Sunday, October 25, 2015

Demi Allah Syiah Rafidhah Buatan Yahudi !

Al-Rafdh, bidâ’ah menolak Abu Bakar dan Umar dan Ghuluw kepada Ali adalah buatan Abdullah bin Saba` al-Yahudi, atasnama cinta kepada Ahlul Bait dan berlepas diri dari musuh-musuh ahlulbait. Jadi inti ajaran Syiah Rafidhah. Baca:
http://old.gensyiah.com/abdullah-ibn-saba.html#more-200
http://old.gensyiah.com/gerakan-saba%E2%80%99iyah.html
Abdul Qadir al-Jilani dari ucapan Imam Sya’bi, beliau berkata:
محنة الروافض محنة اليهود
“fitnah syiah rafidhah adalah fitnah yahudi”
Dalam kitab Syiah “Amtsal al-Shaduq, 727 disebutkan:
وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته
“Jika kamu ditemani oleh yahudi maka perlakukan dia dengan baik”. (Lihat kitab al-I’tiqad fi al-Shahabah wa bayan Firaq al-Syiah wa musyabahatuhum al-yahud, Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, hal. 87)
Oleh karena itu dalam kitab dan diri orang syiah ada banyak kemiripan dengan yahudi, dan dalam politik syiah selalu bersekutu dengan yahudi , begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu banyak kemiripan akidah syiah dengan yahudi. Lihat: اوجه التشابه بين عقائد اليهود وعقاد الشيعة الروافض

Imam Al-Syafi’i, Imam Hadist Asal Bumisyam. Akidah Imam Syafi’i Tentang Ahlul Bait Dan Tentang Khulafa` Rasyidin

Akidah Imam Syafi’i Tentang Ahlul Bait

24 October 2015
(dalam syait-syair beliau)
Abu Hamzah al-Qomari
Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (204 H) rahimahullah berkata:
آلُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِيْ *** وَهُمُوْ إِلَيْهِ وَسِيْلَتِـــيْ
أَرْجُوْ بِهِمْ أُعْطَى غَداً*** بِيَدِيْ اْليَمِيْنِ صَحِيْفَتِيْ
Keluarga Nabi adalah sebabku.
Mereka menjadi wasilah (jalan penghubung)ku kepada beliau i .
Aku harapkan sebab mereka, besuk aku diberi
Buku catatanku dengan tangan kananku.
(Diwan al-Imam al-Syafi’I, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hal. 40)

Mengapa Yahudi Terusir dari Bumi Palestina?

Sabtu 15 Syawal 1436 / 1 Agustus 2015 16:30
KAUM Yahudi selama ini mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk kembali ke bumi Palestina, karena mereka merasa dikeluarkan dari rumah (kampung halaman) mereka secara paksa dan diusir dari negeri mereka dengan kekuatan (militer). Akan tetapi Talmud mematahkan klaim mereka.
Secara umum ajaran Talmud tidak membenarkan adanya pengakuan bahwa kaum Yahudi berhak kembali ke Palestina, klaim kaum Zionis bahwa bangsa Israel berhak atas bumi Palestina adalah bohong besar. Penuturan (riwayat) Talmud menegaskan bahwa Rabb (Tuhan) mengeluarkan kaum Yahudi dari kampung halaman mereka atas kehendak-Nya. berikut ini cuplikan manuskrip yang menuturkan (kisah) tragedi tawanan Babilonia dan penghancuran Haikal (kuil Solomon) :

Awal Mula Berdirinya Negara Yahudi di Palestina

Senin 5 Muharram 1437 / 19 October 2015 10:35
SETELAH Asquith dan pemerintahannya jatuh, Konspirasi bisa menempatkan Tiga Serangkai Lloyd George, Balfour dan Churchill untuk memerintah Inggris. Berubahlah perimbangan kekuatan dunia. Amerika tiba-tiba melibatkan diri dan memihak Inggris dalam perang melawan Jerman pada pertengahan tahun 1917, tiga tahun setelah perang pecah selama masa itu masing-masing pihak dalam keadaan seimbang.

Bagaimana Israel Berdiri di Bumi Palestina?


Manusia dan bendera haram jadah, tragedi !
Senin 21 Ramadhan 1434 / 29 Juli 2013 19:35
ISRAEL sudah berdiri di Palestina selama kurang lebih 60 tahun. Waktu yang sangat lama. Mereka menjajah Palestina dan hanya menyisakan Gaza saja yang belum futuh mereka taklukan. Di Gaza, ada sebuah tembok besar yang tak pernah berhasil diruntuhkan oleh Israel: Hamas.
Bagaimanakah Israel berdiri?