Tuesday, August 29, 2017

Mengenal Para Imam Ahlussunnah Ashabul Hadits

Hasil gambar untuk Mengenal Para Imam Ahlussunnah Ashabul Hadits

Oleh: Ustadz Muhammad Umar As-Sewed
Sesungguhnya tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti Kitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi kita tidak mungkin mendengar sunnah dan pemahaman mereka kecuali dengan melalui sanad (rantai para rawi). Dan sanad termasuk dalam Dien. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil Dien kalian. Sedangkan yang paling mengerti tentang sanad adalah Ahlul Hadits. Maka dalam tulisan ini kita akan lihat betapa tingginya kedudukan mereka.

Ilmu Al-Jarh Wat-Ta’dil

Hasil gambar untuk Ilmu Al-Jarh Wat-Ta’dil

Khabar yang yang berkaitan dengan "agama", kita perlu kalam ulama jarh wat ta’dil tentang kejujuran, kebenaran aqidah orang yang membawa berita sehingga kita terima atau kita tolakkah khabarnya. Adakah perkataan ulama jarh wat ta’dil tentang si fulan apakah dia jujur, aqidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima khabarnya riwayatnya ? Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada khabarnya di dalam kitab jarh wat ta’dil maka kita katakan orang ini majhul, yang majhul demikian khabarnya tertolak.  ini agama bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Maka dari situ kita katakan sanadnya munqothi’ (terputus).

Al-Jarh secara bahasa merupakan isim mashdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan ke’adalahan seseorang (Lisaanul-Arab; kosa kata “Jaraha”).