Saturday, December 23, 2017

Sentimen Kebangsaan Syiah Shafawi Dan Hubungannya Dengan Kisah Pernikahan Imam Husain Dan Syahzanan Binti Yazdrajid. Antara Syiah Shafawi Dan Syiah ‘AlawiShafawiyah adalah nama negara yang didirikan oleh Syah Ismail As-Shafawi dan pengikutnya,ia adalah keturunan dari Syaikh Shafiyuddin Al-Aradabili, dan pernah belajar pada Tajuddin Az-Zahid Al-Kailani salah satu pendiri Tarekat Sufi. Dr. Ali Syari’ati, seorang pemikir dan sosiolog Syi’ah dari Iran, menyebutkan bahwa maksud dari Syiah Shafawi adalah Syiah yang tunduk pada kekuasaan Iran yang berpusat di Qumm dan meyakini wilayatul faqih di Teheran. Rivalnya adalah Syiah Arabi yang menolak kekuasaan Iran dan menolak Wilayatul Faqih di Teheran.

Mengamputasi Ambisi Kotor Teroris Teheran Majusi Untuk Menguasai Tanah Suci dan Mencemarkan Kemuliaan Tanah Suci dan Ka’bah.

Mereka mengetahui bahwa jika mereka pergi (dengan membawa ambisi khabitsnya) ke Baitullah Ka’bah sekarang, mereka akan dibawa kembali ke era Batu¹.