenaran Tidak Diukur Dengan Banyaknya Orang Yang Mengikutinya.Berpegang Pada Suara Mayoritas Adalah Kaidah Kaum Jahiliyah.
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/07/kebenaran-tidak-diukur-dengan-banyaknya.html
●Ciri-ciri Ulama (Dzulqarnain Sunusi)
https://youtu.be/2B0YV1r09wI

Keberadaan Allah (Al Arsy)

●Pemahaman Dangkal “Doktor UIN JKT” Arrazy Hasyim Lc. M.Fils, Terkait Kaidah Bid’ah (Perkara Baru) Dan Keberadaan Allah. Bandingkan Dengan Paparan Dilamurkha.
https://lamurkha.blogspot.com/2019/07/pemahaman-dangkal-doktor-uin-jkt-arrazy.html?m=0
●Aqidah Aswaja ”Allah Ada Tanpa Bertempat”= ”Allah Tidak Ada Karena Tidak Di Ketahui Keberadaan-Nya” Menyerupai Mulhid Atheis. Dzat Alloh Tidak Bertempat ?
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/aqidah-aswaja-allah-ada-tanpa-bertempat.html?m=0
●Ulama Aceh Dan Ulama Nusantara Masa Lalu, Beriman Allah Bersemayam Di Atas ‘Arsy.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/ulama-aceh-dan-ulama-nusantara-masa.html?m=0
●Ustadz Abdul Shomad, Imam Bukhari Mentakwil ? Jika Tak Ditakwil, Allah Seperti Angry Bird ?!
http://lamurkha.blogspot.com/2019/05/ustadz-abdul-shomad-imam-bukhari.html?m=0
●Syi’ah Dan Aswaja Bicara Tentang DALIL
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/syiah-dan-aswaja-bicara-tentang-dalil.html?m=0
●Sinisme Dan Tidak Ilmiyah, Sikap “Doktor UIN JKT” Arrazy Hasyim Lc. M.Fils Terhadap Dr. (UI Madinah) Firanda Andirja (Pengajar Di Masjid Nabawi) Terkait Kejadian Di Aceh.
●Bahasan Pertama (Rangkuman), Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Menurut Ulama Tiga Abad Pertama Hijriyah Dan Ulama Al-Syafi‘Iyyah : Allah Di Atas Arsynya (Langit). Bandingkan Dengan Pendapat Intelektual (Muharrif Dan Mukayyif) Aswaja Zon Jonggol (Mutiara Zuhud) Dan Idrus Ramli.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/07/bahasan-pertama-rangkuman-aqidah-ahlus.html?m=0
●(Bagian 1) Mengimani Sifat-sifat Allah : Bingung Tentang (Keberadaan) Rabbnya ?
http://lamurkha.blogspot.com/2015/07/bagian-1-mengimani-sifat-sifat-allah.html?m=0
●(Bagian 5) Mengimani Sifat-sifat Allah : " Keberadaan Allah" Menurut Ustadz KH Muhammad Idrus Ramli (Intelektual Aswaja)
http://lamurkha.blogspot.com/2015/07/bagian-4-mengimani-sifat-sifat-allah_22.html?m=0
●Ulama al-Syafi‘iyyah Menegaskan Allah di Atas ‘Arsy
http://lamurkha.blogspot.com/2015/03/ulama-al-syafiiyyah-menegaskan-allah-di.html?m=0
●Untuk Pendengki Salafi Dan MPU Aceh, Bisa Jawab 5 (Lima) Pertanyaan Yang Paling Mendasar Dibawah Ini ?
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/untuk-pendengki-salafi-wahabi-bisa.html?m=0
●lihat point (5) :
Sebutkan “Kesesatan Salafi” terkait masalah Ushul (Utama) secara ilmiyah (dengan dalil yang Shahih dan Sharih) yang “Menyelisihi” Manhaj Sahabat (dan Shalafus Shalih, tiga generasi terbaik setelah Nabi) ?
●Siapakah Golongan Yang Selamat (Al-Firqatun An-Najiyyah) ? Simak Dan Bandingkan Penjelasan Dua Doktor “UI Madinah” Dan “UIN Jakarta”
http://lamurkha.blogspot.com/2019/08/siapakah-golongan-yang-selamat-al.html?m=0

Muktamar Sufiyah (Sufi Syi’ah) Chechnya

●Muktamar Chechnya (Aswaja campur Sufi Syi'ah)
https://youtu.be/qQRViFLUuUM
●Presiden Chechnya : Siapapun Yang Menyerang Arab Saudi Akan Berhadapan Dengan Milyaran Umat Islam Se-Dunia Dan Meminta Maaf Atas Kejahatan Muktamar Sufi Aswaja Sedunia Yang Menghujat Salafiyyah !!
http://lamurkha.blogspot.com/2019/08/presiden-chechnya-siapapun-yang.html?m=0
●Muktamar Shufiyah "Dhirar" Chechnya (silahkan Klik setiap artikel)
http://lamurkha.blogspot.com/2016/09/dhirar-chechnya.html?m=0
●lihat artikel 2 :
Klimaks Dari Muktamar Chechnya, Presiden Chechnya Meminta Maaf Atas Kejahatan Muktamar Sufi Aswaja Sedunia Yang Menghujat Salafiyyah !!
●Definisi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Menurut Ali Jum’ah (“Ulama” Berlumuran Darah, Taqiyaher Syi’ah) Pada Pembukaan Konferensi “ Dhirar Chechnya”. Tampak Menyelisihi Pemahaman Tiga Generasi Terbaik Setelah Nabi. Sangat Ribet Dan Jelimet, Bandingkan Dengan ulasan Dilamurkha.
http://lamurkha.blogspot.com/2016/09/definisi-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html?m=0
●Doktor UIN JKT” Arrazy Hasyim Lc. M.Fils, Merasa Busung Dada Dengan Muktamar (Dhiror) Shufi Chechnya, Yang Mengklaim Aqidah Asy'ariyah Dan Maturidiyah Sebagai Ahlus Sunnah
●Untuk Penuduh Salafi Mudah Mengkafirkan (Mati Ketawa Ala Buya Yahya)

Asy’ariyyah

●Kitab Al-Ibanah 'An Ushul Ad-Diyanah = Aqidah Haq Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Rahimahullah = Aqidah Imam Ahmad Bin Hanbal = Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Asy’ariyyun Tidak Mengakui Kitab Tersebut ?
●Doktor UIN JKT” Arrazy Hasyim Lc. M.Fils, Merasa Busung Dada Dengan Muktamar (Dhiror) Shufi Chechnya, Yang Mengklaim Aqidah Asy'ariyah
●Untuk Penuduh Salafi Mudah Mengkafirkan (Mati Ketawa Ala Buya Yahya)

Tanduk Setan :

●Kufar, Syi'ah, Sufi, Liberal, paling Memusuhi Satu-satunya Negeri Tauhid, tempat Al Haramain "Saudi Arabia".
●“Fitnah Terhadap Negeri Tauhid Saudi Arabia”
http://lamurkha.blogspot.com/2019/05/index-fitnah-terhadap-negeri-tauhid.html?m=0
http://lamurkha.blogspot.com/2018/06/musa-kazhim-al-habsyie-kesamaan-israel.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan [Bagian Pertama].
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan [Bagian Kedua].
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab40.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan [Bagian Ketiga].
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab6.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan [Bagian Keempat].
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab76.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan [Bagian Kelima].
http://lamurkha.blogspot.co.id/2015/11/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab65.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan. [Bagian Keenam]
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/08/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab.html
●Benarkah Khawarij Muncul Dari Najd Arab Saudi?? Di Manakah Najd? Fitnah Masyriq – Kemunculan Tanduk Setan. [Bagian Ketujuh]
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/08/benarkah-khawarij-muncul-dari-najd-arab21.html

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah :

Buang dulu kedengkian, baca dg hati bersih bahasan sangat lengkap dibawah ini, setelah itu kami siap "Mubahalah" :
●“Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, Murabbi Agung”
http://lamurkha.blogspot.com/2019/07/index-syaikhul-islam-ibnu-taimiyah.html?m=0
●Imam Ibnu Taimiyah: Ulama Ahlussunnah Dan Murabbi Agung
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/03/imam-ibnu-taimiyah-ulama-ahlussunnah.html?m=0
●Pengikut Asy’ariyah ‘Meradang’ Hebat, Mereka Mendatangkan Para Qadhi Dan Ulamanya Untuk Mendebat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rohimahullah Yang Menulis Aqidah Firqah Najiyah Dalam Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya.

Syaikh Al Albani Rahimahullah

●“Al-Muhaddits Syaikh Al-Albani Rahimahullah” (sangat lengkap)
http://lamurkha.blogspot.com/2019/07/index-al-muhaddits-syaikh-al-albani.html?m=0
●Mengenal Lebih Dekat Syaikh Al-Ghumari
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/08/mengenal-lebih-dekat-syaikh-al-ghumari.html
●Penistaan Terhadap Syaikh Al-Albani Rahimahullah Oleh KH. Luthfi Bashori, Dengan Bersandar Pada Kitab Hasan Ali Assegaf. (Pembelaan terhadap al-imam al-muhaddits al-albany dari kedustaan hasan ali as-saqqof dan pendukungnya)
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/08/penistaan-terhadap-syaikh-al-albani.html
●Celaan Hasan As-Saqqaf terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy’ariy
http://lamurkha.blogspot.com/2015/07/celaan-hasan-as-saqqaf-terhadap-al-imam.html?m=0
●Ciri-Ciri Ahli Bid’ah : Mereka Membenci Ahlul-Hadits (Ahlul-Atsar) Dengan Tuduhan Hasyawiyyah, Dhahiriyyah, Musyabbihah, Naashibah. Mereka Nashabiyyah Dan Zindiq.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/02/ciri-ciri-ahli-bidah-mereka-membenci.html?m=0
●Benarkah Syaikh Nashirudin Al-Albaniy Itu Muhadits Tanpa Guru Dan Sanad ? Apalah Artinya Sanadnya Bersambung Pada Nabi, Tapi Amalannya Menyelisihi Ajaran Nabi.. Pujian Ulama Dunia Terhadap Syaikh Al-Albaniy Dan Tuduhan Dusta Kepadanya
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/02/benarkah-syaikh-nashirudin-al-albaniy.html
●Kebencian Ust.Abdul Somad, Lc,MA At-Tahriri Kepada Syaikh Al-Albani Sangat Tendensius. Silahkan Bantah Beberapa Artikel Dibawah Secara Tertulis dan Ilmiyah (No YouTube).
http://lamurkha.blogspot.com/2017/06/kebencian-ustabdul-somad-lcma-at.html?m=0
●Buya Yahya, Ngalor-Ngidul Menghujat Syaikh Al Albani. Coba Buat Tulisan Ilmiyah.
https://lamurkha.blogspot.com/2019/04/buya-yahya-ngalor-ngidul-menghujat.html?m=0
●(tuduhan busuk) Arrazy Hasyim
https://youtu.be/uA79TAAuaBc

Syiah Rafidhah dan Karbala:

●Bahasan Ilmiyah, lengkap dan komprehensiv terkait Sekte Syi'ah Rafidhah.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/05/index-kesesatan-syiah.html?m=0
●Karbala  dan  ‘Asyura, Kamuflase Syi’ah (bahasan Ilmiyah dan Komprehensif) !
●Syi’ah Lebih Bahaya Dari Dajjal, Penyesat Umat, Berlawanan Dengan Aqidah Ahlul Bait. Di Indonesia Mereka Berani Menghujat Semua Sahabat, Istri Nabi Dan Imam-Imam Ahlus Sunnah.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/08/syiah-lebih-bahaya-dari-dajjal-penyesat.html?m=0
●Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi) :  Syiah Dan Ilmu Hadis ? Bantahan Ilmiyah Dan Comprehensive.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/06/musa-kazhim-al-habsyi-tokoh-syiah.html
●Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi), Kar-Bala (Haram Al-Husein) : AL-HUSEIN tak pernah MATI! Tak mungkin MATI! A-SYU-RA dan AR-BA-‘IN adalah setiap hari ! Labbayka YA HUSEIN ??!! Pembunuh Keji Husein Bin Ali RA Dan Ali Bin Abu Thalib RA Adalah Syi’ah Kufah (Keturunan Majusi-Persia, Tempat Keberadaan Abdullah Bin Saba’)
http://lamurkha.blogspot.com/2018/06/musa-kazhim-al-habsyi-militan-syiah.html
●Musa Kazhim Al Habsyi (Militan Syi’ah, Pendengki Arab Saudi) : Kesamaan Israel Dan Arab Saudi ? Bantahan Ilmiyah Dan Comprehensive.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/06/musa-kazhim-al-habsyie-kesamaan-israel.html
●Islam (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah) VS Syiah !! , BUKAN Syiah VS Wahhabi !
http://lamurkha.blogspot.com/2015/08/islam-vs-syiah-bukan-syiah-vs-wahhabi.html?m=0
●21 Kebohongan Jalaluddin Rakhmat Saat Membela "Keislaman" Abu Thalib
●Apakah Fathimiyyun Memiliki Nasab Sampai Fatimah? Hasil Skenario Hebat Seorang Yahudi Munafiq (Maimun Al Qaddah) Yang Dekat Dengan Cucunya Ja’far Shadiq (Muhammad Bin Isma’il), Mengkloning Nama Anaknya (Abdullah) Sama Dengan Nama Cucu Ismail Bin Ja’far Shadiq (Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Bin Ja’far Shadiq) Dan Seterusnya.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/11/apakah-fathimiyyun-memiliki-nasab.html?m=0
●Iran (Syi’ah) Kabut Gelap bagi Bangsa Arab dan Islam “Ya Allah, robeklah (hancurkanlah) Kerajaan Persia.” (HR. Baihaqi) ;“Jika Raja Persia telah runtuh, maka tidak akan mungkin ada Kerajaan Persia selanjutnya.” (HR. Bukhari Muslim)
http://lamurkha.blogspot.com/2016/01/iran-syiah-kabut-gelap-bagi-bangsa-arab.html?m=0
●Marja' Syiah Ini Mengaku Bahwa Syiah Di Yaman & Iran Bersatu Melawan Sunni !
http://lamurkha.blogspot.com/2016/02/marja-syiah-ini-mengaku-bahwa-syiah-di.html?m=0
●Kemenangan Islam Bermula Dari Syam, Irak Dan Yaman
http://lamurkha.blogspot.com/2015/06/kemenangan-islam-bermula-dari-syam-irak.html?m=0
●Kisah di sebalik hadis: “ Barangsiapa menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka terimalah Ali sebagai pemimpin”.
http://lamurkha.blogspot.com/2015/07/kisah-di-sebalik-hadis-barangsiapa.html?m=0
●Ada Apa Dengan Universitas Indonesia, Dijadikan Medan Laga (Fasilitator) Syi’ah Untuk Menyerang Al-Haramain (KSA) Dengan Pembicara Para Militan Sekte Syi’ah ? Apakah Menyerang Ahlus Sunnah Termasuk Ranah (Kajian) Akademis
http://lamurkha.blogspot.com/2018/01/ada-apa-dengan-universitas-indonesia.html?m=0
●Majelis Ormas Islam-MIUMI Menolak Keras Seminar Sekte Syi’ah Di Universitas Indonesia Yang Menyerang Kedaulatan Kerajaan Saudi Arabia (Al-Haramain)
http://lamurkha.blogspot.co.id/2018/02/majelis-ormas-islam-miumi-menolak-keras.html
●Siapakah Pihak yang memberi izin dalam waktu singkat ?Apakah indikator kuatnya pengaruh Syi’ah (Iran) di Universitas Indonesia saat ini (kejadian pertama di UI) ?
Seminar internasional dengan tema “Peran Umat Islam dalam Pengelolaan Pelaksanaan Haji dan Menjaga Situs-situs Sejarah Islam” ini rencananya diselenggarakan di UIN Jakarta akan tetapi terjadi perubahan lokasi sehingga terlaksana di Universitas Indonesia.
“Pindahnya kita di sini joke tidak lepas dari tekanan Kedubes Arab Saudi. Dua hari menjelang acara saya dihubungi pihak rektorat (UIN) bahwa acara harus dibatalkan. Saya tanya kenapa? Karena Arab Saudi tidak mau acara ini berlangsung.

Kerajaan Saudi Arabia

●Index “Fitnah Terhadap Negeri Tauhid Saudi Arabia”
●Index “Saudi- Turki- Qatar- Syiah Iran- Komunis Rusia”
●Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Kota Madinah Dan Ahlul Ilmunya..
●Diriwayatkan dari jabir bin abdullah: Rasulullah bersabda,"kerasnya hati dan kasarnya tabiat itu ada ditimur sedangkan iman ada di orang hijaz (arab saudi).” (hadist riwayat muslim 1/53)

Yaman

●Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam : Penduduk Yaman Umatnya Yang “Paling Pertama” Merasakan Segarnya Air Telaga Beliau. Siapakah Mereka ? Penduduk Asli Yaman Dan Bukan Aqidah Tanduk Setan, Syiah Rafidhah, Mu'tazillah, Khawaarij, Thoriqoh-Thoriqoh Ahlul-Bid'ah Shufiyyah Dan Perusak Aqidah Lainnya Yang Menjamur Di Abad 3 H.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/12/rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html?m=0
●Pujian Luar Biasa Dari Nabi Kepada Akhlak (Keimanan) Penduduk Yaman, Namun Pada Abad 3H Dirusak Dengan Berkuasanya Syiah Ismailiyah (Qaramithah) Dari Kufah Dan Basrah
http://lamurkha.blogspot.com/2017/11/pujian-luar-biasa-dari-nabi-kepada.html?m=0
●Pujian Luar Biasa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam Kepada Orang-Orang Yaman (Pribumi Asli Yaman), Lurus Aqidahnya (Ittiba) “Mereka Yang Paling Lembut Hatinya Dan Paling Halus Jiwanya. Iman Itu Yaman, (Fiqh ‘Pemahaman Agama Yang Baik’ Itu Yaman) Dan Hikmah Itu Yaman.” [Hr. Al-Bukhari Dan Muslim]
http://lamurkha.blogspot.com/2018/01/pujian-luar-biasa-rasulullah.html?m=0
●Negeri Yaman, Surga Para Pencari Ilmu
http://lamurkha.blogspot.com/2014/10/negeri-yaman-surga-para-pencari-ilmu.html?m=0
●Subhanallah, Terbukti Dua Karakteristik Ucapan Rasulullah SAW : Keimanan Ada Pada Penduduk Al Haramain, Yaman Dan Syam Serta Kelak Sumber Malapetaka (Tanduk Setan) Ada Di 'Iraaq (Najd, Kufah, Basrah Dan Timur Lainnya). Terbukti Benar, Pada Akhir Abad 3 H : Sekte Sesat-Kejam Syiah Ismailiyah, Qaramithah, Itsna Asyariyah, Al-Jarudiyah, An-Nushairiyah, Mu'tazillah, Khawaarij, Thoriqoh-thoriqoh Ahlul-Bid'ah Shufiyyah Dan Kerusakan Aqidah Lainnya Lahir Dari Sini (Timur) !
http://lamurkha.blogspot.com/2018/02/subhanallah-terbukti-dua-karakteristik.html?m=0

●Ayat-ayat Mutasyabihat

●Ayat Mutasyabihat Bukanlah Penyebab Ahlul Bid'ah Menyimpang. Tetapi Mereka Sudah Menyimpang Sebelum Itu.
●Apakah Setiap Perbedaan Pendapat Diterima ? Khilafiyah Dan Pendapat Ulama Itu Bukanlah Dalil, Tidak Bisa Digunakan Sebagai Hujjah.
http:lamurkha.blogspot.com201706ayat-mutasyabihat-bukanlah-penyebab.html?m=0
●Ada beberapa metode memahami ayat mutasyabihat ? Ustadz. Firanda Andirja
●Tentang Takwil terhadap sifat Allah Ta'ala (Ustadz. Dzulqarnain M Sunusi)
https://youtu.be/daqEEYZ7vGY
●Apakah Imam Bukhori Menta'wil Sifat Allah ? Ustadz. Dzulqarnain M Sunusi.
https://youtu.be/8xYoZTYpdoI
●Ta'wil & Tafwidh; Penyakit Menyimpang dalam memahami sifat Allah (Ustadz. Dzulqarnain M Sunusi)
https://youtu.be/YvOp-F_6JEU
●Kaidah yang Meruntuhkan Akidah Syiah (terkait ayat mutasyabihat)
http://lamurkha.blogspot.com/2015/01/kaidah-yang-meruntuhkan-akidah-syiah.html?m=0
●Aqidah Aswaja ”Allah Ada Tanpa Bertempat”= ”Allah Tidak Ada Karena Tidak Di Ketahui Keberadaan-Nya” Menyerupai Mulhid Atheis. Dzat Alloh Tidak Bertempat ?
●Ulama Aceh Dan Ulama Nusantara Masa Lalu, Beriman Allah Bersemayam Di Atas ‘Arsy.
●Untuk MPU Aceh (Fatwa No. 9 Tahun 2014) Dan Ketua Komisi Dakwah MUI, Kejadian Yang Sama Lima Tahun Lalu Di Aceh, Kenapa Tidak Meresponse Surat Bantahan Ilmiyyah Salafiyyin. Sikap Yang Sama Terhadap Pembakaran Masjid Muhammadiyah Di Aceh. Seperti Katak Dalam Tempurung.
http://lamurkha.blogspot.com/2019/06/untuk-mpu-aceh-fatwa-no-9-tahun-2014.html?m=0

Tuduhan-tuduhan Bathil

●Menbantah (UAS) WAHABI ganti baju menjadi SALAFI (ustadz Dzulqarnain Sunusi) :
https://youtu.be/R2ExDADMGaM
●Kisah Fiktif Taubatnya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
http://lamurkha.blogspot.com/2015/06/kisah-fiktif-taubatnya-syekh.html?m=0
●Kapan istilah nama Wahabi muncul (ustadz Dzulqarnain Sunusi) ?
https://youtu.be/-M7HP3QJ2Vs
●Bukan ahlus sunnah jika dalam hatinya ada kedengkian (kebencian) terhadap Aisyah binti Abu Bakar RA, Abu Bakar ash-shiddiq RA, Muawiyah bin Abu Sufyan RA, Menistakan (Tasykik) Ahli Hadits Imam Bukhari-Muslim.
●Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Kota Madinah Dan Ahlul Ilmunya..
http://lamurkha.blogspot.com/2015/09/ancaman-bagi-orang-yang-membenci-kota.html
●Dakwah Bil Kitabah, Bukan Dominan Bil Lisan. Dakwah Bil Youtube, Berpotensi Negatif Untuk Jadi Alat Provokasi. Rahasia Produktivitas Menulis Para Ulama Salaf.
http://lamurkha.blogspot.com/2017/03/dakwah-bil-kitabah-bukan-dominan-bil.html
●Islam Bukan Budaya Arab
http://lamurkha.blogspot.com/2016/08/islam-bukan-budaya-arab.html
●Mengakui Disertai Dengan Keyakinan "Islam Nusantara Adalah Agama Yang Sejati, Sedangkan Islam Arab Itu Adalah Agama Penjajah", Dan Telah Sampainya Hujah Yang Haq, Maka Bisa Membatalkan Keislaman.
http://lamurkha.blogspot.com/2018/07/mengakui-disertai-dengan-keyakinan.html
●Perilaku Said Aqil Siradj, Manifestasi Penyimpangan Aqidah Dan Fantasi Rendah Diri, Sumber Pemicu Konflik Di DKM Masjid. Tidak Mungkin Lahir Ulama (Hasil Karya) Mu’tabar Dari Kelompok Seperti Ini.
●Said Aqil Siradj : Budaya Kita Lebih Terhormat Dari Bangsa Arab Dan Membolehkan Hormati Dewi Sri. Di Arab Saudi, Ulamanya Sibuk Mengamalkan Sunnah Nabi, Menulis Kitab, Benci Kemusyrikan, Tidak Gemar Bicara Kotor Dan Menghujat, Al-Wala' Wal Bara'nya Jelas