Wednesday, September 27, 2017

Imam Ja’far Bin Muhammad Ash-Shadiq Menyebut Orang (Hatinya) Tidak Cinta Kepada Abu Bakar RA Dan Umar RA Adalah Ahli Neraka !

Hasil gambar untuk sahabat nabi abu bakar dan umarHasil gambar untuk sahabat nabi abu bakar dan umar


Oleh Zulkarnain El-madury
Hanya Syiah Imamiyah moderen yang mulutnya mengumbar kata kata sampah, tidak bermakna dan tidak mengenal sopan santu pada Sahabat Nabi. Mereka yang konon cinta Ahlil, sebenarnya adalah pengkhianat Ahlul bait, bahkan sangat bejat moralnya terhadap Ahlul. Pembelaanya pada Ahlul bait semata sebagai kedok untuk memurtadkan semua umat islam dari tuntunan Sunah. Mereka berjuang penuh nafsu setan dalam melancarkan tulisan tulisan fitnah terhadap para sahabat. Kitab kitab mereka rata rata didesain sebagai kitab sastra para pemfitnah, bermuatan kebencian dan dendam Persia. Bukan sebuah retorika Ilmiah yang mencerminkan seorang agamiis, tipu kitab kitab yang memposisikan para pengarangnya yang berpredikat centeng Persia.