Thursday, July 7, 2016

Apa Jadinya Jika Saudi Arabia Dikuasai Oleh Sufi Dan Syiah, Serta Metode (Pemahaman) Nenek Moyang (Tradisi).

apa jadinya jika saudi arabia dikuasai oleh sufi dan syiahSaudi Arabia

Masjidil Haram Era Sufisme
===================
Apa Jadinya Jika Saudi Arabia Dikuasai 
Oleh Sufi Dan Syiah

Kerajaan saudi arabia sejak kurun waktu 2 abad hingga sekarang, tidak lepas dari gembar gembor musuh islam dengan istilah wahabi. bagi mereka para pengamat sejarah yang jujur maka mereka akan dapati banyak kebaikan yang dibawa oleh syeikh muhammad bin abdil wahhab terhadap islam terkhususnya di tanah arab.