Thursday, April 12, 2018

Menorah, Gen Yahudi Di Wajah Syiah Rafidhah


MENORAH, GEN YAHUDI DI WAJAH SYIAH RAFIDHAH!!

Betapapun rapatnya Syiah Rafidhah menyembunyikan gen Aqidah si Yahudi Abdullah bin Saba’ dengan sandiwara slogan “MAMPUSLAH AMERIKA, MAMPUSLAH ISRAEL, LAKNAT ATAS YAHUDI” seperti mana slogan yang diteriakkan oleh sekutu Masyayikh Watsiqah Kufriyah Mubtadi’ Ikhwani Muhammad al-Imam¹ dan konco-konconya yakni dari barisan Teroris Khawarij Pemberontak Syiah Houthi Yaman yang disokong penuh oleh Rafidhah Iran.
Namun demikian, gen akidah Yahudi yang mengalir di tubuh Syiah Rafidhah tidaklah mungkin untuk ditutupi sepenuhnya kecuali Allah Ta’ala singkap di hadapan manusia.