Wednesday, February 28, 2018

Jawaban Syaikh Abdul Aziz Alussyaikh Dan Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Wal Ifta (Lembaga Fatwa Arab Saudi) Tentang Pertunjukan Konser Musik Dan Bioskop Di Arab Saudi

Ini Jawaban Syaikh Abdul Aziz Alussyaikh Tentang Pertunjukan Konser Musik dan Bioskop di Arab Saudi

Mufti Agung Kerajaan Arab Saudi dan Ketua Lajnah Daimah Lil Buhuts Wal Ifta Arab Saudi, Asy-Syaikh Abdulaziz Bin Abdullah Alussyaikh menolak keputusan Otoritas Hiburan Arab Saudi yang mengizinkan pertunjukan konser musik dan pembukaan kembali bioskop di Arab Saudi.

Thursday, February 22, 2018

Mana Jalan Yang Harus Ditempuh ? Antara Jalan Allah Atau Jalan Iblis Dan Pengikutnya.

golongan yang selamat
Manhaj Al Haq (Shalafush Shalih)

Firqah Sesat, Al-Firqatun An-Najiyyah (Golongan Yang Selamat) Dan Kapan Keluar Dari Ahlus-Sunnah ?
Subhanallah, Terbukti Dua Karakteristik Ucapan Rasulullah SAW : Keimanan Ada Pada Penduduk Al Haramain, Yaman Dan Syam Serta Kelak Sumber Malapetaka (Tanduk Setan) Ada Di 'Iraaq (Najd, Kufah, Basrah Dan Timur Lainnya). Terbukti Benar : Sekte Sesat-Kejam Syiah Ismailiyah, Qaramithah, Itsna Asyariyah, Al-Jarudiyah, An-Nushairiyah, Mu'tazillah, Khawaarij, Thoriqoh-thoriqoh Ahlul-Bid'ah Shufiyyah Dan Kerusakan Aqidah Lainnya Lahir Dari Sini (Timur) !

Golongan Yang Selamat Hanya Satu

Tuesday, February 20, 2018

Pengrusak Umat

Hasil gambar untuk Pengrusak Umat

Kerusakan yang terjadi di dunia ini hanya disebabkan ulah tiga jenis manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarok.
Beliau mengatakan dalam syairnya,
Kuyakini dosa itu mematikan hati
Terus menerus melakukan dosa hanya menyebabkan kehinaan
Meninggalkan dosa adalah sebab hidupnya hati
Yang lebih baik bagimu adalah menjauhi dosa
Tidaklah pengrusak agama melainkan para raja
Demikian pula ulama’ jahat dan para ahli ibadah

Sunday, February 18, 2018

Membandingkan Syi’ah Dan Khawarij

Hasil gambar untuk Membandingkan Syi’ah Dan Khawarij
Hasil gambar untuk Membandingkan Syi’ah Dan Khawarij

Sejak dahulu hingga sekarang, dua sekte sesat ini selalu memberikan musibah dan kesulitan bagi kaum Muslimin, bahkan tidak ada pertumpahan darah terjadi pada kaum Muslimin melebihi pertumpahan darah yang mereka lakukan pada kaum Muslimin.

Friday, February 16, 2018

Subhanallah, Terbukti Dua Karakteristik Ucapan Rasulullah SAW : Keimanan Ada Pada Penduduk Al Haramain, Yaman Dan Syam Serta Kelak Sumber Malapetaka (Tanduk Setan) Ada Di 'Iraaq (Najd, Kufah, Basrah Dan Timur Lainnya). Terbukti Benar, Pada Akhir Abad 3 H : Sekte Sesat-Kejam Syiah Ismailiyah, Qaramithah, Itsna Asyariyah, Al-Jarudiyah, An-Nushairiyah, Mu'tazillah, Khawaarij, Thoriqoh-thoriqoh Ahlul-Bid'ah Shufiyyah Dan Kerusakan Aqidah Lainnya Lahir Dari Sini (Timur) !

tanduk setan bukan menurut peta tapi menggunakan dalil

Aqidah Tanduk Setan (Najd) yang dimaksud  Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyelisihi Al Qur’an dan Hadits (Shahih dan Sharih), jelas bukan Manhaj Salafush shalih (Manhaj tiga generasi terbaik setelah Nabi).
Sabda Rasulullah SAW dalam hadits di atas adalah dalil bahwasanya seberat-berat fitnah (bagi umat ini) akan muncul dari arah timur. Dan telah terjadi, fitnah-fitnah besar yang menimpa umat ini berasal dari timur. penduduk ‘iraq ( العراق )  telah membunuh cucu nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan saya mendengar nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “keduanya (hasan dan husain) adalah kebanggaanku di dunia.”… (Bukhari 5994, Tirmidzi 3770). “keduanya (al hasan da al husain) adalah aroma wewangianku dari dunia”…. (Bukhari 3753).

Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 1037. Diriwayatkan juga pada no. 7094 dan Muslim no. 2095.
“Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami pada Syaam kami dan Yamaan kami”. Para shahabat : “Dan juga Najd kami ?”. Beliau bersabda : “Di sana muncul bencana dan fitnah. Dan di sanalah akan muncul tanduk setan”.
Diriwayatkan juga oleh Muslim no. 2095 (45), dari jalan Al-Laits, dari Naafi’, dari Ibnu ‘Umar :
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مستقبل المشرق يقول “ألا إن الفتنة ههنا. ألا إن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان”.
Bahwasannya ia mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam – dimana beliau waktu itu menghadap ke timur -, beliau bersabda : “Ketahuilah, sesungguhnya fitnah di sini, dari arah munculnya tanduk setan”.
Telah berkata Al-‘Allamah Mahmuud Syukriy Al-Aaluusiy Al-‘Iraaqiy rahimahullah berkata :
ولا بدع فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزيّة، فأهل حروراء وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام، إنما خرجت ونبغت بالعراق، والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري، وتواتر النقل به واشتهر من أصولهم الخمسة، التي خالفوا بها أهل السنة، ومبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربوبية غايةً يسقط بها الأمر والنهي، إنما نبغوا وظهروا بالبصرة، ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل البيت، والقول الشنيع في الإمام علي، وسائر الأئمة ومسبة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا معروف مستفيض
“Bukan perkara yang mengherankan bahwa negeri ‘Iraaq sumber setiap fitnah dan bencana. Kaum muslimin di sana senantiasa ditimpa musibah demi musibah. Orang-orang Haruuraa’ (Khawaarij) dan apa yang mereka lakukan terhadap Islam tidaklah samar lagi (akan kerusakannya). Begitu juga dengan fitnah Jahmiyyah yang telah dikafirkan mayoritas ulama salaf, hanya keluar dan lahir dari bumi ‘Iraaq. Mu’tazillah dan apa yang mereka katakan kepada Al-Hasan Al-Bashriy serta lima pokok keyakinan mereka yang masyhur yang menyelisihi Ahlus-Sunnah, dan ahlul-bid’ah dari kalangan Shufiyyah yang berpendapat akan adanya fanaa’ dalam tauhid ar-rububiyyah yang bermaksud menggugurkan beban perintah dan larangan; juga muncul di Bashrah (‘Iraaq).

Pembebasan Roma, Nubuat Nabi yang Belum Terwujud
(lihat artikel paling bawah)

Thursday, February 15, 2018

Majelis Ormas Islam-MIUMI Menolak Keras Seminar Sekte Syi’ah Di Universitas Indonesia Yang Menyerang Kedaulatan Kerajaan Saudi Arabia (Al-Haramain)


Seminar internasional dengan tema “Peran Umat Islam dalam Pengelolaan Pelaksanaan Haji dan Menjaga Situs-situs Sejarah Islam” ini rencananya diselenggarakan di UIN Jakarta (dilarang), akan tetapi dua hari sebelum dilaksanakan terjadi perubahan lokasi (sangat singkat) sehingga terlaksana di Universitas Indonesia. Kenapa UI berikan tempat terhormatnya untuk masalah Non Akademis (konspirasi)?

Ada Apa Dengan Universitas Indonesia, Dijadikan Medan Laga (Fasilitator) Syi’ah Untuk Menyerang Al-Haramain (KSA) Dengan Pembicara Para Militan Sekte Syi’ah ? Apakah Menyerang Ahlus Sunnah Termasuk Ranah (Kajian) Akademis ?
Kebencian Syiah Terhadap Kiblatnya Kaum Muslimin
Ancaman Keji Syiah ( Yaman/Iran ) Serang Mekkah di Abad 20 !!!

Saturday, February 10, 2018

Fatwa Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Tentang Pengkafiran Khumaini (Rujukan Taqlid Agung Pemerintah Iran)


بسم الله الرحمن الرحيم

Kepada yang terhormat Dr. Basysyar ‘Awad Ma’ruf, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Mu’tamar Masyarakat Islami

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته

Amma ba’du

Sungguh aku (al-Albani) telah mengetahui tentang 5 prinsip¹ yang kalian nukil dari tulisan orang yang menamakan dirinya dengan Ruhullah Khumaini, (dimana kalian) berharap penjelasan hukum (dari) ku tentang 5 prinsip tersebut dan tentang orang yang mengucapkannya. Maka aku katakan-dengan hanya mengharap pertolongan Allah Ta’ala semata:

Sunday, February 4, 2018

Dua Sikap Habib Rizieq Shihab Terhadap Pembagian Tauhid Menjadi Tiga


https://youtu.be/35FgcednaBM
Trilogi Tauhid Wahabi

Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? ( Bagian 1 )
Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? ( Bagian 2 )
Tauhid Itu Mengesakan Alloh yang Satu, Kok Dibagi Tiga? [Dalil-dalil & Alasan Pembagian Tauhid, Asal-Usul Pembagian Tauhid, Akibat Tidak Mau Membagi Tauhid Menjadi 3]
Pembagian Tauhid Menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah
Bantahan Ilmiyyah (Dengan Dalil Shahih Dan Sharih) Komprehensif Untuk Habib Rizeq Terkait Tuduhan Tajsim Dan Mujasimah Serta Trilogi Tauhid Kepada Salafi. Silahkan Kaji Dengan Jujur (Tanpa Vested Interested) Dan Bawa Keranah MUI. Demi Allah, Al-Haq Sangat Terang Benderang.
http://lamurkha.blogspot.co.id/2016/09/sanggahan-ilmiyyah-dengan-dalil-shahih.html

Friday, February 2, 2018

Manhaj Ahlul Bait Yang Benar (Ittiba, Al Haq) Harus Merujuk Kepada Manhaj Salafus Shalih (3 Generasi Terbaik Setelah Nabi) Bukan Setelahnya.

Gambar terkait

Sungguh merupakan suatu kemuliaan tatkala seseorang ternyata termasuk Ahlul Bait, tatkala seseorang merupakan cucu dan keturunan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, menjadi keturunan orang yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi.


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengingatkan kita untuk memperhatikan para Ahlul Bait. Kita sebagai seorang ahlus sunnah, bahkan sebagai seorang muslim harus menghormati keturunan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika keturunan Nabi tersebut adalah orang yang bertakwa.

Thursday, February 1, 2018

Ketika Banyak Ulama Yang Membingungkan,Carilah Ilmu Syar'i Di Madinah

Hasil gambar untuk madinah

Keimanan Akan Kembali Ke Kota Madinah

Diantara keutamaan yang lain dari kota Madinah adalah iman akan kembali ke Madinah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
ﺇﻥَّ ﺍﻹِﻳْﻤﺎَﻥَ ﻟَﻴَﺄْﺯِﺭُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺪِﻳْﻨَﺔِ ﻛَﻤَﺎ ﺗﺄْﺯِﺭُ ﺍﻟْﺤَﻴَّﺔُ ﺇِﻟَﻰ ﺟُﺤْﺮِﻫَﺎ
Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali kelubang atau sarangnya. [HR. Al-Bukhâri dan Muslim]

Wahabi Menurut Ust.Abdul Shomad Dan Menurut Ahlussunnah Wal Jamaah !

Jadi jika ada sepuluh orang awam yang berbicara apa dan siapa wahabi, maka akan ada 10 jawaban dengan versi yang berbeda, beberapa diantaranya berasal dari Syiah, Sufi, dll.

Lihat video berikut ini:

Apa itu WAHABI ??? Ustadz Abdul Somad:
Wahabi dan Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab 


oleh Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu (Arab Saudi)

Publik menuduh "Wahhabi" kepada semua orang yang melanggar tradisi, keyakinan dan inovasi mereka, terlepas dari kepercayaan mereka yang dipatahkan, bertentangan dengan Quran dan Karim dan hadits shahih. Mereka melawan dakwah ke tauhid dan menolak untuk sholat hanya kepada Allah saja.